Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 41 (1603) z dn. 23.05.2019  »  Nowa matryca stawek VAT

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Małgorzata Smolnik

Nowa matryca stawek VAT

Efektem przyjętych założeń przy budowie nowego systemu stawek VAT (oraz przy świadomości całkowicie odmiennej budowy i systematyki stosowanej obecnie do celów podatku VAT klasyfikacji PKWiU 2008 oraz CN) jest - co wydaje się oczywiste - zmiana stawek na niektóre towary. Przyjęcie zasady stosowania jednej stawki dla całych działów Nomenklatury Scalonej (CN) oznaczać może podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego towaru. Tak poinformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 29782 dotyczącą nowej matrycy stawek VAT.

Podsekretarz Stanu w odpowiedzi na interpelację wskazał, że podstawowymi celami procedowanego aktualnie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa są: maksymalne uproszczenie systemu stawek VAT (zapewnienie prostoty, przejrzystości i przyjazności w stosowaniu), eliminacja istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT, jak również wprowadzenie instrumentów ułatwiających podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewniających odpowiednią ochronę. Chodzi o Wiążące Informacje Stawkowe (WIS).

Prostota systemu stawek wprowadzanego przepisami projektu przejawia się m.in. w stosowaniu takiej samej stawki podatku dla całych grup towarowych (według zasady: taka sama stawka dla takich samych/podobnych towarów/usług). Dodatkowo w projekcie przyjęto założenie, że w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary stosowana będzie generalnie zasada obniżania stawki VAT ("równanie w dół").

Projekt, jak wskazał Podsekretarz, przewiduje stosowanie takiej samej stawki dla całych (w miarę możliwości i przy zachowaniu racjonalności systemu) działów CN. Oznacza to, że stawka w wysokości 5% ma mieć zastosowanie do wszystkich towarów sklasyfikowanych w dziale CN 19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze. Stawka w wysokości 5% będzie miała również zastosowanie do całego działu CN 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin, w którym klasyfikowane są między innymi solone orzeszki, czy też chipsy ziemniaczane (z wysuszonych plastrów ziemniaczanych, wysmażonych w oleju roślinnym).

Podsekretarz Stanu w odpowiedzi na inne interpelacje poselskie, tj. nr 29128, nr 29191, nr 29307, nr 29458, nr 29873, nr 29859, odniósł się także do kwestii podwyższenia stawki VAT na napoje owocowe i warzywne. Wskazał, że wysokość stawki VAT na napoje owocowe i warzywne była przedmiotem licznych wystąpień, które wpłynęły do resortu finansów w ramach uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych przedmiotowego projektu. Były także omawiane m.in. z przedstawicielami organizacji branżowych. Argumenty zawarte w licznych uwagach i opiniach zgłaszanych w zakresie opodatkowania VAT napojów owocowych i warzywnych spowodowały pewne zmiany w projekcie. Zmodyfikowany w tym zakresie projekt przewiduje stosowanie stawki obniżonej w wysokości 5% dla: soków i nektarów owocowych, napojów warzywnych, w których udział masowy soku warzywnego wynosi co najmniej 50% składu surowcowego oraz napojów powstałych w wyniku połączenia tych produktów.

Soki i nektary owocowe definiowane będą w oparciu o zasady wynikające z rozporządzenia wykonawczego wydanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 ze zm.), które określa m.in. minimalny udział soku owocowego z poszczególnych owoców w składzie surowcowym nektarów.

Pozostałe napoje owocowe i warzywne opodatkowane będą z zastosowaniem stawki podstawowej, tj. 23%.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Ulga z tytułu zakupu nowych kas on-line

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019

Wyższa premia dla pracodawcy zatrudniającego bezrobotnych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Od czerwca br. wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

VAT od usług noclegowych i gastronomicznych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Można ubiegać się o przeliczenie emerytur i rent

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Obowiązki, które należy spełnić do 31 maja 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Waloryzacja składek za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Świadczenie 500+ na wszystkie dzieci do 18 lat

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Wydłużenie terminu na składanie CIT-8

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Uproszczenia w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019

Kontrola nawet po zamknięciu firmy

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Niewykorzystany urlop

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Ministerstwo Finansów zapowiada reformę w zakresie opodatkowania przychodów z najmu

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Wznowienie postępowania w sprawie emerytur mimo upływu terminu

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019

ZUS w sprawie wysokości netto Emerytury+

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Składka na FP

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019

Duplikat faktury

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019

ZUS od dzieła

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019

Opodatkowanie pracowniczej odprawy

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Zawieszenie firmy a ZUS

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Równe traktowanie pracowników

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Zasiłek opiekuńczy

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.