Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 56 (1722) z dn. 13.07.2020  »  TARCZA
Skutki podatkowe otrzymania subwencji z PFR">TARCZA Skutki podatkowe otrzymania subwencji z PFR

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Agata Cieśla

TARCZA
Skutki podatkowe otrzymania subwencji z PFR

Polski Fundusz Rozwoju w ramach tarczy finansowej może udzielać małym i średnim przedsiębiorcom subwencji, aby zapewnić im płynność i stabilność finansową w okresie pandemii COVID-19. Po stronie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą otrzymanie subwencji zasadniczo generuje przychód w podatku dochodowym. Jeżeli jednak firma przeznaczy subwencję na składniki majątku, które zakwalifikuje jako środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne, to w sytuacji, gdy jest ona podatnikiem pdop, wartość otrzymanej subwencji stanowi dla niej przychód podatkowy korzystający ze zwolnienia od pdop w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o pdop. Natomiast u podatników pdof w związku z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof subwencja przeznaczona na ten sam cel w ogóle nie stanowi przychodu podatkowego.

Z "Przewodnika dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR", dostępnego na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfrsa.pl), wynika, że subwencja udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej i będzie miała w znacznej mierze charakter bezzwrotny. Kwestia bezzwrotności uzależniona jest przy tym od spełnienia przez podmiot otrzymujący subwencję dodatkowych warunków wynikających z umowy o udzielenie subwencji. Jeśli je spełni, wówczas do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi.

W odniesieniu do środków z programu Tarczy Finansowej PFR pojawiły się wątpliwości, czy wartość subwencji w chwili jej otrzymania powinna być - na zasadach ogólnych wynikających z ustaw o podatku dochodowym opisanych powyżej - rozliczana w rachunku podatkowym jako przychód i czy wydatkami pokrytymi subwencją można obciążać firmowe koszty podatkowe. O rozstrzygnięcie tych kwestii nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Finansów. Do chwili obecnej (stan na dzień oddania GP do druku) czekamy na odpowiedź, tymczasem resort finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl, w zakładce Aktualności, zamieścił informację, z której wynika, że w podatku dochodowym omawianą subwencję z PFR należy traktować na równi z pożyczką. Jest to o tyle zaskakujące, że pożyczka z definicji jest świadczeniem zwrotnym i zazwyczaj odpłatnym (odsetki), natomiast subwencja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa.

Konsekwentnie do tego rozstrzygnięcia Ministerstwo Finansów w swojej informacji wskazało, że otrzymana pożyczka (subwencja) nie stanowi przychodu podatkowego - podobnie jak jej zwrot jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Z kolei sfinansowane nią wydatki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Ewentualne umorzenie pożyczki nie ma przy tym wpływu na uznanie ich za koszty podatkowe. Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR analizuje możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń omawianych świadczeń. Zgodnie bowiem z obowiązującymi obecnie przepisami do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Umorzenie takie stanowi zatem przysporzenie dla przedsiębiorcy, które generuje przychód i podlega opodatkowaniu.

Jako podstawę prawną omówionej analizy Ministerstwo wskazało jednak przepisy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) i ust. 4 pkt 1, art. 15 ust. 1art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o pdop oraz art. 14 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 1, art. 22 ust. 1art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof, całkowicie pomijając przy tym uregulowania obu tych ustaw odnoszące się wprost do subwencji, które przywołane zostały na wstępie. Czekamy czy resort finansów potwierdzi opublikowane na swojej stronie stanowisko w udzielonej nam odpowiedzi. O jej treści poinformujemy Czytelników na łamach GP.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

TARCZA
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji subwencji finansowej z PFR

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

COVID-19
Stanowisko ZUS w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

Bon turystyczny na wypoczynek

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

COVID-19
Dodatkowy zasiłek należny do 28 czerwca br. także na zdrowe dzieci

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

COVID-19
Dodatek solidarnościowy dla osób, które po 15 marca br. straciły pracę

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Termin zgłoszenia danych do CRBR

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

TARCZA
Przesunięcie terminu używania "starych" kas

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

Wpłaty na PPK

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

TARCZA
Opłata za użytkowanie wieczyste przesunięta do 31 stycznia 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

TARCZA
Przesunięcie terminów podatkowych w związku z pandemią

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Świadczenie dobry start na nowy rok szkolny 2020/2021

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Wpłaty do PPK

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Przydomowe mikroinstalacje wodne z programu "Moja woda"

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Stałe miejsce prowadzenia działalności dla VAT

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020

Świadczenia dla emerytów

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

COVID-19
Okres należnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego wydłużony do 12 lipca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020

COVID-19
Pomoc w formie dodatku solidarnościowego dla zwolnionych z pracy w czasie pandemii

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

Niższe ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020

Amortyzacja jednorazowa

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020

Wymiar etatu w ZUS RCA

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Wznowienie prac nad projektem dotyczącym wyrównania emerytur dla urodzonych w 1953 r.

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Weszły w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.