Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 76 (1533) z dn. 20.09.2018  »  Wycena środka trwałego przez podatnika

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Agata Cieśla

Wycena środka trwałego przez podatnika

W sytuacji gdy od dnia nabycia składnika majątku do dnia założenia ewidencji środków trwałych upłynął znaczny odstęp czasu, dopuszczalne jest ustalenie wartości początkowej takiego składnika na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.299.2018.1.MD.

Podatnik występujący z wnioskiem o wydanie interpretacji jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość tę nabył w spadku po matce w sierpniu 1989 r. Od tego momentu stopniowo przeprowadzał w tym budynku prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne z uwagi na to, że w chwili nabycia był on w złym stanie technicznym. W ramach prac został przeprowadzony generalny remont noszący znamiona ulepszenia środka trwałego w rozumieniu ustawy o pdof.

Lokale w budynku są przedmiotem najmu, z którego przychody podatnik rozlicza w ramach tzw. najmu prywatnego. Sam budynek nie został jeszcze wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie - podatnik nie dokonuje od jego wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych i nie obciąża nimi kosztów uzyskania przychodów z tego źródła. Ponieważ nie dysponuje on w większości dokumentami pozwalającymi określić wartość nakładów poniesionych na nieruchomość i zwiększającymi jej wartość w okresie od jej nabycia do dnia dzisiejszego, ma problem z wyznaczeniem wartości początkowej, a chciałby dokonywać jej amortyzacji. We wniosku o wydanie interpretacji podkreślił, że przeprowadzone dotychczas remonty miały na celu poprawienie bardzo złego stanu technicznego nieruchomości i jej ulepszenie oraz dokonywane były przez wiele lat dla celów prywatnych, dlatego nie gromadził on dowodów potwierdzających wartość ponoszonych na ten cel nakładów. Do organu podatkowego podatnik zwrócił się o rozstrzygnięcie, czy w opisanej sytuacji może wartość początkową nieruchomości ustalić w oparciu o własną wycenę dokonaną na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o pdof.

Prezentując własne stanowisko w tej kwestii, z którym organ podatkowy zgodził się odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny, podatnik wskazał, że, co do zasady, za wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze spadku, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, uważa się ich wartość rynkową z dnia nabycia. Jednocześnie z art. 22g ust. 8 ustawy o pdof wynika, że jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n ustawy o pdof, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Podatnik uznał, że z uwagi na znaczny upływ czasu od momentu nabycia może ustalić wartość początkową nieruchomości w oparciu o przepisy art. 22g ust. 8 ustawy o pdof. Ponosząc na nią przez wiele lat nakłady w celach prywatnych nie miał bowiem, co do zasady, obowiązku gromadzenia faktur oraz innych dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków związanych z przeprowadzonymi inwestycjami.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja

Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018

Planowane zmiany w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018

Uproszczenia w składaniu zeznań podatkowych PIT

Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018

Nowe wzory druków w PIT

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018

Niższe progi zarobkowe dla emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018

Urlop ojcowski

Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018

Sposób opodatkowania przychodów z najmu krótkoterminowego

Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018

PIBR przypomina o wymogu e-podpisów

Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018

Prywatne używanie służbowych aut a PIT

Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w stawkach VAT

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018

Wyżywienie przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018

Pracownicze Plany Kapitałowe

Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018

Ewidencja wyposażenia

Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018

Ułatwienia na PUE ZUS w obsłudze elektronicznych zwolnień lekarskich

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018

Praca dziecka czasem pozbawia rodzica ulgi

Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018

Przeliczenie emerytury nie zawsze możliwe

Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018

Składka na FGŚP

Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018

Stan zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018

Kontrole umów cywilnoprawnych przez PIP

Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018

Wariant ewidencji kosztów

Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018

Zmiana kwoty ograniczającej podstawę "chorobówki" należnej po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018

Świadczenie "dobry start"

Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018

Potwierdzenie salda

Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.