Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 98 (1660) z dn. 9.12.2019  »   Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na podstawę wymiaru świadczeń ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Bożena Dziuba

Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego (patrz ramka) stanowi przeciętne/przeciętny miesięczne/miesięczny wynagrodzenie/przychód wypłacone/uzyskany za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy krótszym okresie zatrudnienia/ubezpieczenia brane/brany jest pod uwagę wynagrodzenie/przychód za pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające powstanie niezdolności do pracy lub prawo do świadczenia. Wysokość tej podstawy, a w efekcie i samego świadczenia, obliczanego jako odpowiedni procent podstawy jego wymiaru, uzależniona jest zatem w głównej mierze od wysokości wypłaconego/uzyskanego wynagrodzenia/przychodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

W przypadku pracowników (choć z pewnym zastrzeżeniem) ustawodawca przewidział gwarantowaną wysokość podstawy wymiaru zasiłku. Z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być ona niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 43 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmienia się co roku z dniem 1 stycznia. Jego wzrost ma odpowiednie przełożenie na zwiększenie najniższej podstawy wymiaru, a co za tym idzie i samego świadczenia chorobowego. Podwyżka ta jest dokonywana z urzędu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę... (Dz. U. poz. 1778), minimalne wynagrodzenie w 2020 r. wynosić będzie 2.600 zł, a więc wzrośnie o 350 zł w stosunku do obowiązującej w 2019 r. kwoty, tj. 2.250 zł. Tym samym najniższa podstawa wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy z obowiązującej w 2019 r. kwoty 1.941,52 zł, tj. 2.250 zł - (2.250 zł × 13,71%), z dniem 1 stycznia 2020 r. ulegnie zwiększeniu do kwoty 2.243,54 zł, tj. 2.600 zł - (2.600 zł × 13,71%).

Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższa podstawa wymiaru świadczenia chorobowego ustalana jest w oparciu o przewidziane dla niego, odpowiednio zmniejszone (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy), minimalne wynagrodzenie za pracę.

Co istotne, gwarancja najniższej podstawy wymiaru zasiłku nie dotyczy ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a więc m.in. pracowników młodocianych zatrudnionych w ramach przyuczenia do wykonywania zawodu (art. 43 ust. 2 ustawy zasiłkowej).


Kalkulatory minimalnego wynagrodzenia za pracę i najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dostępne są w serwisie kalkulatory.gofin.pl.


Koszyk świadczeń chorobowych

Do tzw. świadczeń chorobowych zaliczają się świadczenia należne z tytułu choroby, macierzyństwa oraz konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, tj. odpowiednio m.in.:

- wynagrodzenie chorobowe, wypłacane pracownikowi na podstawie art. 92 Kodeksu pracy,
- zasiłek chorobowy,
- świadczenie rehabilitacyjne,
- zasiłek macierzyński oraz
- zasiłek opiekuńczy.
Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019

Od grudnia br. wyższa kwota zasiłku należnego za okres po ustaniu zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019

Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019

Limity wpłat na IKZE, PPE i IKE w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019

Zmiana małego ZUS wsparciem dla najmniejszych przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019

Przeniesienie środków z OFE do IKE

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019

Zasady weryfikacji rachunków w Wykazie podatników VAT

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019

Przekazywanie składek do ZUS ze środków na rachunku VAT

Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019

Kolejne propozycje dotyczące rocznego limitu w składkach ZUS

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO dla jednostki samorządu terytorialnego

Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Działalność nieewidencjonowana w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019

Rząd ponownie w sprawie przeniesienia środków z OFE do IKE lub ZUS

Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019

Pracodawca może przekazać instytucji finansowej numer telefonu i adres e-mail pracownika

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019

Od kiedy obowiązek stosowania nowego JPK_VAT?

Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019

Opłata paliwowa w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019

Opłata recyklingowa

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.