Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 50 (1507) z dn. 21.06.2018  »   Zakup środka trwałego a rozliczenie finansujących go kredytu ...

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Monika Kuźbińska

Zakup środka trwałego a rozliczenie finansujących go kredytu i dotacji

Na wartość początkową środka trwałego - do momentu oddania go do używania - wpływają różnice kursowe powstałe w wyniku spłaty zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania nabycia tego składnika majątku. Dotyczy to zarówno różnic kursowych występujących na zobowiązaniach, w tym kredytowych, jak i od własnych środków pieniężnych. Uzyskane po oddaniu tego środka trwałego do używania dofinansowanie skutkuje koniecznością wyłączenia z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w części sfinansowanej dotacją. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2018 r., nr IPPB5/423-35/14-36/S/JS.

Spółka, która zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji, zakupiła nowoczesną linię produkcyjną. Na sfinansowanie tego przedsięwzięcia zaciągnęła w banku kredyt wyrażony w euro. Płatności wobec dostawcy linii produkcyjnej oraz z tytułu rat kredytowych były realizowane z rachunku walutowego spółki prowadzonego w euro. Po przyjęciu linii produkcyjnej do używania i rozpoczęciu jej amortyzacji spółka zawnioskowała o częściowe dofinansowanie jej zakupu.

W przedstawionej sytuacji spółka miała wątpliwość, czy stosując metodę podatkową rozliczania różnic kursowych określoną w art. 15a ustawy o pdop powinna w wartości początkowej linii produkcyjnej uwzględnić różnice kursowe od zobowiązań i od rat kredytu, a także od własnych środków pieniężnych powstałych w związku z rozchodem waluty z konta. Przedstawiając własne stanowisko w tej sprawie uznała, że za wartość początkową środków trwałych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Cenę nabycia koryguje się również o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. W związku z tym spółka skorygowała wartość początkową linii produkcyjnej o zrealizowane różnice kursowe powstałe w dacie zapłaty zobowiązania i poszczególnych rat kredytu. Jednocześnie, zdaniem spółki, na wartość początkową środka trwałego nie mają wpływu różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, jakie pojawiają się z chwilą rozchodu waluty z rachunku bankowego. Z tego względu nie uwzględniła ich w wartości początkowej linii produkcyjnej.

Spółka we wniosku o wydanie interpretacji zapytała również o to, czy odpisy amortyzacyjne sfinansowane dotacją należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów od miesiąca otrzymania dotacji. Wyraziła ona pogląd, że obowiązek wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów podatkowych powstanie dopiero z chwilą faktycznego zwrotu poniesionych wydatków na zakup środka trwałego. Dlatego do czasu uzyskania dofinansowania odpisy amortyzacyjne zalicza w całości do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe w kwestii zaliczania do wartości początkowej środka trwałego różnic kursowych od zapłaconych zobowiązań, w tym kredytowych, a także odnośnie momentu korekty kosztów podatkowych o odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej dotacją. Nie zgodził się jednak ze spółką w sprawie nieuwzględnienia w wartości początkowej środka trwałego różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Zdaniem organu, różnice kursowe (zrealizowane do dnia przekazania środka trwałego do używania) od własnych środków pieniężnych przeznaczonych na realizację inwestycji powinny, podobnie jak różnice kursowe od zobowiązań kosztowych i z tytułu spłaty kredytu, mieć wpływ na wartość początkową środków trwałych, gdyż ich powstanie związane jest nierozerwalnie z prowadzonym procesem inwestycyjnym.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Obowiązki, które należy spełnić do 1 czerwca 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Rejestr przetwarzania dla małych i średnich przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018

Waloryzacja składek emerytalnych i kapitału początkowego za 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Nie trzeba zgłaszać zbiorów danych osobowych do rejestracji

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

VAT od przekazania auta na cele osobiste

Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Paliwo do kosiarki a VAT

Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018

Jednorazowa amortyzacja

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018

Firmowe pieczątki

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018

Świadectwo pracy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018

MF zapowiada kolejne uproszczenia podatkowe

Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej ważne dla osób utrzymujących osoby niepełnosprawne

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Świadczenie "Dobry start" dla dzieci szkolnych

Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018

Ministerstwo Finansów o planowanych zmianach w stawkach VAT

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018

Od czerwca br. wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Dowody z podpisem osobistym

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Kupującemu należy wydać paragon fiskalny

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Odliczenie VAT z faktury za najem mieszkań dla pracowników

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Nowa aplikacja "Twój e-PIT"

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018

Od 1 czerwca 2018 r. emeryci i renciści mogą uzyskiwać wyższe przychody

Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018

Bezpłatne zakwaterowanie w pracowniczych przychodach podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Najem a składki ZUS

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Zwiększony limit dni zasiłku z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Wstępna opłata leasingowa

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Stawki opłat abonamentowych obowiązujące w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Lewiatan zaskarżył do Trybunału zakaz handlu w niedziele

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Składki ZUS z firmy

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018

Urlop dodatkowy

Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.