Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Monika Kuźbińska

Archiwum autorów


Monika Kuźbińska - Archiwum artykułów na rok 2020:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
TARCZA
Ujęcie bilansowo-podatkowe korekty przychodu na skutek rozwiązania umowy kupna-sprzedaży
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Posezonowa obniżka cen towarów w księgach rachunkowychNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Umowa o dziełoNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
COVID-19
Ewidencja księgowa wynagrodzenia przestojowego
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA
Termin przekazania do szefa KAS sprawozdania finansowego stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Ujęcie w księgach zwrotu prowizji nienależnie pobranej przez bankNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA
Ewidencja w księgach wynagrodzenia przy zwolnieniu ze składek ZUS
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
COVID-19
Księgowania związane ze zwrotem zaliczki w walucie obcej na skutek rezygnacji z zamówienia
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Prezentacja odsetekNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Sprawozdanie finansowe związku zawodowego pracownikówNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Zapisy w księdze podatkowej związane ze zmniejszeniem przychodu z tytułu obniżenia należności czynszowychNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Terminy związane z przekazaniem do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego za 2019 r.
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Niektóre sprawozdania finansowe za 2019 r. do końca maja 2020 r.
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Dokumentowanie zwrotu do magazynu materiałów w związku z wstrzymaniem produkcji na skutek epidemiiNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Ewidencja w księgach i odliczenie VAT z faktury korygującej obniżającej czynsz najmuNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Ewidencja wpływu należności w ratach na rachunek walutowyNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Licencja na program antywirusowy w księdze podatkowejNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Naprawa pojazduNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Rozliczanie w księgach dotacji do środków trwałychNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Ujęcie księgowe i rozliczenie VAT w przypadku importu towarówNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Ewidencja przekazania środków ochrony indywidualnej na walkę z COVID-19
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Ujęcie w księgach wypłaty rekompensaty, gdy pracownik pracuje zdalnie na własnym sprzęcie
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Wydatki związane z inwestycją w obcym środku trwałym w księdze podatkowejNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Dokumentowanie i ewidencja przemieszczenia środka trwałego pomiędzy zakładamiNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Ewidencja w księgach zaliczek na poczet przyszłych dostawNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Prezentacja zysku ze sprzedaży znaku towarowego w rachunku zysków i stratNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Ubezpieczenie kredytuNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
TARCZA
Przesunięcie terminu sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Gdzie w bilansie wykazać niewypłacony zysk w spółce jawnej?Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Grunt jako towarNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Obowiązek zaprowadzenia karty środka trwałego dla każdego obiektu inwentarzowegoNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Ujęcie w księdze podatkowej wydatków poniesionych na przesyłkę kurierskąNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Zużycie towarówNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Ewidencja nakładów na remont i ulepszenie środka trwałegoNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Wydatki na transport środka trwałego w księdze podatkowejNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Korekta sporządzonego sprawozdania finansowegoNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Ewidencja i udokumentowanie przyjęcia do magazynu zakupionych surowców do produkcjiNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Księgowania związane z wydzieleniem części gruntu stanowiącego środek trwały i jego sprzedażąNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Księgowanie kosztów i przychodów podatkowych z tytułu odsetekNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Wydatki na laptopa do pracy zdalnej a zapisy w księdze podatkowejNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Ewidencjonowanie w księgach wydatków na reklamęNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Kiedy wpisać do księgi podatkowej odsetki od należności?Nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
TARCZA
Terminy dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 r.
Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Ewidencja w księgach i odliczenie VAT przy nabyciu samochodu osobowegoNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Odsprzedaż waluty obcej do banku i powstanie różnic kursowych a zapisy w księdze podatkowejNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Rozliczenie WNT dla celów VAT i księgowych w sytuacji otrzymania faktury z opóźnieniemNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
TARCZA
Terminy odnoszące się do sprawozdawczości finansowej za 2019 r.
Nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Ewidencja w księgach rozchodu uprzednio zaktualizowanego środka trwałegoNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Kredyt w rachunku bieżącym jako zobowiązanie długoterminoweNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
TARCZA
Odroczenie terminu sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r.
Nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Ewidencja sprzedaży środka trwałegoNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych przychodówNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Ujęcie straty bilansowej w rachunku zysków i stratNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Bilansowa wycena waluty w jednostce mikro i małejNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Księgowania związane z przyjęciem środka trwałego do używaniaNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia powinno mieć format XMLNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanej noty obciążeniowejNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Ewidencja i powstanie obowiązku w VAT w przypadku WDT poprzedzonej zaliczkąNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Ewidencja udzielonej pożyczki długoterminowejNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Podmioty niesporządzające sprawozdań finansowychNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Rozliczenie VAT i ewidencja w księgach lokali wybudowanych z przeznaczeniem na sprzedaż i wynajemNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Wpisanie do księgi rabatu do zakupionych towarówNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Zobowiązanie z tytułu kredytu w bilansie jednostki mikroNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Udziały w bilansie jednostki mikroNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Ujęcie w księgach rozliczenia odszkodowania za naprawę pojazduNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
SP ZOZ przekazuje sprawozdanie finansowe za 2019 r. tylko do KRS
Nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Ewidencja w księgach zwrotu do sprzedawcy zakupionych towarówNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Księgowania związane z udzieleniem odbiorcy rabatuNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Odsetki na rachunkuNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowejNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Ujęcie i wycena w bilansie wartości towarów handlowychNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Ewidencja w księgach rachunkowych umorzenia pożyczki z WFOŚiGWNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Formy e-sprawozdań finansowych za 2019 r.Nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Rozliczenie podatkowo-księgowe nadpłaty podatku od nieruchomościNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Zasady wyceny, gdy zagrożona jest kontynuacja działalności jednostkiNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ewidencja otrzymania nagrody w prowadzonej działalności gospodarczejNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Księgowania związane z rozliczeniem nadwyżki materiałówNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Prezentacja w bilansie nieruchomości zaliczonych do inwestycjiNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.Nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Zasady rozliczania różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowyNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
E-sprawozdanie finansowe należy sporządzić do 31 marca 2020 r.Nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Odpis aktualizującyNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Skutki otrzymania przez pracodawcę dofinansowania kosztów studiów pracownikaNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. II)Nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Likwidacja środka trwałegoNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Prace kończące rok obrotowy 2019Nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Prezentacja w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodówNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. I)Nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małejNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Odliczenie VAT i ujęcie w księgach rachunkowych paragonu uznanego za fakturę uproszczonąNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Podatek od nieruchomościNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Rozliczenie akcyzy przy zakupie samochodu osobowego na terenie UENr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2019 r.Nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Świadczenia na rzecz pracowników finansowane z ZFŚS a zapisy w księdze podatkowejNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Ujęcie w bilansie zobowiązania wobec ZUS i pracowników z tytułu wynagrodzeńNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Zmiana wysokości rezerwy po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.Nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Wyniki inwentaryzacji należy rozliczyć do 25 marca 2020 r.Nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Koszty rozliczane w czasieNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Obowiązek raportowania informacji niefinansowychNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Rozliczenie faktury dla kontrahenta krajowego wystawionej w euroNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Zapłata należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Koszty prac rozwojowychNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. II)Nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Sprawozdanie z płatnościNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Ewidencja nabycia samochodu ciężarowego na okres krótszy niż rokNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)Nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Rozliczenie w księgach rezerwy na wypłacone nagrody jubileuszoweNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Sporządzanie sprawozdania z działalnościNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Jednostki sporządzające uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.Nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Korekta kosztów bilansowych z 2019 r.Nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Wpisanie do księgi kosztów ubezpieczenia samochodu osobowegoNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Wycena na dzień bilansowy zaliczki w walucie obcejNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Dostawy w drodze na dzień bilansowyNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Korekta w księgach dotycząca podwójnego ujęcia tej samej fakturyNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Nieużywane środki trwałe a bilansowe odpisy amortyzacyjneNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Ewidencja w księgach i ujęcie w podatku dochodowym przychodu z 2019 r. zafakturowanego w 2020 r.Nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Zasady sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowegoNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Ujęcie w bilansie podwyższenia kapitału zakładowego w trakcie jego rejestracjiNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. dla organizacji pozarządowychNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
E-sprawozdanie finansowe związku zawodowegoNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Ewidencja zwrotu towarów na przełomie rokuNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Ujęcie w księdze kosztów najmu budynku biurowego obejmującego 2 lataNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Rozliczenie księgowo-podatkowe korekty odpisu na ZFŚS za 2019 r.Nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Ujęcie w księdze różnic kursowych w związku z otrzymaniem należności za towary na rachunek walutowyNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. dla jednostek mikro i małychNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Koszty bilansowe na przełomie rokuNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Rozliczenie ulgi z tytułu zakupu kasyNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów w walucie obcejNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Ujęcie księgowe dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii
Nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Czy zerowy spis z natury wpisuje się do księgi podatkowej?Nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Ewidencja operacji przesunięcia euro między rachunkami walutowymiNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Ewidencja zmiany wierzyciela w księgach dłużnikaNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Księgowania związane z utworzeniem odpisu na ZFŚSNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Ujęcie w księgach sprzedaży ulepszenia w obcym środku trwałymNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Wykazanie w bilansie spłacanego ratalnie zobowiązaniaNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i stratNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Zdarzenia ujawnione w 2020 r. po dniu bilansowymNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Ewidencja faktury kosztowej z 2020 r. dotyczącej 2019 r.Nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Sporządzenie protokołu weryfikacji saldNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Wpisanie do księgi kosztów związanych z używaniem telefonu komórkowegoNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Ewidencja księgowa i odliczenie VAT od wydatków poniesionych na zakup alkoholuNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i stratNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia księgi podatkowejNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Przepadek wpłaconej zaliczki w związku z upadłością kontrahenta w księgach i rozliczeniu VATNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON w rachunku zysków i stratNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Księgowania związane z wyceną bilansową i zwrotem do kasy walutowej niewykorzystanej zaliczkiNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Podmioty zobowiązane poddać badaniu sprawozdania finansowe za 2020 r.Nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Ujęcie w księgach rachunku do umowy zleceniaNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Wpisanie do księgi przychodu ze sprzedaży z 2019 r. zafakturowanej w 2020 r.Nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Sporządzenie uproszczonego bilansu przez jednostki mikro i małeNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2020 r.Nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Arkusze spisowe w formie elektronicznejNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Informowanie o wyborze od 2020 r. bilansowej metody rozliczania różnic kursowychNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Podatnicy nie sporządzają podwójnego remanentuNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Wyodrębnienie w księgach rachunkowych konta analitycznego do ewidencji wydatków NKUPNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zakup i wydanie pracownikom paczek świątecznych sfinansowanych z ZFŚS w księgach rachunkowychNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.