Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Kinga Romas

Archiwum autorów


Kinga Romas - Archiwum artykułów na rok 2020:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
TARCZA
Odroczenie terminu legalizacji wagi
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Wsparcie finansowe dla najmniejszych przedsiębiorców w okresie pandemii
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Zbieg dofinansowania od starosty i z PFRON w przypadku pracownika niepełnosprawnego
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Świadczenie postojoweNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Zawieszenie wpłat do PPE a obowiązek wdrożenia PPKNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w trakcie przestoju ekonomicznego wsparciem dla przedsiębiorcy
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA
PPK w późniejszym terminie tylko dla tych, którzy go nie wdrożyli
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA
Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA
Świadczenie z FGŚP a utrzymanie zatrudnienia
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracyNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA
Możliwość umorzenia mikropożyczki
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
COVID-19
Gabinety fizjoterapii w nowym reżimie sanitarnym
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Koszt najmu lokalu w czasach pandemii
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Mikropożyczka również dla przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu chorobowym
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Rozwiązania w tarczy antykryzysowej dla cudzoziemców i podmiotów ich zatrudniających
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Wybrane narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach tarczy antykryzysowej
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Przestój ekonomiczny a wpłaty do PPKNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Dofinansowanie dla przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Usługa tymczasowego profilu zaufanego dla podpisania wniosku do PUP
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Wsparcie z FGŚP nie jest pomocą publiczną ani de minimis
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Limit pomocy de minimisNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
MikropożyczkaNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Nowe narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
MikropożyczkaNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy przy wnioskowaniu o wsparcie z PFRON
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
TARCZA
Wsparcie z FGŚP a wnioskowanie o dofinansowanie wynagrodzeń
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
MRPiPS wyjaśnia
Dofinansowanie z tytułu przestoju nie na wszystkich pracowników
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Przestój ekonomiczny, zmiana organizacji czasu pracy i dofinansowanie dla pracodawcy w związku z COVID-19
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Wsparcie dla osób samozatrudnionych w czasach pandemii
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Zawieszenie działalności w przypadku pracownika na chorobowymNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Refundacja za czas zwolnienia z pracy młodocianego
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Ustalenie stanu zatrudnienia w celu uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Wydatkowanie środków ZFRON na ochronę miejsc pracy
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Zmiany w udzielaniu wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Złożenie po terminie deklaracji na podatek transportowyNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Pracownicze plany kapitałowe w czasach pandemii
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
COVID-19
Dopuszczalność świadczenia pracy w niedzielę w związku z COVID-19
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA - MRPiPS wyjaśnia
Pojęcie obrotu przy wsparciu z FGŚP w razie przestoju ekonomicznego
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA
Brak obowiązku sprawozdawczego dla kin
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA
Możliwość zwolnienia z opłacania czynszu za najem lokalu handlowego w okresie pandemii
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA
Spadek obrotów w czasie epidemii a dopłata wynagrodzeń pracowników
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA
Złożenie on-line deklaracji na podatek od nieruchomości w związku z COVID-19
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA
Zwolnienie z opłacenia składek oraz dopłata wynagrodzeń pracowników w okresie pandemii
Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
TARCZA
Dofinansowanie wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej
Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
TARCZA
Rekompensata wynagrodzeń dla zakładu aktywności zawodowej
Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
TARCZA
Wydłużone terminy na wdrożenie PPK
Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Brak wznowienia działalności a powrót pracownicy z macierzyńskiegoNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Usługi fryzjerskieNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Ważność badań sanitarno-epidemiologicznychNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Zgłoszenie zawieszenia jednej z form prowadzonej działalnościNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
TARCZA
Wypełnianie obowiązków wobec PFRON w czasie pandemii
Nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Nagroda jubileuszowa a wpłata do PPKNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Opłata recyklingowa za torby oksydegradowalneNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Opóźnione wpłaty do PPK z odsetkamiNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
PPK w przypadku pracownika tymczasowegoNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Wpłata do PPK przy dwóch umowachNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
TARCZA
Zawieszenie nowo uruchomionej działalności w związku z COVID-19
Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
TARCZA
Zmiana kwot dofinansowania z PFRON
Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Liczba klientów w sklepieNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Opłaty za wpis do BDONr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Wykazanie tytułu prawnego do lokalu przy wnioskowaniu o zezwolenie na sprzedaż alkoholuNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
TARCZA
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracownika
Nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
PPK w przypadku zleceniobiorcówNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Uzyskanie od pracowników informacji w zakresie PPKNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
COVID-19
Wpłaty do PPK w okresie epidemii
Nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Działalność nieewidencjonowana a zawiadomienie SanepiduNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Kampania edukacyjno-informacyjna sklepuNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Obniżanie wpłat na PFRON z tytułu zakupu usługi ochronyNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Zawieszenie działalności gospodarczej w przypadku spółki cywilnejNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Dopuszczalne metody sporządzania dokumentacji odpadowej w ramach BDONr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Otwarcie ofert on-line w okresie pandemiiNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Pracodawcy mogą wystąpić o odroczenie wpłat na PFRONNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Przekazanie odpadówNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Zasady oznaczania cenami towarów i usługNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Język, w jakim należy zawrzeć umowę o pracę z cudzoziemcemNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległośćNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Płatności gotówkoweNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Podpisanie umowy o prowadzenie PPKNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Wpłaty na PPK za osoby na macierzyńskimNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Automatyczne przedłużenie trwania zawieszenia firmy w CEIDGNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Czas rozliczyć opłaty środowiskoweNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikówNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Rozliczenie reklamówek w BDONr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Wpis do BDONr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Kara za brak opieki nad zabytkiemNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Pomoc de minimis dla przedsiębiorcówNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Prowadzenie dalszej działalności w przypadku złożenia niepełnego wniosku aktualizacyjnegoNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Wniosek o zmianę licencji na taksówkę po zmianie nazwiskaNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Rolnicy a opłaty środowiskoweNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Wpłata na PPK w przypadku pracownika młodocianego po ukończeniu 18. roku życiaNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Wybór instytucji zarządzającej PPKNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Deklaracja w sprawie finansowania wpłaty podstawowej do PPK w obniżonej wysokościNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Mija termin na porozumienie w sprawie PPKNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Rozliczanie opłat za spaliny z autNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Wypłata środków zgromadzonych na PPK w przypadku poważnego zachorowaniaNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Czas rozliczyć opłaty środowiskowe za 2019 rokNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Obniżona wpłata do PPK a wymiar etatu, na który zatrudniony jest pracownikNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Opłata produktowa za opakowania, produkty, oleje i smary za 2019 r.Nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Przeniesienie odpowiedzialności za odpady powstające w trakcie robót remontowo-budowlanychNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Oświadczenie o opłacie środowiskowej poniżej 100 złNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Pracodawca może wybrać PPK albo PPENr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Wybór komisji do wdrożenia PPK w firmieNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Zarząd sukcesyjnyNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Potwierdzenie występowania schorzenia szczególnegoNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Rozliczenia z tytułu sprzedaży toreb foliowychNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Zaświadczenie o pomocy de minimisNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Zatrudnienie cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka bez obowiązku uzyskania zezwoleniaNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Czas na rozliczenie opłaty recyklingowej za torby folioweNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Oświadczenie o podjęciu pracy przez cudzoziemcaNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Udział pracownika niepełnosprawnego w turnusie rehabilitacyjnymNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości przez osobę prawnąNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Utrata tytułu prawnego do lokalu a zezwolenie na sprzedaż alkoholuNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Zapewnienie delegowanym pracownikom warunków pracyNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Zmiana nazwyNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Zwrot kosztów używania prywatnego auta do celów służbowych a PFRONNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Brexit a dalsza współpraca pomiędzy Polską a Wielką BrytaniąNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Dokument pobytowyNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Działalność gospodarcza w mieszkaniu a umowa na wywóz śmieciNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Pracownicy uwzględniani przy wpłatach do PPKNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Sprawozdanie do UZP po