Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 6 (1463) z dn. 18.01.2018  »  Przedsiębiorca może zaskarżyć sposób przeprowadzenia kontroli

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Kinga Romas

Przedsiębiorca może zaskarżyć sposób przeprowadzenia kontroli

Wyłączenie możliwości odwołania się do sądów administracyjnych od postanowień wydanych w ramach rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy kontrolowanego w trybie przepisów rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest niezgodne z Konstytucją. Taki wniosek płynie z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 20 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 37/15.

W rozstrzyganej sprawie zakwestionowano konstytucyjność art. 84c ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie, w jakim na postanowienie rozstrzygające o zasadności sprzeciwu przedsiębiorcy wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności, wydane na podstawie art. 84c ust. 9 i 10 tej ustawy, nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 i 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Rozstrzygnięcie to wydane zostało na podstawie skargi konstytucyjnej przedsiębiorcy, u którego prowadzono kontrolę podatkową. W tym przypadku przekroczono czas kontroli, a przedsiębiorca wniósł sprzeciw. Sąd administracyjny uznał jednak, że skarga jest niedopuszczalna, bo postępowanie przewidziane w art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest postępowaniem administracyjnym.

W sprawie swoje stanowisko przedstawił wcześniej również Rzecznik Praw Obywatelskich. Stwierdził on, że: "(...) droga sądowoadministracyjna nie powinna być ograniczana tylko do aktów administracyjnych wydanych w postępowaniu opartym na Kodeksie postępowania administracyjnego lub na Ordynacji podatkowej. Postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych bądź ich kontynuowaniu - wydane na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - stanowi akt przesądzający w sposób władczy kwestię legalności wszczęcia lub prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, dotyczy zatem sfery praw przedsiębiorcy. Dlatego rozstrzygnięcie organu w zakresie zarzutów podniesionych w postępowaniu kontrolnym stanowi »sprawę administracyjną«, do której rozpatrzenia, każdy przedsiębiorca powinien mieć prawo przed sądem".

Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż samo przyznanie przez ustawodawcę prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie świadczy o tym, że ustawodawca założył, iż akt taki może naruszać sferę prawną podmiotu, któremu wskazany środek zaskarżenia przysługuje. W jego opinii procedura zawarta w art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma na celu ochronę praw przedsiębiorcy. Zatem inna interpretacja tych przepisów traktowana powinna być jako przejaw podważania przysługującego przedsiębiorcy konstytucyjnego prawa do sądu, a zarazem jest sprzeczna z konstytucyjnym zakazem zamykania drogi sądowej.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

ŚCIĄGA NA ROK 2018

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Opłata recyklingowa od foliówek a VAT - komunikat MF

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Nowe wzory druków do rozliczeń PIT

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Wpłata składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

W 2018 r. bez "podwójnego" remanentu

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Kwota zmniejszająca i koszty autorskie na 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Plan urlopów na 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Odliczenie 50% VAT

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

VAT z faktury z dwoma oznaczeniami

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Najem prywatny w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

ZUS za oddelegowanych do pracy za granicę w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

Akta osobowe

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Świadectwo pracy

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Nowe deklaracje i informacje PFRON

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

W styczniu 2018 r. można wnioskować o przeliczenie świadczeń emerytalno-rentowych

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Od 1 stycznia br. podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Potwierdzenie salda

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Podatek od nieruchomości komercyjnych - komunikat MF

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Dwie wypłaty a koszty

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Sprawdź, czy musisz wymienić dowód osobisty

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Ostatni moment na wybór formy opodatkowania

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

Nie każda nieruchomość przedsiębiorcy jest związana z działalnością

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60