Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 45 (1711) z dn. 4.06.2020  »  TARCZA - MF wyjaśnia
Zaliczka na pdof przy zwolnieniu składkowym"> TARCZA - MF wyjaśnia Zaliczka na pdof przy ...

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Agata Cieśla

TARCZA - MF wyjaśnia
Zaliczka na pdof przy zwolnieniu składkowym

Na mocy specustawy w sprawie covid-19 niektórym przedsiębiorcom umożliwiono korzystanie z tzw. zwolnienia składkowego m.in. w odniesieniu do wypłacanych przez nich należności ze stosunku pracy oraz umów zlecenia. Składki na ubezpieczenia społeczne od tego typu należności przedsiębiorca będący pracodawcą lub zleceniodawcą w części finansuje ze swoich środków, a w części pobiera je ze środków pracownika/zleceniobiorcy. Ponieważ przedsiębiorca korzystający z omawianego zwolnienia wskazane składki w części finansowanej przez pracownika pobiera z jego wynagrodzenia, ale nie odprowadza do ZUS, powstała wątpliwość czy powinien je uwzględniać przy wyliczaniu zaliczki na pdof od przychodów ze stosunku pracy/umów zlecenia. Powstały również wątpliwości co do uwzględniania przy ustalaniu zaliczek na pdof od firmowych dochodów składek na własne ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy, w stosunku do których korzysta on ze zwolnienia składkowego.

Resort finansów w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 16 kwietnia br. stwierdził, że specustawa w sprawie covid-19 nie wprowadziła zmian w odniesieniu do sposobu obliczania zaliczek na pdof od dochodów osiąganych przez przedsiębiorców, pracowników oraz zleceniobiorców, w zakresie uwzględniania przy ich obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne. To z kolei oznacza, że przy zaliczkach na pdof obliczanych od dochodów przedsiębiorców mogą być uwzględniane składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia społeczne podatnika oraz osób z nim współpracujących. W efekcie przy obliczaniu zaliczki na pdof przedsiębiorcy nie mogą uwzględniać tych składek społecznych, w stosunku do których korzystają ze zwolnienia składkowego. Wpływu na taki sposób ustalania firmowej zaliczki na pdof nie zmienia fakt, że zgodnie z art. 31zs specustawy w sprawie COVID-19 uważa się te składki za opłacone. Z brzmienia tego przepisu wynika bowiem, że ma on zastosowanie wyłącznie do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Tym samym jako opłacone na podstawie tego przepisu są one traktowane wyłącznie na potrzeby tych świadczeń.

Natomiast przy obliczaniu zaliczek na pdof od dochodów pracowników oraz zleceniobiorców uwzględnia się składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika (nie dotyczy to jednak składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód/przychód zwolniony od podatku na podstawie ustawy o pdof oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku). W odniesieniu do takich składek uznaje się je za zapłacone ze środków podatnika za pośrednictwem płatnika. W efekcie gdy płatnik pobrał z dochodu podatnika składki, których nie przekazał do ZUS, to o kwotę tych składek może pomniejszyć dochód podatnika dla potrzeb obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (jako pracodawca lub zleceniodawca). W tej sytuacji ubezpieczony (pracownik lub zleceniobiorca) ze swojego dochodu zapłacił bowiem składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast gdy płatnik nie tylko nie odprowadził tych składek do ZUS, ale również nie potrącił ich ze środków podatnika, niepobrana przez płatnika składka nie podlega odliczeniu przy ustalaniu zaliczki na podatek.

Resort finansów w swoim piśmie podkreślił, że omówione rozwiązanie jest adresowane do podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu epidemii, co oznacza, że znajdują się w niekorzystnej sytuacji i jest powiązane z brakiem ich bieżącego dochodu czy zakłóceniami płynności finansowej.

Artykuły powiązane tematycznie:

TARCZA Ewidencja w księgach i rozliczenie podatkowo-składkowe przy częściowym zwolnieniu ze składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020

TARCZA Zaliczka na pdof u przedsiębiorcy przy zwolnieniu z ZUS z tytułu COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

TARCZA Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy zwolnionego z opłacenia składek za okres kwiecień-maj 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020

TARCZA Rozliczenia podatkowo-składkowe przy zwolnieniu z ZUS za pracowników i zleceniobiorców w związku z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020

TARCZA - MF wyjaśnia Zwolnienie z ZUS za pracowników a koszty

Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Artykuły w Czasopismach:

Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień resortowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020

Zaliczka na podatek przedsiębiorcy w sytuacji skorzystania ze zwolnienia składkowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020

Zwolnienie ze składek ZUS - skutki podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego w firmie korzystającej ze zwolnienia z opłacania składek ZUS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020

Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy otrzymującego za część miesiąca zasiłek

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

TARCZA
Skutki podatkowe otrzymania subwencji z PFR

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

COVID-19
Przez ile maksymalnie dni można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

TARCZA
Wydatkowanie środków z mikropożyczki

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

COVID-19
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 maja br.

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

TARCZA
PFR o wsparciu finansowym

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

TARCZA
PFR o wsparciu finansowym

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

TARCZA
Postępowanie wyjaśniające w przypadku odrzucenia wniosku o subwencję z PFR

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

TARCZA
Pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy 3.0

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

COVID-19
Nowe oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Postojowe z ZUS

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

TARCZA
Nowe wnioski na PUE ZUS

Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020

TARCZA
Wnioski na PUE ZUS w związku z rozwiązaniami przewidzianymi tarczą 2.0

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Zmiany w białej liście i sankcjach dochodowych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

TARCZA
Szerszy krąg przedsiębiorców uprawnionych do mikropożyczki

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

Świadczenie postojowe

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

Aktualizacja struktur nowego JPK_VAT z deklaracją

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

TARCZA
Zmiana terminów w zakresie sprawozdawczości BDO

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

TARCZA
Wsparcie z FGŚP nie jest pomocą publiczną ani de minimis

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

COVID-19
Wypłacone świadczenie postojowe może podlegać zwrotowi

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

TARCZA
Sprawozdanie finansowe i księgi w czasie COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Świadectwo pracy

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Zwolnienie ze składek

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

MRPiPS wyjaśnia
Dofinansowanie z tytułu przestoju nie na wszystkich pracowników

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020

TARCZA
Kolejne rozwiązania wspierające gospodarkę

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.