Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 16 (1682) z dn. 24.02.2020  »  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania po nowemu

Wkrótce dodatki:

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Małgorzata Żujewska

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania po nowemu

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania będzie mogła być stosowana wobec szerszego kręgu podmiotów poprzez objęcie nią płatników i zniesienie limitu korzyści podatkowej uzyskanej w wyniku używania schematów optymalizujących. Zmienią się zasady wydawania opinii zabezpieczających. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadza ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193).

Podstawowa zmiana to nowa definicja unikania opodatkowania. Mianem tym będą określane czynności, których głównym lub jednym z głównych celów dokonania będzie osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej albo jej przepisem, a sposób działania charakteryzuje się sztucznością. Obecnie działanie optymalizacyjne musi przede wszystkim służyć uzyskaniu korzyści podatkowej (nie może być to jednym z jego podstawowych zadań), która jest sprzeczna zarówno z przedmiotem, jak i celem przepisu ustawy podatkowej (łącznie). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znajdzie przy tym zastosowanie bez względu na wysokość korzyści podatkowej. Przestanie obowiązywać limit 100.000 zł. Przepisy klauzulowe obejmą ponadto od przyszłego roku płatników.

Nowe brzmienie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania znajdzie zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po 1 stycznia 2019 r., a w zakresie podatków rozliczanych okresowo - uzyskanych w okresach rozliczeniowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 stycznia 2019 r.

Podatnicy, chcąc zabezpieczyć się przed skutkami zakwestionowania ich działań, będą mogli - tak jak obecnie - wystąpić o opinię zabezpieczającą do Szefa KAS. Doprecyzowano, że wspólny wniosek będą mogli złożyć zainteresowani, którzy powiązani są tą samą czynnością. Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają istnienia takiego powiązania. Sam wniosek będzie musiał zawierać więcej elementów, np. wskazywać inne czynności planowane, rozpoczęte lub dokonane, od których choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści podatkowych będących rezultatem opiniowanej czynności. Wzrośnie opłata za wspólny wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej. Obecnie każdy wniosek podlega opłacie w wysokości 20.000 zł. Od przyszłego roku w przypadku wniosku wspólnego ulegnie ona zwiększeniu o 5.000 zł od piątego i każdego kolejnego zainteresowanego. Taki wzrost tłumaczony jest tym, że wnioski składane przez grupy podmiotów są bardziej skomplikowane, a także wiążą się z wyższą korzyścią podatkową, którą opinia ma hipotetycznie zabezpieczać. Podstawowy termin wydania opinii zabezpieczającej nie zmieni się - nadal będzie to 6 miesięcy. W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy, w szczególności w razie zasięgnięcia opinii biegłego, termin ten będzie mógł być jednak przedłużany, z tym że nie więcej niż o 9 miesięcy.

Nowością będzie możliwość wycofania się ze schematów optymalizacyjnych, zwłaszcza tych wykorzystywanych przez wiele lat, bez wydawania decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Będzie to wymagało wydania przez Szefa KAS, na wniosek zainteresowanego, decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Przewidziano opłatę za taki wniosek. Wyniesie ona zasadniczo 0,2% kwoty korzyści podatkowej uzyskanej w wyniku czynności prowadzącej do unikania opodatkowania - w razie korzyści podatkowej lub jej części powodującej powstanie lub zawyżenie straty podatkowej albo 1% kwoty korzyści podatkowej - w pozostałych sytuacjach. Opłata nie będzie mogła być jednak mniejsza niż 1.000 zł i większa niż 15.000 zł.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

KONIECZNIE PRZECZYTAJ O ZMIANACH W PRZEPISACH!

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Biała lista i modyfikacje sankcji dochodowych

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Soki i wodę na koszt pracodawcy trzeba oskładkować

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Ustawa "okołobudżetowa" na 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Obowiązki podmiotów zajmujących się sprzedażą alkoholu

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Sprawozdawczość dotycząca odpadów

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

MF ostrzega

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Broszura informacyjna do JPK_V7M i JPK_V7K

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Podatek od wartości dodanej w pdof i pdop

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Kasa on-line u mechanika

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Wniosek pracownika o niestosowanie kosztów

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

NIP nabywcy na paragonie tylko w części fiskalnej

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Wstępnie wypełnione zeznania

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Ważność e-recepty

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Jakie branże skontroluje Prezes UODO w 2020 r.?

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą w świetle konwencji MLI

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

2 marca br. upływa termin przekazania informacji o przychodach emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

MPP i biała lista a zajęcie wierzytelności

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.