Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 44 (1710) z dn. 1.06.2020  »   TARCZA Możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z 50% zwolnienia ...

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 20
dział: Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Autor: Dorota Wyderska

TARCZA
Możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z 50% zwolnienia z opłacenia składek oraz świadczenia postojowego

Od 15 lat prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Zatrudniam w niej 12 pracowników. Taki stan zatrudnienia miałem również w dniu 29 lutego 2020 r. Jako przedsiębiorca opłacam pełny ZUS, tj. składki społeczne, jak i składkę zdrowotną.


1) Przed ogłoszeniem przepisów drugiej tarczy antykryzysowej nie spełniałem warunków do zwolnienia z opłacenia składek. Uiściłem więc należności za marzec 2020 r. w pełnej kwocie. Obecnie jednak chciałbym skorzystać z 50% zwolnienia z opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj br. Czy jest to możliwe?

TAK. Z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na FP, FS, FGŚP lub FEP należnych za okres od 1 marca br. do 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, zwalnia się m.in. płatnika, który (tak jak w omawianym przypadku):

 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i
   
 • na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób.

W liczbie ubezpieczonych nie należy uwzględniać pracowników młodocianych oraz osób, które podlegały wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ani przeliczać stanu zatrudnienia na pełne etaty.

Zwolnieniem, o którym mowa, mogą być objęte tylko nieopłacone (w 50%) należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Tymczasem z pytania wynika, że Czytelnik w całości zapłacił składki należne za marzec 2020 r. Przepisy wprowadzone tarczą 2.0 dają możliwość wystąpienia w takiej sytuacji do ZUS o zwrot zapłaconych (w całości lub - tak jak w omawianym przypadku - w części) składek za marzec 2020 r. Wniosek o zwrot tych środków płatnik powinien złożyć w ZUS najpóźniej przed upływem obowiązującego go terminu opłacenia składek za kwiecień 2020 r. (w przypadku Czytelnika termin opłacenia składek za kwiecień 2020 r. upłynie 15 maja 2020 r.). Płatnik nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli płatnik nie zawnioskuje o zwrot zapłaconych składek za marzec 2020 r., wówczas ZUS rozliczy tę wpłatę na składki należne za kwiecień 2020 r.

Należy pamiętać, że reguła ta dotyczy wyłącznie składek zapłaconych za marzec 2020 r. Należności z tytułu składek za kwiecień i maj 2020 r. (tu: w 50%) mogą zostać objęte zwolnieniem w ramach tarczy antykryzysowej tylko jeśli nie zostaną opłacone.

Aby móc skorzystać z 50% zwolnienia z opłacenia składek, Czytelnik powinien złożyć w ZUS wniosek w tej sprawie, na druku RDZ, najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. Płatnik może go przesłać drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty albo składając go w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek jest przesłanie dokumentów rozliczeniowych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do 30 czerwca 2020 r.


2) Czy składając w ZUS wniosek o zwolnienie z opłacenia składek w ramach tarczy antykryzysowej, mógłbym jednocześnie wnioskować o przyznanie mi świadczenia postojowego?

TAK. Jeśli zostaną spełnione warunki zarówno do zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych, jak i przyznania świadczenia postojowego, to Czytelnik może skorzystać z obu tych ulg.

Prawo do świadczenia postojowego przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców (na podstawie wpisu do CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, jeżeli:

1) rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. (przepisy tarczy 3.0, nad którą trwają prace legislacyjne, mają zmienić tę datę na 1 kwietnia 2020 r.) i

  • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe uzyskała przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o pdof o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc - jeśli nie zawiesiła działalności lub
    
  • zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.,

2) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

3) zamieszkuje na terytorium RP i jest obywatelem RP (w przypadku obcokrajowców - posiada prawo do czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP).

Wymogów, o których mowa w pkt 1, nie stosuje się do przedsiębiorcy opłacającego podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystającego ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Wniosek o świadczenie postojowe przedsiębiorca składa w ZUS na druku RSP-D, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii. Może o nie wnioskować nie więcej niż trzykrotnie.

Pozostałe artykuły z działu „Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe” (Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020)

TARCZA
Ewidencja w księgach i rozliczenie podatkowo-składkowe przy częściowym zwolnieniu ze składek ZUS

Najpopularniejsze w dziale „Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe”

TARCZA
Zaliczka na pdof u przedsiębiorcy przy zwolnieniu z ZUS z tytułu COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

TARCZA
Ewidencja w księgach i rozliczenie podatkowo-składkowe przy częściowym zwolnieniu ze składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020

TARCZA
Obniżenie wymiaru czasu pracy w trybie specustawy w sprawie COVID-19 i wykazanie obniżki w dokumentach do ZUS

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

COVID-19
Wynagrodzenie urlopowe i podstawa zasiłku dla pracownika ze zmniejszonym wymiarem czasu pracy

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

Ewidencja w księgach i odliczenie VAT z faktury korygującej obniżającej czynsz najmu

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

COVID-19
Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy należny jest również za soboty i niedziele oraz dni przerwy świątecznej w szkole?

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

Faktury za udział w targach, które się nie odbyły

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Rozliczenie powypadkowej naprawy firmowego samochodu

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Ujęcie księgowe i rozliczenie VAT w przypadku importu towarów

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

COVID-19
Księgowania związane ze zwrotem zaliczki w walucie obcej na skutek rezygnacji z zamówienia

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Uchwała o otwarciu likwidacji i obowiązki wobec CRBR

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

Ubezpieczenia, składki ZUS i chorobowe osoby zatrudnionej na podstawie drugiej umowy

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

TARCZA
Ujęcie bilansowo-podatkowe korekty przychodu na skutek rozwiązania umowy kupna-sprzedaży

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

Niezdolność do pracy w okresie wyczekiwania a prawo do wynagrodzenia chorobowego i za pracę

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

TARCZA
Upadłość, restrukturyzacja czy wsparcie finansowe z tarczy 2.0

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Zamówienia oraz umowy z pracownikami przy braku zarządcy sukcesyjnego

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.