Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 98 (1660) z dn. 9.12.2019  »  Opodatkowanie pracowniczej odprawy

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Agata Cieśla

Opodatkowanie pracowniczej odprawy

Zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof objęte są tylko te odszkodowania, których wysokość lub zasady wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, bądź postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, z określonymi w tym przepisie wyjątkami. Jednocześnie odszkodowanie należy definiować jako szczególny rodzaj świadczenia polegający na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. To powoduje, że odprawa otrzymana przez podatnika od pracodawcy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść, jako niebędąca ani odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem, nie korzysta z tego zwolnienia podatkowego. Potwierdził to NSA w wyroku z dnia 20 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 771/17.

Podatniczka we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zapytała organ podatkowy, czy odprawa otrzymana przez nią od pracodawcy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) podlega zwolnieniu z pdof w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof. Organ podatkowy w wydanym rozstrzygnięciu stwierdził, że odprawa ta nie jest ani odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem, o których mowa w przywołanym przez podatniczkę przepisie, tym samym brak jest podstaw do zastosowania do jej wartości przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego.

Niezadowolona z takiego rozstrzygnięcia podatniczka zaskarżyła przedmiotową interpretację do WSA. Sąd I instancji podzielił stanowisko organu podatkowego, że odprawa wypłacona w ramach programu, do którego podatniczka dobrowolnie przystąpiła, nie ma charakteru pozwalającego na objęcie jej spornym zwolnieniem podatkowym i w efekcie uznał, że skarga nie jest zasadna. W tej sytuacji podatniczka postanowiła dochodzić swoich racji przed NSA, do którego złożyła skargę kasacyjną.

Również NSA przyznał rację organowi podatkowemu. Dokonując oceny zarzutów podatniczki w pierwszej kolejności wskazał, że problemy będące przedmiotem jego rozstrzygnięcia były już poddawane analizie zarówno WSA, jak i NSA. W tym zakresie zostało wypracowane zasadniczo jednolite orzecznictwo, że odprawa otrzymana w ramach PDO nie podlega zwolnieniu z pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof. Sąd kasacyjny w składzie orzekającym w analizowanej sprawie podzielił to stanowisko, wyrażone m.in. w wyrokach NSA z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt II FSK 1861/16, z dnia 2 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2226/16, oraz z dnia 21 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 1979/17. Uzasadniając je wskazał, że w orzecznictwie tym podkreśla się, iż odprawy związane ze zwolnieniami grupowymi są swoistą "zapłatą" przez pracodawcę za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie się od zobowiązania zatrudnienia pracownika. Funkcją odprawy nie jest zatem wynagrodzenie szkody za utratę możliwości zarobkowania, bowiem zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogóle. Słusznie zatem, w opinii składu orzekającego, przyjęto w sprawie, że rozwiązanie stosunku pracy jest wynikiem porozumienia między pracodawcą a pracownikiem, a częścią tego porozumienia jest konieczność wypłacenia pracownikowi z tego tytułu odprawy. Tym samym odprawa z PDO, będącego wynikiem uzgodnień między pracodawcą a pracownikami reprezentowanymi przez organizacje związków zawodowych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019

Od grudnia br. wyższa kwota zasiłku należnego za okres po ustaniu zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019

Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019

Limity wpłat na IKZE, PPE i IKE w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019

Zmiana małego ZUS wsparciem dla najmniejszych przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019

Przeniesienie środków z OFE do IKE

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019

Zasady weryfikacji rachunków w Wykazie podatników VAT

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019

Od kiedy obowiązek stosowania nowego JPK_VAT?

Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019

Przekazywanie składek do ZUS ze środków na rachunku VAT

Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019

Kolejne propozycje dotyczące rocznego limitu w składkach ZUS

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO dla jednostki samorządu terytorialnego

Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Działalność nieewidencjonowana w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019

Rząd ponownie w sprawie przeniesienia środków z OFE do IKE lub ZUS

Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019

Pracodawca może przekazać instytucji finansowej numer telefonu i adres e-mail pracownika

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019

Opłata recyklingowa

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.