Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Kinga Romas

Archiwum autorów


Kinga Romas - Archiwum artykułów na rok 2019:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
Gospodarujący odpadami muszą pamiętać o aktualizacji posiadanej decyzjiNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Ponowne ustalenie stanu zatrudnienia na potrzeby wdrożenia PPKNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Zastrzeżenie w ogłoszeniuNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Kiedy potrzebna jest koncesja?Nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Sprzedaż żywności do opakowania przyniesionego przez klientaNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Termin na wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemcaNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Zakup pojazdu a termin zapłaty podatku transportowegoNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Pomoc z ZUS na poprawę warunków bhp w firmieNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Wdrożenie PPK w przypadku grupy kapitałowejNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Wsparcie dla pracodawcy zatrudniającego w ramach prac interwencyjnychNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Abonament za radio w leasingowanym aucieNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Ekwiwalent dla telepracownika za wykorzystywanie własnego sprzętuNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Nowe wymagania dla usług fryzjerskich i kosmetycznychNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Oznaczenie siedziby firmyNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Opodatkowanie pokoju użyczonego na prowadzenie działalności gospodarczejNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Osoby uwzględniane przy wyliczaniu stanu zatrudnienia na potrzeby ustalenia momentu wdrożenia PPKNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Dane na pieczątce firmowejNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu do PUESC-SENTNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Opłata targowa przy sprzedażyNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Praktyka absolwencka dla absolwenta szkoły spoza PolskiNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Przyjęcie płatności za fakturę gotówkąNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnychNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Wdrożenie PPK u pracodawcy prowadzącego PPENr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Karty płatnicze w działalności przedsiębiorcyNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Obowiązek wykonania nakazu konserwatorskiegoNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Rezygnacja z oszczędzania w ramach systemu PPKNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Obowiązki informacyjne w zakresie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmieNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Praktyka absolwencka może trwać maksymalnie 3 miesiąceNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Raportowanie do ZSMOPL o braku leku w apteceNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
PPK w jednostkach sektora finansów publicznychNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Status nabywcy może ulegać zmianomNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Odwołanie od wymierzonego podatkuNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Przewozy specjalne pracownikówNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Sposób wypłaty wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej a dofinansowanie z PFRONNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Zmiany w ustawie o PPKNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Jednolite zasady prowadzenia pośrednictwa przy przewozie osóbNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Los podatku od sprzedaży detalicznej rozstrzygnął Sąd UENr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Deklaracja osoby zatrudnionej o rezygnacji z udziału w PPK
Nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Badania sanitarno-epidemiologiczne pracownika zatrudnionego w gastronomiiNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych należących do przedsiębiorcyNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
PPK
Stan zatrudnienia na 30 czerwca br. zdecyduje o utworzeniu PPK
Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Czy oszczędzanie w PPK będzie korzystne dla zatrudnionych?Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomościNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacjiNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Zgłaszanie zmiany do bazy danych o odpadachNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Pomoc z ZUS i PFRON dla niepełnosprawnych przedsiębiorcówNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Likwidacja działalności a wyprzedaż zapasów alkoholuNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Oszczędzanie w więcej niż jednym PPKNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Przystąpienie do PPK z własnej woliNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Środki PPK w kontekście zajęć komorniczychNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Terminowość wnoszenia wpłat na PPKNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Uczestnictwo w OFE a przystąpienie do PPKNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowejNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Wdrożenie PPK w firmie zatrudniającej na zlecenieNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Polisa OC w działalności przedsiębiorcyNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Termin pierwszej wpłaty w ramach PPKNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Zmiany w przepisach o PPKNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Numer PESEL dla cudzoziemca, który nie posiada meldunkuNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wdrożenie PPK w firmieNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Nowe orzeczenie o niepełnosprawności pracownika a korekta informacji o obniżeniu wpłat na PFRONNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Wliczanie członka rady nadzorczej do stanu zatrudnienia dla celów PPKNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Nie wszyscy pracodawcy muszą wdrożyć PPKNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Do PFRON można wystąpić o interpretację przepisówNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Możliwość