Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Monika Kuźbińska

Archiwum autorów


Monika Kuźbińska - Archiwum artykułów na rok 2019:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
Ustalanie wartości początkowej środków trwałychNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Ewidencja i wykazanie VAT należnego przy przekazaniu prezentu dla klientaNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Rozliczenie w księgach rachunkowych i dla celów VAT korekty WNTNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty świadczenia urlopowegoNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowychNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Wydatki na paliwo do samochodu osobowego w księdze podatkowejNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Dofinansowanie wczasów pracowników z ZFŚSNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Ewidencja należności w euro otrzymanej na rachunek walutowyNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Księgowanie wydatku za holowanie pojazduNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Ujęcie w księgach i podatku dochodowym jednorazowej amortyzacji urządzenia klimatyzacyjnegoNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Wpisanie do księgi składki OC architektaNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych w księgach rachunkowychNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Ewidencja naliczenia i umorzenia odsetek od należnościNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Ewidencja rozliczenia różnic kursowych z faktury regulowanej w ratachNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Księgowania związane z błędem wykrytym w sprawozdaniu finansowym za 2018 r.Nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Nie jest możliwe przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowegoNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Ujęcie w księdze kosztów transportu zakupionego pojazdu przeznaczonego do odsprzedażyNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Ujęcie w księgach materiałów w cenie zakupuNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Zdarzenia losowe w ewidencji księgowejNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Ewidencja księgowa zapłaty za firmowe zakupy prywatnymi pieniędzmi pracownikaNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Ewidencja wpłaty i rozliczenia zaliczki na poczet przyszłej usługiNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Rozliczenie w księgach rachunkowych i dla celów VAT duplikatu fakturyNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Ustalenie kursu waluty oraz ewidencja w księgach faktury z tytułu WNT, gdy kontrahent odroczył płatnośćNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Wyksięgowanie wierzytelności od kontrahenta, wobec którego zakończono postępowanie upadłościoweNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Zakup niskocennego laptopa w księdze podatkowejNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Ewidencja kompensaty wzajemnych należności i zobowiązańNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Ewidencja w księgach wypłaty dywidendy wspólnikom spółki z o.o.Nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Ewidencja wykupu samochodu z leasingu operacyjnegoNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Księgowanie kosztów związanych z kredytem uzyskanym na budowę środka trwałegoNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Ujęcie w księdze faktury za abonament dotyczący służbowego telefonuNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Zaprowadzenie karty środka trwałegoNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Zakup samochodu osobowego do działalności mieszanej i jego amortyzacja a zapisy w księdze podatkowejNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Ewidencja zapłaty z rachunku walutowego za fakturę w euro wystawioną dla kontrahenta krajowegoNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Koszty i przychody działalności finansowej w ewidencji księgowej (cz. II)Nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Księgowanie wydatków marketingowychNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Dokumentowanie i ewidencja przyjęcia zakupionych towarów do magazynuNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Koszty i przychody działalności finansowej w ewidencji księgowej (cz. I)Nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Różnice kursoweNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Ewidencja kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży środka trwałego w budowieNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ewidencja w księgach rachunkowych otrzymania należności w mechanizmie podzielonej płatnościNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Pobrany z góry czynsz w księgach rachunkowychNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ujęcie księgowe rachunku do umowy zleceniaNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ustalanie polityki rachunkowości jednostkiNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Wpisanie do księgi wydatków na zakup środków czystości do firmyNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Zdarzenia ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Dofinansowanie komunalnej spółki z o.o. dopłatami - procedura, PCC i ewidencja księgowaNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Dokumentowanie wpływów i rozchodów gotówki w firmowej kasieNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Kradzież gotówkiNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowychNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ewidencja nakładów na remont środków trwałychNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Ewidencja zakupu zestawu fotowoltaicznegoNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Księgowanie kosztów w zakładzie fryzjerskimNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Utworzenie rezerwyNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Wpisanie do księgi podatkowej kosztu ubezpieczenia budynku firmowegoNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Wydłużenie pierwszego roku obrotowegoNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Ewidencja faktury korygującej kosztyNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Księgowania dotyczące szkody powstałej w firmowym pojeździeNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Podział zyskuNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Ujęcie w księgach dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowniczychNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wpisanie do księgi przychodu z wykonanej usługiNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Zasady przeprowadzania, koszty oraz ewidencja kalibracji tachografówNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
