Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 59 (1621) z dn. 25.07.2019  »  Wpłaty do PPK w raporcie ZUS RCA

A A A
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Dorota Wyderska

Wpłaty do PPK w raporcie ZUS RCA

Od 1 lipca 2019 r. podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu ustalonego na dzień 31 grudnia 2018 r.) mają obowiązek stosować przepisy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wpłaty dokonywane do PPK są dobrowolne i stanowią procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto, a finansowana przez osobę zatrudnioną - 2% wynagrodzenia brutto. Poza tym, zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować wpłaty dodatkowe. Jako wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczeń dotyczących limitu 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią przychód dla osoby zatrudnionej. Przychód ten nie jest wprawdzie wliczany do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale jest dodatkowym przychodem, od którego podmiot zatrudniający powinien naliczać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto podmiot zatrudniający będzie musiał finansowaną przez siebie wpłatę do PPK wykazywać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA, o czym poinformował ZUS na stronie internetowej www.zus.pl w komunikacie z dnia 11 lipca 2019 r.

Aktualnie trwają prace nad zmianą formularza ZUS RCA, ponieważ obecna forma tego druku nie zawiera pola przewidzianego na informację o wpłacie do PPK. Wprowadzenie tych zmian wymaga nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów. W raporcie ZUS RCA zostanie dodane nowe pole 28. w bloku III.B. - "Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego planu kapitałowego", w którym podmiot zatrudniający wykaże składkę do PPK finansowaną z własnych środków. ZUS informuje, że zmiany w imiennym raporcie ZUS RCA (z dodanym nowym polem) są planowane od stycznia 2020 r.

Natomiast w okresie przejściowym, czyli od lipca do grudnia 2019 r., kwotę dotyczącą wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego podmiot zatrudniający powinien wykazywać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA np. w bloku III.B. w polu 27. Pole to jest oznaczone jako "Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego".

W przypadku gdy podmiot zatrudniający odprowadza za osoby zatrudnione zarówno składki na pracownicze programy emerytalne (PPE), jak i dokonuje wpłat do pracowniczego planu kapitałowego, to w okresie przejściowym obie te składki (tj. na PPE i do PPK) powinien wykazywać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA w polu 27. np. w bloku III.B. - w łącznej kwocie (jako sumę tych składek).

W momencie gdy zacznie obowiązywać nowy formularz imiennego raportu ZUS RCA, podmiot zatrudniający nie będzie musiał korygować dokumentów rozliczeniowych wstecz. Wpłaconą składkę do PPK zacznie wykazywać w raporcie ZUS RCA w polu 28. w bloku III.B. na bieżąco.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Planowane zmiany w CIT i PIT

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020

Czas na sprawozdania odpadowe

Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020

Zmiana środowiska przesyłania plików JPK

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Błędny NIP nabywcy na paragonie

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Wyjaśnienie Polskiego Funduszu Rozwoju
Czas na porozumienia w sprawie instytucji PPK

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020

Szersze grono osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadów i darowizn

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020

Urlop macierzyński

Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020

Nowy druk do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020

Zmiany w formularzach TPR-C i TPR-P

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020

Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Opieka wytchnieniowa na lata 2020-2021

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020

Test na koronowirusa w ramach teleporady

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020

Dzień wolny za święto

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020

Podpisywanie informacji o cenach transferowych TPR-P

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Zmiany w stawkach VAT

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020

Dokumentowanie sprzedaży

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Od 20 września br. możliwy zwrot składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020

Zmiany dotyczące kwarantanny i izolacji

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020

Dofinansowanie wymiany pieców opalanych paliwami stałymi

Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020

Program "Maluch+" 2021

Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
PRZYDATNE LINKI


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.