Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 66 (1420) z dn. 17.08.2017  »  Zaświadczenie de minimis należy przechowywać

A A A
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017, strona 22
dział: Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Autor: Kinga Romas

Zaświadczenie de minimis należy przechowywać

Korzystałem ze wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Pracy. Otrzymałem zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis. Czy muszę przedłożyć je w jakimś urzędzie? (pytanie nr 1109214)

NIE. W każdym przypadku w razie udzielenia pomocy w formule de minimis wydawane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Jego wydanie następuje z urzędu. Dokonuje tego podmiot udzielający takiej pomocy w dniu jej przyznania, natomiast w sytuacji, gdy pomoc udzielana jest na podstawie decyzji - w dniu jej wydania.

Czytelnik nie musi nigdzie składać uzyskanego zaświadczenia. Będzie mu ono potrzebne dopiero, gdy będzie chciał ponownie ubiegać się o pomoc udzielaną zgodnie z tą regułą. Zatem należy założyć specjalną teczkę czy segregator i tam przechowywać dokumenty dotyczące udzielonej pomocy de minimis.

Przypominam, że całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Limit ten jest niższy w odniesieniu do przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów i wynosi maksymalnie 100.000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. Tak wynika z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wartość otrzymanej pomocy de minimis można sprawdzić w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Służy temu aplikacja SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej), która zawiera informacje o:

  • wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
     
  • pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
     
  • wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

Należy jednak mieć na uwadze, że wydruki danych o pomocy otrzymanej przez beneficjenta mają charakter wyłącznie informacyjny. Oznacza to, że przedstawienie wydruku podmiotowi udzielającemu pomocy nie jest równoznaczne z realizacją obowiązku przedstawienia zaświadczenia/oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Najpopularniejsze w dziale „Z dyskusji na www.forum.gofin.pl”

Przyjęcie płatności gotówką powyżej 15.000 zł

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Kosztowe rozliczenie faktury o wartości powyżej 15.000 zł

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Podstawa wymiaru świadczenia dla pracownicy w ciąży

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Uproszczona ewidencja leasingu

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Samochód będący współwłasnością jako środek trwały

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Co decyduje o waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego?

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Korekta danych na fakturze dotycząca numeru faktury

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Z jakim kodem zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń w ZUS?

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Przeliczenie waluty obcej na fakturze

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Odliczenie VAT z biletu PKP

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Określenie terminu odliczenia VAT przy zakupie towaru

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Kody literowe na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Druki do ZUS po uzyskaniu przez przedsiębiorcę prawa do emerytury

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Skrócenie wypowiedzenia umowy o pracę

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Powrót do zwolnienia z VAT

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Zbieg potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych z wynagrodzenia

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Pracowniczy ZUS w kosztach firmowych

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Możliwość powrotu w 2018 roku na księgę podatkową

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Zawarcie umowy o pracę na okres kilku lat

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Kto nalicza i wypłaca zasiłek opiekuńczy?

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Gdy pracownik na chorobowym zmienia adres zameldowania

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Ewidencja przekazania materiałów na środki trwałe w budowie

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Zwolnienie lekarskie bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Zarobki pełnoletniego dziecka a prawo rodzica do ulgi prorodzinnej

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Jakie jednostki stosują obowiązkowo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Rozliczenie w deklaracji VAT-7 najmu prywatnego

Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017

ZUS przedsiębiorcy po uzyskaniu prawa do renty

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Wpisowi do CEIDG podlegają wspólnicy spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Podjęcie decyzji w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Termin na wypłatę przez ZUS zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60