przejęciu przedsiębiorstwaNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Uzyskanie wpisu do BDO pomimo braku obowiązkuNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Do końca lutego br. trzeba złożyć raport do KOBiZENr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Trzeba zaktualizować decyzje o gospodarowaniu odpadamiNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Wnioskowanie o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcaNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Wpłata dodatkowa do PPKNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Czas złożyć sprawozdania do UZPNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Podatek transportowy od sprzedaży samochodu na złomNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Rejestracja w BDO podmiotu prowadzącego doradztwo kredytoweNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Delegowanie do Polski pracowników z zagranicyNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
PPK w firmie krok po krokuNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Ustalanie stanu zatrudnienia w jednostkach budżetowych a wpłaty na PFRONNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Wskazanie kodów we wniosku Wn-U-GNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
NOWE PRAWO 2020
Zmiany w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO
Nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Informowanie osób zatrudnionych o PPKNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Nowy obowiązek sprawozdawczy dla kinNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Osoby wliczone do stanu zatrudnieniaNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Pakiet medyczny finansowany przez pracodawcę a ustalanie wysokości wpłaty do PPKNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Podatek od nieruchomościNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Rezygnacja z PPK przy dwóch umowach z pracodawcąNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Termin dokonywania wpłat do PPKNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Zakaz handlu a ustalenie przeważającej działalnościNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Nieprofesjonalne zbieranie odpadów przez szkołęNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Poinformowanie o zmianie nazwy firmy po ustanowieniu zarządu sukcesyjnegoNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Zaświadczenie nie jest wymagane dla otrzymania dotacjiNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Elektronizacja sprawozdawczości w zakresie odpadówNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Wpłaty do PPKNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK po zakończeniu zatrudnieniaNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Opłata za zgłoszenie do rejestru BDONr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Opodatkowanie wspólnej nieruchomościNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Przedłużenie zezwoleniaNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Wpłata za sprzedaż alkoholu po terminieNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Wykazanie pojazdów w deklaracji na podatek transportowyNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Zakup drona ze środków ZFRON nie jest możliwyNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Obowiązki dużych sklepów sprzedających żywnośćNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Sprzedaż toreb papierowych a obowiązek dokonania rejestracji w bazie danych o odpadachNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Podmioty zobowiązane do wpłat na PFRONNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Zarząd sukcesyjnyNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Certyfikat dostępności a obniżenie wpłat na PFRONNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu do PUESC-SENTNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Opodatkowanie paneli fotowoltaicznychNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Rejestracja w BDONr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
W styczniu trzeba rozliczyć sprzedaż alkoholu w 2019 r.Nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Zwrot prowizji w przypadku szybszej spłaty kredytuNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Przystąpienie do PPK pracownika w wieku 55-70 lat
Nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Do końca stycznia 2020 r. trzeba złożyć deklarację na podatek od nieruchomościNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Pracownik na urlopie bezpłatnym a stan zatrudnienia na potrzeby PPKNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Termin wypłaty wynagrodzenia a złożenie Wn-D do PFRONNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Najem krótkoterminowy ma zostać uregulowanyNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Wyliczanie i wnoszenie wpłat do PPKNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Nanoszenie korekt w karcie przekazania odpadówNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Numer BDO na dokumentach firmyNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Obowiązek rejestracji w przypadku firmy w wynajmowanym lokaluNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Użytkownicy konta i ich uprawnieniaNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Wielkość gospodarstwa rolnego a prowadzenie ewidencji odpadówNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Wprowadzenie nocnej prohibicji przez radę miastaNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Wybór instytucji zarządzającej PPKNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Wymiana żarówek i świetlówek przez profesjonalną firmęNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Zwolnienie dla ZPChrNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Kolejny etap wdrażania PPKNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i pracodawców w 2020 r.Nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomościNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Termin wdrożenia PPK w przypadku oddziału spółki należącej do grupy kapitałowejNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zgłoszenie zmiany w CEIDGNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.