Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 66 (1523) z dn. 16.08.2018  »   Zwiększony limit dni zasiłku z tytułu opieki nad ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Bożena Dziuba

Zwiększony limit dni zasiłku z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

Zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny uprawnia osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (obowiązkowo lub na zasadzie dobrowolności) do skorzystania z zasiłku opiekuńczego, pod warunkiem jednak, że:

 • nie został jeszcze w danym roku kalendarzowym wyczerpany ustalony przez ustawodawcę limit dni tego świadczenia,
   
 • nie ma innego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny (nie dotyczy to jedynie opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat).

Liczba dni należnego zasiłku uzależniona jest od tego, nad kim sprawowana jest opieka.

Za dzieci dla celów uprawnień do zasiłku opiekuńczego uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 lub chorym w wieku do lat 14 przysługuje 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Dzieci w wieku powyżej 14 lat uznawane są za innych członków rodziny i to pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Z założenia więc opieka nad nimi uprawnia jedynie do 14 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Przy czym ustawodawca z dniem 6 czerwca 2018 r. wprowadził pewne odstępstwo od tej zasady. Dotyczy ono opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat, zwanym dalej dzieckiem niepełnosprawnym.

Otóż w razie gdy dziecko niepełnosprawne wymaga opieki ze względu na swą chorobę lub też w przypadku:

 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
   
 • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 30 dni w roku kalendarzowym.

Łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny z zasiłku opiekuńczego można korzystać przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Wskazane limity dni obowiązują niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki. W przypadku jednak, gdy opieka jest sprawowana wyłącznie nad dziećmi niepełnosprawnymi lub innymi chorymi członkami rodziny, świadczenie to przysługuje łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Zwiększenie uprawnień do zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zostało wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076), realizującą rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

NIP na paragonie od 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Małe firmy a mechanizm podzielonej płatności

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Wprowadzenie tzw. małego ZUS dla małych firm

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Pieczątka firmowa przestanie być wymagana

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Wysokość emerytury

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

VAT od zakupu posiłków dla pracowników

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

ZUS dla małych firm

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

Minimalne zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Ankieta w sprawie deregulacji zawodu księgowego

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

Podwyżka cen gazu dla gospodarstw domowych

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Zmiany w nabywaniu uprawnień do obsługi wózków widłowych

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

Badania kontrolne

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Rządowy program "Dostępność plus"

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Główny Inspektor PIP apeluje o skracanie czasu pracy

Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018

ZUS z umowy o dzieło

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Internetowe Konto Pacjenta

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Opłata za kontrolę

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Informacja INF-D-P

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Sankcje z tytułu błędów w zgłoszeniu SENT

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Nowelizacja KSR nr 3 i 5

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Planując wyjazd za granicę należy sprawdzić ważność paszportu

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Właściwość ZUS

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.