NIP-8, nazwa i rachunkowość spółki przekształconejNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Odsetki w euroNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowychNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ewidencja i odliczenie VAT od wydatków na zakup artykułów spożywczych dla pracownikówNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Ewidencja zapłaty zobowiązania z odsetkami z rachunku walutowegoNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Księgowanie faktury za gaz z akcyząNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Podpisanie sprawozdania finansowego, gdy w firmie nie zatrudniono księgowejNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Prowizja od kredytuNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Rozliczenie w świetle przepisów o VAT i ujęcie w księgach nabywcy ulgi na złe długiNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Udokumentowanie inwentaryzacji kasy przy zmianie osoby odpowiedzialnej materialnieNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Wycena materiałów objętych spisem z natury na dzień zakończenia działalnościNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Ewidencja księgowa zakupu waluty w bankuNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Ewidencja udzielonej gwarancji z tytułu dostaw i usługNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Ewidencja wynagrodzeniaNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Rozliczenie księgowo-podatkowe dofinansowania wyjazdów dzieci na zieloną szkołęNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Części zamienneNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Ewidencja kosztów a wariant rachunku zysków i stratNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Ewidencja przekazania towarów w celach reklamowychNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Ewidencja w księgach i udokumentowanie wydania sprzedanych materiałówNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Kompletowanie środka trwałego w księdze podatkowejNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Ujęcie księgowe skutków korekty kary umownej w walucie obcejNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Koszty i przychody dotyczące pozostałej działalności operacyjnej (cz. II)Nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Ewidencja i udokumentowanie obciążenia kontrahenta karą umownąNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ewidencja księgowa faktury otrzymanej z opóźnieniemNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowegoNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Koszty i przychody dotyczące pozostałej działalności operacyjnej (cz. I)Nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiGNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ewidencja księgowa odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałegoNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Koszty reklamy w ewidencji księgowejNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Obowiązki związane z udostępnieniem sprawozdania finansowego za 2018 r.Nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Rozliczenie składki ubezpieczeniowej od sprzedanego samochodu w księgach rachunkowychNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Ujęcie w księgach otrzymanego w darowiźnie środka trwałegoNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Ujmowanie w księdze podatkowej faktur prognozujących zużycie mediówNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Dokumentowanie operacji przeksięgowania wyniku finansowego do rozliczeniaNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Dotacja na zakup środka trwałego w rachunku zysków i stratNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Ostateczne zamknięcie ksiąg za 2018 r.Nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych przekazania paczek z okazji Dnia Dziecka sfinansowanych z ZFŚSNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Wpłata kaucji za wynajmowany lokal a zapisy w księdze podatkowejNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Ewidencja zakupu samochodu ciężarowego w procedurze marżyNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Grunty w ewidencji księgowejNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowegoNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie składa się do urzędu skarbowegoNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ewidencja wypłaty zaliczki na poczet dywidendyNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Należność za sprzedany budynek w bilansieNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Podatkowo-rachunkowe rozliczenie kosztów wytworzenia środka trwałego powstałego w miejsce poprzedniegoNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Składki na ubezpieczenie pojazdu w leasingu w księdze podatkowejNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Sprawozdanie finansowe jednostki powstałej w drugiej połowie 2018 r.Nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Ujęcie księgowe i dla celów podatku dochodowego kosztów dotyczących 2016 r. i 2017 r.Nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Wyodrębnianie w księgach dla odsetek kont kosztów podatkowych i niepodatkowychNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.Nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Ewidencja zakupu w ramach WNT środka trwałego poprzedzonego zaliczkąNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Ewidencja zapłaty za firmowe zakupy z prywatnych środków właścicielaNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Nabycie towarówNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Ewidencja