Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 73 (1635) z dn. 12.09.2019  »  Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Nieodpłatne świadczenia w spółce kapitałowej">Ministerstwo Finansów wyjaśnia Nieodpłatne świadczenia w spółce kapitałowej

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Agata Cieśla

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Nieodpłatne świadczenia w spółce kapitałowej

W praktyce jest przyjęte, że w sytuacji, w której wspólnik spółki kapitałowej, przykładowo spółki z o.o., świadczy na jej rzecz nieodpłatnie usługę niepolegającą na nieodpłatnym pełnieniu funkcji w jej organach, to spółka uzyskuje z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń. Natomiast w oparciu o uregulowania wynikające z art. 11c ust. 1 ustawy o pdop i odpowiednio art. 23o ust. 1 ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Wobec powyższego powstały wątpliwości, czy wspólnik świadczący na rzecz spółki nieodpłatnie usługę powinien wykazać przychód podatkowy, a jeśli jest do tego zobowiązany, to czy wówczas przychód będzie "podwójny" - w spółce i u jej wspólnika. O ich rozstrzygnięcie nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów. Resort finansów w odpowiedzi z dnia 5 lipca 2019 r. wskazał, że gdy rzeczywiście mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem, to wywołuje ono skutki podatkowe i po stronie wspólnika, i po stronie spółki.

W opinii Ministerstwa Finansów, na gruncie obowiązujących przepisów przy ustalaniu, czy pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do nieodpłatnego świadczenia, należy uwzględnić przepisy o cenach transferowych. W takiej analizie trzeba brać pod uwagę ocenę całokształtu warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi w porównaniu do warunków, które ustaliłyby podmioty niepowiązane. W efekcie, gdyby podmioty niepowiązane zgodziły się na wprowadzenie odpłatności, a wspólnik nie otrzymałby zapłaty od "swojej" spółki z tytułu tej usługi, wówczas po stronie spółki wystąpi przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a po stronie wspólnika nie powstanie przychód. To w konsekwencji spowoduje, że wspólnik nie będzie miał prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków lub kosztów związanych ze świadczeniem tej usługi, gdyż nie służyły one osiągnięciu przychodu.

Z kolei gdyby podmioty niepowiązane nie zgodziły się na wprowadzenie odpłatności za taką usługę, wówczas po stronie spółki nie dochodzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a po stronie wspólnika nie powinno dojść do powstania przychodu z tytułu świadczenia tej usługi. W takim przypadku wydatki lub koszty związane ze świadczeniem usługi na rzecz spółki nie będą stanowiły dla wspólnika kosztów podatkowych ze świadczenia tej usługi.

Resort potwierdził, że przy dokonywaniu omawianej analizy należy brać pod uwagę wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. przepisy art. 11c ust. 1 w zw. z art. 11c ust. 3 ustawy o pdop i odpowiednio art. 23o ust. 1 w zw. z art. 23o ust. 3 ustawy o pdof. Wynika z nich, że podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Oznacza to, że gdyby w wyniku przeprowadzonego badania porównywalności wspólnik doszedł do wniosku, że z tytułu świadczonej usługi powinien otrzymać wynagrodzenie, to powinien wprowadzić płatność, czyli zachować się w sposób właściwy dla podmiotów niepowiązanych. W przypadku gdy wspólnik tego nie zrobi, to nie wykazuje on przychodu. Musi się on jednak liczyć z tym, że organ podatkowy, na podstawie przepisów o cenach transferowych, po przeprowadzeniu badania porównywalności może mu doszacować dochód, uwzględniając wartość rynkową wykonanej usługi (tj. wartość zgodną z zasadą ceny rynkowej).

Artykuły powiązane tematycznie:

Podatkowe rozliczenie spotkania biznesowego

Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019

Rozliczenie VAT i ewidencja księgowa operacji przekazania pakietów medycznych współpracownikom

Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019

Od 2019 r. zmiany w transakcjach między podmiotami powiązanymi

Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019

Ceny transferowe po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019

Podatkowe rozliczanie nieodpłatnych świadczeń w firmie

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Artykuły w Czasopismach:

Przekazanie wspólnikowi składnika majątku spółki z o.o. - skutki w CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019

Wspólnik świadczący spółce usługę bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019

Nieodpłatne świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi mogą powodować szacowanie dochodu przez organ podatkowy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019

Nieodpłatne świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki kapitałowej a przychód podatkowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, gdy podatnik zawiera transakcje z polskim podmiotem powiązanym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Od września 2019 r. zmiany w pobieraniu opłaty recyklingowej za foliówki

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Obniżenie z 18% do 17% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019

Rekompensata za pracę przy komputerze

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019

Wyższy podatek od nieruchomości w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Od 1 września 2019 r. wyższe wynagrodzenie pracowników młodocianych

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Zwiększenie odpisu na ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

NOWE PRAWO 2020
Zatory płatnicze w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019

Nowy wzór świadectwa pracy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Podatek od środków transportowych w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Wyższe wynagrodzenie pracowników młodocianych

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Stosowanie starych kas rejestrujących

Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019

Wpłaty do PPK a ZUS

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Podatek od najmu

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Ujednolicenie matrycy stawek VAT

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019

Egzaminy na doradcę podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Dopuszczalne przychody dla emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Podpis na ERP-7

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Łatwiejszy kontakt urzędu z obywatelem

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Istotne zmiany przepisów K.s.h.

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Odliczenie VAT

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.