Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 15 (1681) z dn. 20.02.2020  »  Rozliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 20
dział: Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Autor: Monika Kuźbińska, Aleksandra Węgielska

Rozliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy

Od 1 stycznia 2020 r. rozpocząłem ewidencjonowanie sprzedaży w kasie on-line. Mam prawo do zwrotu ulgi z tego tytułu w kwocie 700 zł. Wydatki na zakup kasy odniesiono bezpośrednio w koszty. Jak ująć w księgach rachunkowych ulgę za zakup kasy on-line?

W księgach Czytelnika ulga na zakup kasy fiskalnej powinna zostać odniesiona do pozostałych przychodów operacyjnych.

Podatnicy, u których:

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line,

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line oraz dotychczas nie używali żadnych kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży

- mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Przy czym prawo to obecnie dotyczy wyłącznie kwot wydatkowanych na zakup kas on-line.

Dla celów bilansowych kwota ulgi na zakup kasy rejestrującej stanowi przychód. Z racji tego, że jest to przychód związany pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), wartość ulgi podlega ewidencji na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne". Z tym, że ewidencja rozliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej uzależniona jest od tego, czy kasa ta została przez Czytelnika uznana za środek trwały podlegający amortyzacji czy ze względu na niską jednostkową wartość została odniesiona jednorazowo do kosztów.

Z pytania wynika, że wydatki na nabycie kasy on-line zostały bezpośrednio zaliczone do kosztów. W takim przypadku ulga na jej zakup powinna zostać jednorazowo odniesiona do pozostałych przychodów operacyjnych. Gdy ulga na zakup kasy jest odliczana od podatku należnego, można ją zaksięgować następująco:

- Wn konto 22-3 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Natomiast jeżeli z rozliczenia VAT wystąpi zwrot nadwyżki VAT na rachunek bankowy, wówczas ewidencjonuje się go w oparciu o wyciąg bankowy zapisem:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Przykład

Założenia

 1. W grudniu 2019 r. jednostka będąca czynnym podatnikiem VAT zakupiła kasę rejestrującą on-line. Ewidencjonowanie sprzedaży w tej kasie rozpoczęła w styczniu 2020 r. Z faktury za jej zakup wynika, że jej wartość netto łącznie z kosztami fiskalizacji wyniosła 1.783 zł. Zgodnie z polityką rachunkowości składniki majątku spełniające definicję środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł jednostka odnosi bezpośrednio do kosztów.
   
 2. Przysługująca jednostce kwota ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej, odliczana od podatku należnego, wynosi 700 zł.
   
 3. Jednostka ewidencjonuje koszty tylko w zespole 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura za zakup kasy on-line (wartość netto): 1.783 zł 40 30
2. PK - kwota przysługującej ulgi na zakup kasy: 700 zł 22-3 76-0

Księgowania

Rozliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy
Pozostałe artykuły z działu „Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe” (Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020)

Podatkowo-składkowe rozliczenie świadczeń dla młodych

ZUS przedsiębiorcy pobierającego świadczenie przedemerytalne

Najpopularniejsze w dziale „Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe”

Zatrudnienie na etacie i zlecenie u tego samego pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

VAT przy usługach fizjoterapeuty

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie wysokości wynagrodzenia za pracę

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Wynagrodzenie urlopowe w podstawie świadczenia chorobowego

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Przejście części zakładu pracy do nowego pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Zmiany w składzie zarządu wymagają aktualizacji w KRS i CRBR

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Podatkowo-składkowe rozliczenie świadczeń dla młodych

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020

Rozliczenie księgowo-podatkowe korekty odpisu na ZFŚS za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Ewidencja operacji przesunięcia euro między rachunkami walutowymi

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Ewidencja w księgach i ujęcie w podatku dochodowym przychodu z 2019 r. zafakturowanego w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Faktura za sprzedaż detaliczną alkoholu

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Umowa zlecenia zawarta z uczącym się małoletnim synem przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Ustalanie stanu zatrudnienia w jednostkach budżetowych a wpłaty na PFRON

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Nabycie uprawnień do emerytury przez przedsiębiorcę korzystającego z zasiłku chorobowego

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Ustanie zatrudnienia w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego a wyrejestrowanie w ZUS

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Obowiązki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenia osoby uprawnionej do renty socjalnej

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

ZUS przedsiębiorcy pobierającego świadczenie przedemerytalne

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.