Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 23 (1480) z dn. 19.03.2018  »  Redakcja pyta - MF wyjaśnia
CEIDG-1 a wybór formy wpłaty zaliczki na podatek dochodowy"> Redakcja pyta - MF wyjaśnia CEIDG-1 a wybór ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 34 (866) z dnia 26.04.2012, strona 1
dział: Strona tytułowa
Autor: Beata Siwkowska

Redakcja pyta - MF wyjaśnia
CEIDG-1 a wybór formy wpłaty zaliczki na podatek dochodowy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wyborem formy opodatkowania. Podatnik rozpoczynający działalność wniosek w sprawie karty podatkowej lub oświadczenie o zastosowanie podatku liniowego czy ryczałtu ewidencjonowanego może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas składa je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Stosowne w tym zakresie regulacje zawierają art. 9a ust. 2 ustawy o pdof i art. 9 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym… Znajdują one odzwierciedlenie we wniosku CEIDG-1. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest bowiem jego integralną częścią. Podobnie jest z wyborem formy wpłaty zaliczki na podatek.

Poz. 19 CEIDG-1 służy do określenia czy podatnik zamierza wpłacać zaliczki co miesiąc, co kwartał, czy w uproszczony sposób. Tymczasem z przepisów wynika, że o wyborze kwartalnego i uproszczonego sposobu wpłacania zaliczek należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 44 ust. 3i i ust. 6c ustawy o pdof). Nie ma zatem w nich mowy o możliwości złożenia zawiadomienia na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Przy czym zakreślenie w CEIDG-1 formy wpłaty zaliczki jest wymagane (obowiązkowe). Powstała zatem wątpliwość, czy zaznaczenie kwadratu dotyczącego zaliczki kwartalnej lub uproszczonej należy uznać za dopełnienie obowiązku zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze danego sposobu wpłacania zaliczki. O jej wyjaśnienie zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów.

Z odpowiedzi udzielonej przez resort finansów 17 kwietnia 2012 r. wynika, że ustawodawca nakładając obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy nie wskazuje, że zawiadomienie to powinno być złożone bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego. Tym samym nie ma przeszkód, żeby zostało ono złożone przez podatnika za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG.

Z informacji uzyskanych przez nasze Wydawnictwo z Ministerstwa Finansów wynika, że na dzień oddania do druku niniejszego numeru gazety aktualizowana jest broszura pt. "Najważniejsze zmiany w NIP od dnia 1.01.2012 r." zamieszczona na stronie internetowej resortu. Zawarta tam była bowiem informacja odmienna od udzielonej na zapytanie naszego Wydawnictwa. Wynikało z niej, że wypełnienie we wniosku CEIDG-1 pozycji dotyczącej formy wpłaty zaliczki nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o wyborze kwartalnego lub uproszczonego sposobu wpłacania zaliczek, zgodnie z art. 44 ust. 3i i 6c ustawy o pdof. Obecnie jednak treść ta ma być zmieniona i zgodna z odpowiedzią, która została nam udzielona 17 kwietnia 2012 r.

Pozostałe artykuły z działu „Strona tytułowa” (Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018)

Od 1 kwietnia 2018 r. nowi podatnicy z kasami rejestrującymi

Czas na złożenie ORD-U za 2017 r.

Handel internetowy w sieci, a nie w galerii

Najpopularniejsze w dziale „Strona tytułowa”

Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia
Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS

Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018

Istotne nowe rozwiązania prawne dla podmiotów z KRS

Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018

Niedziele handlowe i wolne od 1 marca 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Różne skutki wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Trzeba dokonać zgłoszenia do bazy danych o odpadach

Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Zmiany dotyczące księgi podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Akta osobowe krócej w archiwum

Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018

Sprawozdanie z płatności za 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Czas rozliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska

Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018

Odliczenie VAT z niezapłaconej faktury

Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018

Sprawozdanie finansowe do końca marca 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018

Prace kończące rok obrotowy 2017

Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018

Zdarzenia ujawnione w 2018 r. po dniu bilansowym

Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018

Usługi kompleksowe a odwrotne obciążenie

Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018

Po okresie przedawnienia podatnik nie wystawi faktury korygującej

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Interpretacja ogólna Ministra Finansów
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości przez wdowców

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Korekta kosztów bilansowych dotyczących 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018

Opodatkowanie VAT dotacji

Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018

Rozliczenie wyników inwentaryzacji do 26 marca 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018

Do 3 kwietnia br. trzeba złożyć ZUS ZSWA

Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Taksówkarze i rolnicy także składają JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Świadczenia opłacone za pracownika na urlopie macierzyńskim a składki ZUS

Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018

Dofinansowanie wycieczki a przychód pracowniczy

Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018

Zakaz pracy w handlu w niedziele i święta w opinii urzędów

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60