A A A
Gazeta Podatkowa nr 20 (226) z dnia 9.03.2006, strona 4
dział: O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Autor: Marta Łukasiewicz

Niewypłacone wynagrodzenie w PIT-11

Mój pracodawca wystawił mi informację PIT-11 za 2005 r. Zauważyłem, że poza wynagrodzeniami, które otrzymałem w ubiegłym roku, ujął w niej również te, których mi nie wypłacił. Czy kwoty nieotrzymanych wynagrodzeń muszę wykazać w zeznaniu podatkowym?

Przychodem podatnika ze stosunku pracy są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Za moment powstania tego rodzaju przychodu uznaje się datę faktycznego otrzymania wynagrodzenia przez pracownika lub postawienia tego wynagrodzenia do jego dyspozycji.

W informacji PIT-11 przekazywanej m.in. pracownikowi pracodawca powinien wykazać wyłącznie wynagrodzenia faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika. Nie ma on prawa umieszczania w informacji PIT-11 wynagrodzeń i kwot, które nie zostały pracownikowi w danym roku wypłacone lub postawione do dyspozycji. Informacja ta jest podstawą do dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego, powinna ona więc zawierać prawidłowe dane. Informacja PIT-11, która została sporządzona niezgodnie ze stanem faktycznym powinna być skorygowana przez pracodawcę.

Najpopularniejsze w dziale „O czym Czytelnik wiedzieć powinien”

Sprzedaż samochodu a kasa rejestrująca

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Sprzedaż maszyny zamortyzowanej jednorazowo

Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016

Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej a badanie przez biegłego rewidenta

Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016

Zakup kolejnego samochodu a VAT-26

Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016

Ewidencja wyposażenia w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe

Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016

Okres przechowywania ewidencji czasu pracy

Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016

Stawka VAT na usługę ułożenia kostki brukowej wokół domu

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Ile za podział majątku spółki cywilnej?

Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016

Rozliczenie importu usług, gdy faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Dodatek do zasiłku rodzinnego w czasie urlopu wychowawczego

Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016

Porozumienie stron a dni wolne na poszukiwanie pracy

Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016

Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016

Rozliczenie zaliczki w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016

Rozliczanie w deklaracji VAT sprzedaży na rzecz osób fizycznych

Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016

Warunki odliczenia VAT z faktury VAT RR

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Potrącenia niealimentacyjne z wynagrodzenia i ekwiwalentu za pranie

Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016

Obowiązki płatnicze przy pożyczce od udziałowca

Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016

Wymiar urlopu w przypadku pobierania nauki w okresie zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016

Służbowe telefony wykorzystywane do celów prywatnych

Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016

Czy dzięki własnej pracy można zwiększyć przysługującą rentę rodzinną?

Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016

Podatkowe rozliczenie odpisu aktualizującego po odzyskaniu wierzytelności

Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016

Zasiłek chorobowy z tytułu umowy cywilnoprawnej

Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016

Reprezentacja spółki komandytowej przez prokurenta spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016

Krótki staż pracy a uprawnienia do renty wypadkowej

Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016

Przychód z najmu opłaconego z góry odnoszony jest do rozliczeń międzyokresowych przychodów

Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016

Wydatkowanie dotacji celowej i rozliczenie zaliczki

Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016

Moment wprowadzenia kasy rejestrującej przez fryzjera

Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016

Metody uproszczone rozliczania wydatków projektu i ich księgowanie

Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016

Przywrócenie renty rodzinnej dla wdowy

Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016

Ogłoszenie upadłości nie wstrzymuje procesu o rozwiązanie spółki

Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60