Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 75 (1741) z dn. 17.09.2020  »   Możliwość stosowania kursu bankowego do wyceny płatności kartą ...

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Monika Kuźbińska

Możliwość stosowania kursu bankowego do wyceny płatności kartą w walucie obcej

Jeśli podatnik posiada w banku wyłącznie rachunek złotówkowy i reguluje z niego kartą płatniczą zobowiązanie, które jest wyrażone w walucie obcej, to do wyceny tej transakcji i ustalenia różnic kursowych może przyjąć kurs bankowy, jako kurs faktycznie zastosowany. Jest to bowiem operacja zakupu waluty obcej w banku. Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.207.2020.1.ŚS.

Podatnik, który zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji, różnice kursowe w prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza metodą podatkową, tj. na zasadach określonych w art. 15a ustawy o pdop, co jest zgodne z przyjętą polityką rachunkowości. Nie posiada on rachunków bankowych walutowych. Zdarza się, że za zakupione towary czy usługi wyrażone w walucie obcej płaci służbowymi kartami płatniczymi, które są połączone z firmowym rachunkiem bankowym prowadzonym w złotówkach. Dokonując przeliczenia na złote transakcji regulowania zobowiązań, stosuje kurs walutowy, po jakim bank zaksięgował transakcję na rachunku bankowym. W zestawieniu transakcji bankowych uwidoczniona jest kwota w walucie obcej, odpowiadająca jej kwota w złotych i kurs, po jakim dokonano przeliczenia, tj. kurs faktycznie zastosowany.

W przedstawionej sytuacji podatnik miał wątpliwość, czy przy wycenie transakcji powstałych w związku z zakupem towarów i usług, gdzie płatność regulowana jest kartą płatniczą, można przyjmować kursy faktycznie zastosowane przez bank obsługujący. Przedstawiając własne stanowisko w tej sprawie stwierdził, że do wyceny zapłaty dokonywanej za pośrednictwem kart płatniczych, które są połączone ze złotówkowym rachunkiem bankowym, przyjmować można kurs bankowy, jako kurs faktycznie zastosowany. Jest to bowiem operacja dotycząca zakupu w banku waluty obcej, a do obliczania różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W wydanej interpretacji w pierwszej kolejności wyjaśnił, że następstwem poniesienia kosztu w walucie obcej jest przeliczenie go na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Zaś zapłata za zakup towarów w walucie obcej, gdy transakcja ta regulowana jest służbowymi kartami płatniczymi połączonymi z kontem bankowym w złotówkach, pociąga za sobą dokonaną przez bank wymianę (sprzedaż) walut. W rezultacie zlecenie przelewu w walucie obcej jest związane z zakupem tej waluty od banku, a następnie przesłaniem przez bank waluty do odbiorcy. Oznacza to, że w razie regulowania płatności wyrażonych w walucie obcej za pośrednictwem konta złotówkowego, bank, z którego usług podatnik korzysta, w momencie realizacji transakcji dokonuje sprzedaży waluty obcej po kursie bankowym. Na skutek takiej operacji konto podatnika zostaje obciążone wartością środków walutowych przelanych przez bank na konto kontrahenta. Zatem zapłata za wystawione w walucie obcej faktury, mimo że podatnik posiada wyłącznie rachunek złotówkowy, następuje w rzeczywistości w walucie obcej.

Następnie organ podatkowy zaznaczył, że przy obliczaniu różnic kursowych możliwe jest uwzględnienie kursu faktycznie zastosowanego m.in. w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych. Tak więc w sytuacji gdy zapłata kwoty w euro dokonywana jest z rachunku złotówkowego, kurs wymiany w banku, z którego płatność jest dokonywana, należy potraktować jako kurs faktycznie zastosowany.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020

Czas na sprawozdania odpadowe

Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020

Planowane zmiany w CIT i PIT

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020

Moment powstania przychodu ze składki na PPK

Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020

Dobrowolne oznaczenie MPP na fakturze

Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020

Odzyskanie przez płatników nadpłaconych składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020

Możliwość zaprzestania używania kasy fiskalnej

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020

Zerowy VAT-UE

Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020

Szansa na dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 do 20 września 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020

Nowy druk do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020

Urlop macierzyński

Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020

Wpłata dodatkowa do PPK

Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020

Bon turystyczny

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020

Zaległy ZUS z subwencji

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020

Opieka wytchnieniowa na lata 2020-2021

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020

Test na koronowirusa w ramach teleporady

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020

Zmiany w stawkach VAT

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020

Upływa termin na złożenie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.