Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 62 (1728) z dn. 3.08.2020  »   Można ponownie ubiegać się o przeliczenie emerytur i ...

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Honorata Urbaniak

Można ponownie ubiegać się o przeliczenie emerytur i rent

Aktywni zawodowo emeryci i renciści mogą ubiegać się o przeliczenie świadczeń emerytalno-rentowych w związku z doliczeniem nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych i nieskładkowych przepracowanych w II kwartale 2020 r.

Ustalenie nowej wysokości świadczenia możliwe jest na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po:

 • zakończeniu kwartału kalendarzowego, w przypadku pobierania emerytury obliczanej według starych zasad i renty z tytułu niezdolności do pracy,
   
 • upływie roku kalendarzowego w przypadku emerytury według nowych zasad,

jeśli emeryt lub rencista pozostaje w ubezpieczeniu.

Gdy natomiast ubezpieczenie ustało, to wniosek można złożyć w każdym czasie, najwcześniej bezpośrednio po ustaniu ubezpieczenia. Te ogólne zasady dotyczące przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych wynikają z art. 108 ust. 3 oraz art. 113 ustawy emerytalnej.

Przy czym wniosek o doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych przebytych przed ustaleniem prawa do świadczenia może być zgłoszony w każdym czasie. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy świadczeniobiorca zdobędzie dokument poświadczający przepracowany okres, którego wcześniej nie mógł przedłożyć.

Ponieważ zakończył się II kwartał 2020 r., aktywni zawodowo emeryci, uprawieni do emerytury obliczonej na starych zasadach oraz renciści mogą składać wnioski o przeliczenie pobieranych świadczeń. Wniosek można złożyć na specjalnie przygotowanym przez organ rentowy druku ERPO. Do wniosku warto załączyć zaświadczenie płatnika składek potwierdzające okres związany z aktywnością zawodową.

Co ważne, w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 133 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej). Z uwagi jednak na wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ustawodawca dodatkowo określił, że osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek m.in. o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty, prawo do świadczenia w ponownie ustalonej wysokości przysługuje, na ich żądanie wyrażone w formie oświadczenia, od dnia, w którym zostały spełnione warunki do ponownego ustalenia wysokości, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r.

Jeśli wniosek o doliczenie omawianych okresów zostanie złożony po 31 lipca 2020 r., ale w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19, wówczas, aby świadczenie zostało przeliczone od 1 lipca 2020 r., świadczeniobiorca wraz z wnioskiem powinien złożyć stosowne oświadczenie, np. korzystając z formularza ERO.

Wniosek może złożyć świadczeniobiorca lub jego pełnomocnik albo osoba upoważniona przez emeryta/rencistę bezpośrednio w jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty albo w formie elektronicznej. Gdy wniosek złoży pełnomocnik albo osoba upoważniona przez emeryta lub rencistę, wówczas wraz z wnioskiem należy przedłożyć odpowiednio pełnomocnictwo lub upoważnienie.

Ponadto osoby, które do tej pory nie zgłosiły wniosku o:

 • doliczenie okresu przepracowanego w I kwartale 2020 r. albo w IV kwartale 2019 r. lub
   
 • składek emerytalnych z 2019 r. zewidencjonowanych na koncie po przyznaniu emerytury,

mogą złożyć stosowną dokumentację, domagając się przeliczenia świadczenia, przy czym nie wcześniej niż odpowiednio od 1 kwietnia 2020 r. (w przypadku doliczenia przepracowanego I kwartału 2020 r.) i od 1 marca 2020 r. w pozostałych przypadkach.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Nowy wzór informacji VAT-UE

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

TARCZA
Przesunięcie terminów podatkowych w związku z pandemią

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Uproszczenie przepisów dotyczących rozliczeń VAT

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

Wpłaty do PPK

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

COVID-19
Bon turystyczny na każde dziecko

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020

TARCZA
Objaśnienia podatkowe MF w związku z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020

Obsługa bonu turystycznego przez PUE ZUS

Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020

Wpłaty do PPK

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

Wyrównanie emerytur dla urodzonych w 1953 r.

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020

Przejście z OFE do ZUS

Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020

Wyrównanie emerytur dla urodzonych w 1953 r.

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

TARCZA
Rozliczenie darowizny covidowej w zeznaniu

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

COVID-19
Wyjaśnienie MF w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego 25 marca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

Subwencja z PFR

Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020

Dane dużych podatników CIT

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Obowiązek informacyjny wobec członków zarządu osoby prawnej

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020

Zasiłek pogrzebowy

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Stawka VAT na czasopisma specjalistyczne

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

Moment obciążenia kosztów podatkowych pracowniczą podróżą służbową

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

ZUS od dzieła

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

Wydłużenie do 26 lipca 2020 r. okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.