Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 99 (1453) z dn. 11.12.2017  »  Miesiąc rozliczenia faktur korygujących

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Aleksandra Węgielska

Miesiąc rozliczenia faktur korygujących

Podatnik fakturę korygującą "odwrotne obciążenie" zmieniającą cenę towaru może rozliczyć zarówno po stronie podatku należnego, jak i podatku naliczonego, w rozliczeniu okresu, w którym ją otrzymał. Korekty te nie są skutkiem oczywistej pomyłki, tylko wynikają z urealnienia wartości dostaw, zgodnie z umową. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2016 r., nr ITPP3/4512-282/16-2/AT.

Sprawa dotoczyła spółki, która we wniosku o interpretację wskazała, że podpisała kontrakt z hutami na zakup cynku. Przedmiotem tych umów jest zobowiązanie huty do sprzedaży w określonym czasie cynku o odpowiednich parametrach. Sprzedaż towaru opodatkowana jest na zasadzie odwrotnego obciążenia. Zgodnie z podpisaną umową, sprzedający do każdej dostawy wystawia fakturę (bez VAT), w której ustala cenę za odebrany towar w oparciu o średnią arytmetyczną z notowań Londyńskiej Giełdy Metali publikowaną przez Reuter (oficjalna cena zamknięcia) z miesiąca poprzedzającego miesiąc odbioru, powiększoną o premię przeliczoną na złote według średniego kursu NBP, liczonego jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc odbioru towaru. Następnie sprzedający wystawia fakturę korygującą, uwzględniającą cenę cynku, w której cenę jednostkową za 1 tonę towaru ustala w oparciu o średnią arytmetyczną z notowań cynku według Londyńskiej Giełdy Metali publikowaną przez Reuter z miesiąca, w którym dokonano odbioru towaru, powiększoną o premię ustaloną w kontrakcie przeliczoną na złote według średniego kursu NBP, liczonego jako średnia arytmetyczna z miesiąca odbioru towaru.

W zależności od tych czynników faktura korygująca może zostać wystawiona ze znakiem "in plus" bądź "in minus". W związku z tym zadano pytanie, w którym miesiącu nabywca powinien wykazać w deklaracji VAT-7 fakturę korygującą.

Jak wyjaśnił organ interpretujący, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W związku z tym organ podatkowy uznał, że w przypadku otrzymanych przez spółkę faktur korygujących sprzedaż cynku, która opodatkowana jest na zasadzie "odwrotnego obciążenia", zasadniczo nie ma przeszkód - zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego - do rozliczenia korekty "in minus" lub "in plus" w rozliczeniu okresu, w którym je otrzymano. W rezultacie w sytuacji otrzymania faktury korygującej od dostawcy towaru spółka wykazuje odpowiednio korektę w ewidencji i w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym otrzymano tę fakturę.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Zmiany w ustawach podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Podzielona płatność podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Składki ZUS opłacone za pracownika a koszty pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Dwa dni opieki na dziecko

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017

Odzież robocza

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017

Urlop wychowawczy

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017

Odwrotne obciążenie do dostawy dysków twardych

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017

Zwolnienie lekarskie

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Opłata paliwowa w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Złożenie VAT-27

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017

Większe możliwości w zakresie płatności bezgotówkowych

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017

Zwolnienie z opłaty składek ZUS i NFZ dla młodych przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Staż do emerytury

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Zmiany w gospodarce odpadami

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017

Prawo dla przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Składka na FP i FGŚP

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Kupującemu trzeba wydać paragon

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Świadczenia dla członków zarządu a obowiązki płatnika pdof

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Limity przychodów emerytów i rencistów w 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Uprawnieni do wypłaty zasiłków w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Przerwa śniadaniowa

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Zgłoszenie w ZUS emeryta

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Przychód netto

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Likwidacja górnego limitu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Próg istotności

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017

Zakup gruntu

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60