Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 56 (1722) z dn. 13.07.2020  »  Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r.

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Bożena Dziuba

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r.

Emerytury i renty ulegają corocznie z dniem 1 marca zwiększeniu za sprawą waloryzacji, co do zasady, polegającej na pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent obliczany jest na zasadach określonych w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Stanowi go średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, gdzie za wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmuje się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy.

Po ogłoszeniu przez Prezesa GUS (w komunikacie z dnia 11 lutego 2020 r. - Mon. Pol. poz. 172) realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r., który wyniósł 4,8%, istnieje już możliwość wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent obowiązującego w 2020 r.

Stanowi go suma:

 • średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2019 r. w stosunku do 2018 r., który wyniósł 102,6% (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 77) i okazał się wyższy od takiego wskaźnika dla gospodarstw domowych ogółem (który ukształtował się na poziomie 102,3% - Mon. Pol. z 2020 r. poz. 72) oraz
   
 • realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r., czyli 4,8%, zwiększonego o ustalony przez Radę Ministrów procent jego wzrostu wynoszący 20% (Dz. U. z 2020 r. poz. 128).

W efekcie wskaźnik waloryzacji powinien wynieść 103,56%, co wynika z wyliczenia:

102,6% + 4,8% × 20% = 102,6% + 0,96% = 103,56%,

a tym samym będzie wyższy niż prognozowano (zgodnie z przewidywaniami rządu miał wynosić 103,24%), co oczywiście jest korzystniejsze dla świadczeniobiorców. Wszystkie bowiem emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru powinny ulec zwiększeniu o 3,56%. Jednak w 2020 r., podobnie jak w ubiegłym roku, została przewidziana gwarantowana kwota wzrostu, wynosząca, w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia, odpowiednio: 70 zł, 52,50 zł lub 35 zł (ustawa w tym zakresie czeka na podpis Prezydenta RP - stan na dzień oddania GP do druku) - więcej na ten temat w GP nr 16 z 2020 r.

Co istotne, waloryzacją zostaną objęte emerytury i renty nie tylko z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, ale również z rolniczego ubezpieczenia społecznego oraz dla służb mundurowych. Ponadto wskaźnik waloryzacji posłuży do obliczenia innych wartości (patrz ramka).

Zastosowanie wskaźnika waloryzacji

Przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji stosownemu zwiększeniu ulegają nie tylko emerytury i renty, ale również:

- dodatki do emerytur i rent:
pielęgnacyjny,
dla sieroty zupełnej,
- kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent - w przypadku uzyskiwania przychodu przekraczającego dolny, ale nie wyższego od górnego limitu przychodu.
Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

TARCZA
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji subwencji finansowej z PFR

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

COVID-19
Stanowisko ZUS w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

Bon turystyczny na wypoczynek

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

COVID-19
Dodatkowy zasiłek należny do 28 czerwca br. także na zdrowe dzieci

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Termin zgłoszenia danych do CRBR

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

COVID-19
Dodatek solidarnościowy dla osób, które po 15 marca br. straciły pracę

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Nowy wzór informacji VAT-UE

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020

TARCZA
Przesunięcie terminu używania "starych" kas

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020

Wpłaty na PPK

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020

TARCZA
Opłata za użytkowanie wieczyste przesunięta do 31 stycznia 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

TARCZA
Przesunięcie terminów podatkowych w związku z pandemią

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Świadczenie dobry start na nowy rok szkolny 2020/2021

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Wpłaty do PPK

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Przydomowe mikroinstalacje wodne z programu "Moja woda"

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Stałe miejsce prowadzenia działalności dla VAT

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

COVID-19
Okres należnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego wydłużony do 12 lipca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020

Weszły w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020

Świadczenia dla emerytów

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

COVID-19
Pomoc w formie dodatku solidarnościowego dla zwolnionych z pracy w czasie pandemii

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

Niższe ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020

Amortyzacja jednorazowa

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.