Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 03.06.2019  »   Zgoda na przesyłanie informacji handlowych po zmianach wprowadzonych ...

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019, strona 18
dział: Wskazówki dla przedsiębiorcy
Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych po zmianach wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO

Obowiązująca od 4 maja br. tzw. ustawa wdrażająca RODO wprowadziła zmiany również w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie zgody na przesyłanie informacji handlowych. Zmiana ta już budzi wątpliwości interpretacyjne.

Przesyłanie informacji handlowych

Zasadniczo na gruncie polskiej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Jednocześnie art. 4 wspomnianej ustawy, w brzmieniu obwiązującym przed 4 maja br., stanowił, że w takim przypadku zgoda usługobiorcy nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści i może być odwołana w każdym czasie. Usługodawca musiał być w stanie wykazać uzyskanie zgody dla celów dowodowych. Przy czym uznawało się za prawidłowe np. takie sformułowanie zgody: "Wpisz swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informację o naszych najnowszych promocjach".

Zgoda według RODO

Obecnie znowelizowany art. 4 omawianej ustawy bezpośrednio odwołuje się do przepisów o ochronie danych osobowych. Stanowi bowiem, że jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. To zaś oznacza, że zastosowanie znajdą w szczególności przepisy art. 4 ust. 11, art. 7 oraz art. 8 RODO.

Zgodnie z wymogami RODO zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Szczegółowe warunki wyrażenia zgody określa wspomniany art. 7 RODO, który stanowi, że jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie RODO, nie jest wiążąca. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, musi być o tym poinformowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.

Zgoda i informacje na temat administratora

Odwołanie się do powołanych wcześniej przepisów dotyczących zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oznacza, że każdy z odbiorców takich informacji musi uprzednio udzielić wyraźnej zgody, zgodnej z wymaganiami RODO. I tu pojawia się pytanie, czy za wyraźne wyrażenie zgody można uznać samo podanie adresu e-mail, na który mają być przesyłane informacje handlowe, skoro ustawa o świadczeniu usług elektronicznych w art. 10 wyraźnie stwierdza, że informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny (przepis ten nie uległ zmianie z dniem 4 maja br.). Wydaje się, że obecnie samo umożliwienie podania adresu e-mail, na który mają przychodzić informacje handlowe czy newsletter będzie już niewystarczające. Motyw 42 RODO, do przepisów którego odwołuje się polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mówi, iż oświadczenie o wyrażeniu zgody przygotowane przez administratora powinno mieć zrozumiałą i łatwo dostępną formę, być sformułowane jasnym i prostym językiem i nie powinno zawierać nieuczciwych warunków. Aby wyrażenie zgody było świadome, osoba, której dane dotyczą, powinna znać przynajmniej tożsamość administratora oraz zamierzone cele przetwarzania danych osobowych. Wyrażenia zgody nie należy uznawać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji. Powyższe oznacza, że aby zgodę na przesyłanie informacji handlowych uznać za wyrażoną zgodnie z wymaganiami RODO, osoba, której dane mają być przetwarzane, musi znać przynajmniej tożsamość administratora oraz zamierzone cele przetwarzania danych osobowych. W praktyce może wyglądać to tak, że te podstawowe informacje będą zawarte w miejscu, w którym ma być wyrażona zgoda (patrz ramka).

Przykład nowej zgody na przesyłanie informacji handlowych

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych/newslettera od firmy ABC z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 15/2, na podany przeze mnie adres e-mail, w celu marketingu bezpośredniego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Najpopularniejsze w dziale „Wskazówki dla przedsiębiorcy”

Nie wszyscy pracodawcy muszą wdrożyć PPK

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

Wdrożenie PPK w firmie

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019

Ochrona danych osobowych w umowach zawieranych przez biura rachunkowe

Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019

Dotacje do szkoleń w ramach usług rozwojowych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Co zmieni dyrektywa o prawach autorskich?

Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019

Klauzula informacyjna dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

Prawo bankowe dostosowane do RODO

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przy zatrudnieniu pracowników

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Zasady rekrutacji niepełnosprawnych pracowników

Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019

Rozwój kapitału ludzkiego i projekty unijne

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Podatek od nieruchomości przy współwłasności

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Możliwość cesji i zakończenia leasingu

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Monitoring wizyjny miejsc składowania odpadów

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Praktycznie o zatorach płatniczych

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Termin ustalenia stanu zatrudnienia dla celów PPK a zmniejszenie liczby zatrudnionych

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Podstawowe zasady dotyczące przedawnienia

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

Nowe orzeczenie o niepełnosprawności pracownika a korekta informacji o obniżeniu wpłat na PFRON

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Czytniki linii papilarnych dla pracowników w świetle RODO

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Zabezpieczenie zapłaty w akcie notarialnym

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Wynajem prywatnych kwater w sezonie lato 2019

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Wydatki kwalifikowalne w strefie w transakcjach z podmiotami powiązanymi

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

Opodatkowanie budowli wzniesionej na gruncie użytkownika wieczystego

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Sprzedaż wyposażenia sklepu przy zawieszeniu działalności

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Do PFRON można wystąpić o interpretację przepisów

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Konflikt właściciela lokalu z zarządem wspólnoty

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Program dla branży stalowej

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Gdy przedsiębiorca nie zareaguje na odstąpienie od umowy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Możliwość wylegitymowania klienta solarium

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Zgłoszenie likwidacji jako zmiany we wpisie

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.