Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 42 (1708) z dn. 25.05.2020  »  Zwiększenie progu dochodowego oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Wkrótce dodatki:

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Bożena Dziuba

Zwiększenie progu dochodowego oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego świadczenia, trzeba spełnić określone przez ustawodawcę kryterium dochodowe. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie powinien przekraczać kwoty określonej w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obecnie, tj. od 1 listopada 2014 r., wynosi ona 574 zł lub 664 zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kwoty te, podobnie jak wysokość zasiłku rodzinnego, dodatków do tego świadczenia, a także świadczeń opiekuńczych, za wyjątkiem świadczenia pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata. Biorąc pod uwagę, iż ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2012 r., kolejna przypada na bieżący rok kalendarzowy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 15 maja 2015 r. przekazało Komisji Trójstronnej propozycje zmian w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych. Zakładają one 2-etapowy wzrost kryterium dochodowego dla celów uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego oraz 3-etapowe zwiększenie wysokości zasiłku rodzinnego i większości dodatków do tego świadczenia (patrz tabela). Natomiast nie przewiduje się zmian w zakresie kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wysokości pozostałych świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Trójstronna Komisja powinna uzgodnić wysokość kwot kryteriów dochodowych oraz wysokość kwot wymienionych świadczeń rodzinnych do dnia 15 czerwca 2015 r. Jeśli tego nie zrobi, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, Rada Ministrów do dnia 15 sierpnia br. ustali kwoty kryteriów dochodowych i wysokość świadczeń rodzinnych w drodze rozporządzenia, na poziomie nie niższym niż wynika to z zaproponowanych zmian.

Propozycje zmian w zakresie wysokości świadczeń rodzinnych
Rodzaj świadczenia Kwota aktualnie obowiązująca Proponowana zmiana
od 1 listopada 2015 r. od 1 listopada 2016 r. od 1 listopada 2017 r.
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku:           
do ukończenia 5. roku życia
77 zł 89 zł 95 zł 100 zł
powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
106 zł 118 zł 124 zł 130 zł
powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia
115 zł 129 zł 135 zł 140 zł
dodatek
do
zasiłku rodzin-
nego z tytułu:
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego 80 zł 90 zł 95 zł 100 zł
samotnego wychowywania dziecka:
- bez orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
170 zł,
nie więcej
niż 340 zł
na wszystkie
dzieci
185 zł,
nie więcej
niż 370 zł
na wszystkie
dzieci
193 zł,
nie więcej
niż 386 zł
na wszystkie
dzieci
200 zł,
nie więcej
niż 400 zł
na wszystkie
dzieci
posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności
250 zł,
nie więcej
niż 500 zł
na wszystkie
dzieci
265 zł,
nie więcej
niż 530 zł
na wszystkie
dzieci
273 zł,
nie więcej
niż 546 zł
na wszystkie
dzieci
280zł,
nie więcej
niż 560 zł
na wszystkie
dzieci
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
w wieku:
do ukończenia 5. roku życia
60 zł 80 zł 90 zł 100 zł
powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia
80 zł 100 zł 110 zł 120 zł
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z:
zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
90 zł 105 zł 113 zł 120 zł
dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
50 zł 63 zł 69 zł 75 zł

Propozycja zmian kryterium dochodowego dla celów uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego
Dopuszczalny miesięczny dochód na osobę w rodzinie Kwota aktualnie obowiązująca Proponowana zmiana
od 1 listopada 2015 r. od 1 listopada 2017 r.
Podstawowy 574 zł 674 zł 754 zł
w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 664 zł 764 zł 844 zł
Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

TARCZA
Złożenie deklaracji VAT niezbędne do uzyskania pomocy z tarczy finansowej

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

COVID-19
Przez ile maksymalnie dni można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

COVID-19
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 maja br.

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

TARCZA
Skutki podatkowe otrzymania subwencji z PFR

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

TARCZA
PFR o wsparciu finansowym

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Nowe terminy niektórych obowiązków w związku z epidemią COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020

TARCZA
Tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020

TARCZA
PFR o wsparciu finansowym

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Ulga w składkach ZUS

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020

TARCZA
Pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy 3.0

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

COVID-19
Nowe oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Postojowe z ZUS

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Zmiany w białej liście i sankcjach dochodowych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

TARCZA
Wnioski na PUE ZUS w związku z rozwiązaniami przewidzianymi tarczą 2.0

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020

Aktualizacja struktur nowego JPK_VAT z deklaracją

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

TARCZA
Wsparcie z FGŚP nie jest pomocą publiczną ani de minimis

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

COVID-19
Wypłacone świadczenie postojowe może podlegać zwrotowi

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

TARCZA
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla funkcjonariuszy służb mundurowych

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020

COVID-19
Niezłożenie wniosku o świadczenie z ZUS a prawo do niego

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020

Świadectwo pracy

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Zwolnienie ze składek

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

TARCZA
Zmiana terminów w zakresie sprawozdawczości BDO

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

E-polecony

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

TARCZA
Szerszy krąg przedsiębiorców uprawnionych do mikropożyczki

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.