w księgach opłaty recyklingowejNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Rozliczenie w czasie kosztu z polisy ubezpieczeniowejNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Sprzedaż środka trwałego a zapisy w księdze podatkowejNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Ujęcie w księgach faktury z adnotacją "odwrotne obciążenie"Nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Księgowania dotyczące zwrotu materiałów z produkcji do magazynuNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. II)Nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Ujęcie w księgach i podatku dochodowym VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniuNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Ewidencja i rozliczenie VAT z faktury dokumentującej przychód 2018 r.Nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Ewidencja księgowa faktury zakupu na przełomie miesiącaNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Ewidencja odszkodowaniaNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. I)Nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Ewidencja księgowa sprzedaży własnej wierzytelności objętej odpisem aktualizującymNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ewidencja sprzedaży części gruntu stanowiącego środek trwałyNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Księgowania dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlopNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Nowa spółka z o.o. a jej pierwszy rok obrotowyNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Sprzedaż środka trwałegoNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ujęcie w księdze otrzymanych odsetek od należnościNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ewidencja i rozliczenie w podatku dochodowym firmowej darowiznyNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowejNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Wartość firmyNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Zakup paliwa w księgach i w świetle VATNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ewidencja rezerw na świadczenia pracowniczeNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ewidencja zwrotu nienależnie pobranej prowizji przez bankNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Inwestycja w obcym środku trwałym w księdze podatkowejNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Księgowania dotyczące nieodpłatnego przekazania towarówNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ewidencja przyjęcia do używania środka trwałego w budowieNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ewidencja różnic kursowych od waluty sprzedanej w kantorzeNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Wpisanie do księgi towarów nabytych przed rozpoczęciem działalnościNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Wyksięgowanie nieściągalnej należności w przypadku skorzystania z ulgi na złe długiNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Zmiana sprawozdania finansowego w związku z korektami wprowadzonymi przez biegłego rewidentaNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Faktoring w ewidencji księgowejNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Kurs waluty stosowany do wyceny korekty przychoduNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Metoda rozliczania różnic kursowych w spółce i działalności indywidualnejNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Ujęcie w księgach różnic z zaokrągleń VATNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Ewidencja opłaty recyklingowej za 2018 r. zapłaconej w 2019 r.Nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Koszty uboczne zakupu towarów w księdze podatkowejNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Księgowania dotyczące mechanizmu podzielonej płatnościNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Odmowa podpisania sprawozdania finansowegoNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Sprawozdanie finansowe spółki jawnej składa się do KRSNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ujęcie w księgach przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenieNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Wpisanie do księgi składek ZUS zapłaconych z opóźnieniemNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
MF wyjaśnia
Faktury kosztowe otrzymane z opóźnieniem w księdze
Nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Księgowania związane z umorzeniem należnościNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowychNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Ewidencja i rozliczenie dla celów VAT zaliczki w ramach odwrotnego obciążeniaNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ewidencja oraz dokumentowanie przesunięcia towarów między magazynamiNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowegoNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Kara umownaNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ujęcie w księgach odsetek na rachunku bankowymNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego a rozliczenie VAT i ewidencja w księgachNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Złożenie sprawozdania do Szefa KAS do końca kwietnia 2019 r.Nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ewidencja kosztów kontroli jakości wyprodukowanych wyrobówNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Ewidencja w księgach rachunkowych duplikatu faktury z 2018 r.Nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego a złożenie go w urzędzie skarbowymNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Ujęcie w księdze przychodu z tytułu umorzonego podatku od nieruchomościNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Wynajem nieruchomościNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Zapłata kary umownej w euro w księgach rachunkowychNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Ewidencja kosztów reklamyNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Ewidencja wpłaty należności bezpośrednio do kasy walutowejNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Księgowanie kosztów poniesionych na szkolenia dla pracownikówNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wpisanie do księgi