Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 55 (1721) z dn. 9.07.2020  »  Ulga mieszkaniowa w 2019 r.

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Agata Cieśla

Ulga mieszkaniowa w 2019 r.

Osoby fizyczne, które po 31 grudnia 2018 r. będą zbywały nieruchomości i określone prawa majątkowe poza działalnością gospodarczą, będą korzystały z tzw. ulgi mieszkaniowej na znacznie korzystniejszych zasadach niż ma to miejsce w obowiązującym obecnie stanie prawnym. Zmiany w omawianym zakresie umożliwią zastosowanie tej preferencji większej grupie podatników, którzy środki uzyskane z takiej transakcji wydatkują na własne cele mieszkaniowe. Z tego względu podatnicy, którzy planują zbycie takiego składnika majątku, już teraz powinni się zapoznać z nowymi rozwiązaniami i rozważyć przesunięcie jego terminu na przyszły rok.

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof zwolnił z opodatkowania dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, gdy podatnik wydatkuje przychód z takiej transakcji na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami musi to nastąpić nie później niż w okresie 2 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Pierwsza z modyfikacji tzw. ulgi mieszkaniowej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., polega na wydłużeniu 2-letniego okresu wydatkowania środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe do 3 lat. Z kolei dodany do art. 21 ustawy o pdof ust. 25a doprecyzowuje, że w ustawowym terminie 3 lat powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki na omawiane cele zostały uwzględnione w ramach przedmiotowej ulgi.

Całkiem nowym rozwiązaniem jest natomiast umożliwienie zaliczania do wydatków na własne cele mieszkaniowe również wydatków na budowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację lub remont lokalu, poniesionych zanim jeszcze podatnik zyska do niego tytuł własności. Tu jednak ustawodawca postawił warunek, z którego wynika, że aby skorzystać z ulgi w odniesieniu do tego typu wydatków, podatnik musi stać się właścicielem tego lokalu przed upływem terminu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof, czyli wskazanych wcześniej 3 lat.

Od 2019 r. zmienią się również warunki stosowania omawianej ulgi w odniesieniu do osób zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku. Z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c) ustawy o pdof wynika obecnie, że przychód z odpłatnego zbycia takich składników majątkowych powstaje, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. Z ust. 5 dodanego do art. 10 ustawy o pdof od 1 stycznia 2019 r. wynikać będzie, że w przypadku zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w drodze spadku, 5-letni okres liczony będzie od daty nabycia lub wybudowania ich przez spadkodawcę.

Obecnie kosztami podatkowymi uwzględnianymi przy zbyciu nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych m.in. w spadku są tylko udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości (prawa majątkowego), poczynione w czasie jej posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Od 2019 r. spadkobiercy będą mieli możliwość zaliczenia do tych kosztów również kosztów nabycia (wytworzenia) tej nieruchomości lub określonego prawa majątkowego poniesionych przez spadkodawcę oraz długów i ciężarów spadkowych. Jednak długi i obciążenia spadkowe będą mogły być zaliczone do kosztów pod warunkiem ich realnej spłaty. Co równie ważne, podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych długi i ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

TARCZA
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji subwencji finansowej z PFR

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

COVID-19
Stanowisko ZUS w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

Mikropożyczka a przychód

Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

Bon turystyczny na wypoczynek

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

COVID-19
Dodatkowy zasiłek należny do 28 czerwca br. także na zdrowe dzieci

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

COVID-19
Dodatek solidarnościowy dla osób, które po 15 marca br. straciły pracę

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Termin zgłoszenia danych do CRBR

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

TARCZA
Przesunięcie terminu używania "starych" kas

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Wpłaty na PPK

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

TARCZA
Opłata za użytkowanie wieczyste przesunięta do 31 stycznia 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

TARCZA
Przesunięcie terminów podatkowych w związku z pandemią

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Świadczenie dobry start na nowy rok szkolny 2020/2021

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Stawka VAT na wykonanie stałej zabudowy w mieszkaniu

Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020

Wpłaty do PPK

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Przydomowe mikroinstalacje wodne z programu "Moja woda"

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Stałe miejsce prowadzenia działalności dla VAT

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020

COVID-19
Okres należnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego wydłużony do 12 lipca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020

Niższe ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Świadczenia dla emerytów

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

COVID-19
Pomoc w formie dodatku solidarnościowego dla zwolnionych z pracy w czasie pandemii

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020

Amortyzacja jednorazowa

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020

Wznowienie prac nad projektem dotyczącym wyrównania emerytur dla urodzonych w 1953 r.

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.