materiałów zakupionych w działalności usługowejNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wprowadzanie zmian do sporządzonego sprawozdania finansowego za 2018 r.Nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Wydanie materiałówNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Ewidencja pożyczki na zakup środka trwałegoNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Księgowania dotyczące utworzenia odpisu aktualizującego należnośćNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowejNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Odsetki w księdzeNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Udokumentowanie wniesienia do firmy prywatnego majątkuNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Ujęcie w księdze wydatków na wymianę oświetleniaNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Sprzedaż nieruchomościNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ujęcie księgowe i rozliczenie dla celów podatku dochodowego różnic kursowych od VATNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ujęcie księgowe zaliczek na poczet przyszłych dostawNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowejNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Ujęcie w księgach zapłaty zobowiązania walutą zakupioną w bankuNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Wpisanie do księgi kosztów usług telekomunikacyjnychNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Ujęcie w księdze podatkowej wydatków na transport surowców do produkcjiNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.Nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)Nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
e-Sprawozdania Finansowe także dla podatników pdopNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Obowiązki związane z rachunkowością i PCC przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytowąNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)Nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
E-sprawozdanie finansowe stowarzyszeniaNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
E-sprawozdanie finansowe za 2018 r. do końca marca 2019 r.Nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Obowiązkowa wycena rozrachunków i środków pieniężnych w walucie obcejNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Rozliczenie do bilansu sald przedawnionych rozrachunkówNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Ujęcie w księgach wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu następnymNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Wpisanie do księgi kosztów wymiany oponNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Kapitał zakładowy niezarejestrowany na dzień bilansowyNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Prace związane z zakończeniem roku obrotowego 2018Nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikroNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Prezentacja w bilansie nadpłaconej należnościNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ujęcie w księdze materiałów od kontrahenta zagranicznegoNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Rozliczenie wyników inwentaryzacji do 26 marca 2019 r.Nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalnościNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małejNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Ewidencja darowiznyNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Prezentacja w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym niewniesionych na koniec roku dopłatNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowejNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Ewidencja księgowa kary umownej za niewywiązanie się kontrahenta z umowyNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Korekta kosztów bilansowych z 2018 r.Nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Księgowanie wynagrodzenia z umowy o dziełoNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych za 2018 r.Nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki małejNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Wpisanie do księgi przychodu z tytułu usług prawnychNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Ujmowanie w księdze podatkowej wydatków na prywatne auto
Nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Ewidencja przychodu ze sprzedaży na przełomie rokuNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Koszty podróży służbowej dotyczącej nabycia środka trwałego a zapisy w księdzeNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
PCC od zakupu towaruNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Rozliczenie VAT i ewidencja księgowa operacji przekazania pakietów medycznych współpracownikomNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Sporządzanie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznejNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Ujęcie w deklaracji VAT i księgach zakupu towarów zaimportowanych w innym państwie UENr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Ewidencja ubezpieczenia składników majątku na przełomie rokuNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Odsetki od zaległych zobowiązań w księdzeNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Sporządzanie sprawozdania z działalnościNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)Nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Ewidencja w księgach otrzymanego rabatu potransakcyjnegoNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Prezentacja w rachunku zysków i strat pozostałych przychodów i kosztów operacyjnychNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)Nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Ewidencja utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszoweNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Odsetki od kredytuNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Ograniczenie w podatkowym ujmowaniu wydatków na eksploatację firmowego auta osobowego a ich ewidencja w księgachNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Podatkowo-rachunkowe rozliczenie odpisu aktualizującegoNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Postać elektroniczna sprawozdania z działalności za 2018 r.Nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Ujęcie w księgach faktury ze stycznia 2019 r. dotyczącej 2018 r.Nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Ujęcie w księgach kompensaty nadwyżek z niedoborami materiałówNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Wpisanie do księgi podatkowej przychodów z najmuNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Koszty bilansowe na przełomie rokuNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Różnice kursoweNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ujęcie w bilansie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VATNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Wydatki w księdze na paliwo do firmowego samochodu osobowego od 2019 r.Nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ewidencja przychodu z 2017 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Kapitał zapasowyNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Podatnicy kontynuujący działalność sporządzają spis z natury tylko na koniec rokuNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowejNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Sprawozdanie z płatności za 2018 r.Nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych odszkodowania pomniejszonego o udział własny ubezpieczonegoNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Udokumentowanie przekazania materiałów z własnego gospodarstwa rolnego do firmyNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Ustalanie wyniku finansowego (cz. II)Nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Zakup paliwa i uiszczanie opłat drogowych za pomocą kart paliwowychNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Niedobór niezawinionyNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Ustalanie wyniku finansowego (cz. I)Nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Ewidencja odsetek od zaległych rat kredytowychNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Sporządzenie e-sprawozdania finansowego za 2018 r. i przekazanie go do KRSNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Ujęcie w bilansie dostaw w drodzeNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Ujęcie w księgach i bilansie zobowiązania za zakup telefonu spłacanego w ratachNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Wpisanie do księgi podatkowej towarów zakupionych na przełomie rokuNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Zdarzenia ujawnione w 2019 r. po dniu bilansowymNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Koszt z ubiegłego rokuNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowychNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Zasady bilansowej wyceny aktywów i pasywów w walucie obcejNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Ewidencja księgowa oraz ujęcie w bilansie niewypłaconych wynagrodzeńNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ewidencja oraz odliczenie VAT przy zakupie elektronikiNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro i małychNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Środki trwałe w bilansie jednostki małejNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ujęcie w księgach i rozliczenie VAT z duplikatu fakturyNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Wpisanie do księgi podatkowej kosztu najmu na przełomie rokuNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Zerowy spis z naturyNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Informacja o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg w 2019 r.Nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i stratNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Ujęcie w księgach faktury z grudnia 2018 r. zapłaconej gotówką w styczniu 2019 r.Nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Ewidencja księgowa odsetek i prowizji od kredytu inwestycyjnegoNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Nadpłata należnościNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Ujęcie w bilansie jednostki mikro udziałów w innym podmiocieNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Wpisanie do księgi kosztu wynagrodzeń za grudzień 2018 r. wypłaconych w styczniu 2019 r.Nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i stratNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.Nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Wybór bilansowej metody rozliczania różnic kursowychNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Ewidencja w księgach i ujęcie w podatku dochodowym odpisu na ZFŚSNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Księgowanie na przełomie roku kosztów mediówNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Możliwość zmiany numeracji zapisów w księdze od nowego rokuNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Odchylenia od cen towarówNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia przy przejściu z pełnej księgowości na księgę podatkowąNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Ewidencja zakupu i wydania pracownikom paczek świątecznych sfinansowanych z ZFŚSNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Ewidencja zaliczkiNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2019 r.Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. II)Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Przebieg inwentaryzacji gotówki w kasie i zasady jej dokumentowaniaNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Przyjęcie wyrobówNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. I)Nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
W 2019 r. bez podwójnego remanentuNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Ewidencja i ujęcie w bilansie wypłaconych zaliczek na poczet zysku w spółce jawnejNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Ewidencja zakupu materiałów w procedurze odwrotnego obciążeniaNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Obowiązkowe e-sprawozdanie finansowe również dla osób fizycznych prowadzących księgi rachunkoweNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Obowiązkowe imienne karty przychodów pracownikówNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Wycena materiałów ujmowanych w spisie z natury sporządzanym na koniec roku podatkowegoNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.