wylegitymowania klienta solariumNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Opodatkowanie budowli wzniesionej na gruncie użytkownika wieczystegoNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Rejestracja firmy zajmującej się organizacją weselNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Rozpoczęcie prowadzenia działalności sklepu on-lineNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Zwolnienie z opodatkowania nieruchomości wykorzystywanych przez stowarzyszenieNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Los podatku od sprzedaży detalicznej rozstrzygniętyNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Sprzedaż wyposażenia sklepu przy zawieszeniu działalnościNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Termin ustalenia stanu zatrudnienia dla celów PPK a zmniejszenie liczby zatrudnionychNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Zgłoszenie likwidacji jako zmiany we wpisieNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przy zatrudnieniu pracownikówNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC-SENTNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Wsparcie na zatrudnienie telepracownikaNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Monitoring wizyjny miejsc składowania odpadówNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Finansowanie przez pracodawcę wpłat na PPKNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Kasacja samochodu a podatek od środków transportowychNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Raportowanie do ZSMOPLNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Zwrot środków uzyskanych na wyposażenie stanowiska pracyNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
CudzoziemcyNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Odpowiedzialność za pracowników tymczasowychNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Opłata legalizacyjna nie może być zmniejszonaNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Rodzaje umów a stan zatrudnienia do PFRONNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Zezwolenie na dowóz pracownikówNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Spójny system ochrony znaków towarowychNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Czynności zaliczane do czasu trwania kontroli przedsiębiorcyNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Regulowanie czasu pracy placówek sprzedających alkoholNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Za "foliówki" nie trzeba składać sprawozdańNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Kontrola nawet po zamknięciu firmyNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Renta a dofinansowanie z PFRONNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorcówNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Wnioskowanie o przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemcaNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Zajęcie środka transportu a obowiązek podatkowyNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Zwolnienia z podatków i opłat dla prowadzącego ZPChrNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
BDO, czyli rejestr obowiązkowy dla większości przedsiębiorcówNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Organ może zostać ukarany za przewlekłość postępowaniaNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Błąd kierowcy w dokumentacji SENTNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Brak potwierdzenia wpisu w rejestrze BDO a wniesienie opłaty rocznejNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Kontroli z wykorzystaniem drona nie trzeba zapowiadaćNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Opłacanie składek ZUS a wnioskowanie o dofinansowanie z PFRONNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Trzeba złożyć do PFRON sprawozdania finansoweNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Ustalanie stanu zatrudnienia na potrzeby PPKNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Prawidłowy wpis przedsiębiorcy w CEIDGNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Niepełnosprawna pracownica na urlopie wychowawczymNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
PPK również dla cudzoziemcówNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Stawka podatku od nieruchomości w likwidowanej firmieNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Pracownik na urlopie bezpłatnym a korekta deklaracji DEK-I-0Nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Uwierzytelnienie na PUESC w ramach SENTNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca przez kolejnego pracodawcęNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Osoby uprawnione do wykonywania przewozów na potrzeby własneNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zgłoszenie nabycia nieruchomościNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Organ właściwy w sprawach podatku od środków transportowychNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Zasady ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowejNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Dokumentacja PFRONNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
E-sklep nie musi udostępniać klientowi numeru telefonuNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Dane identyfikujące zarządcę sukcesyjnego i przedsiębiorstwo w spadkuNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Dokument potwierdzający wystąpienie schorzenia uzasadniającego obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnychNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Składka na Fundusz Solidarnościowy przy ustalaniu wysokości kosztów płacy pracownika niepełnosprawnegoNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Stan zatrudnienia do PFRON a pracownicy z agencji pracyNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Zezwolenie na alkohol w przypadku zmiany składu osobowego spółki cywilnejNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Zmiana biura rachunkowego i miejsca przechowywania dokumentacjiNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Nagroda uznaniowa a koszty płacy do PFRONNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Rejestr CEIDGNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Rodzaje toreb podlegających opłacie recyklingowejNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Wyliczanie opłaty środowiskowej za spaliny z autNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Koszty pracodawcy związane z wdrożeniem PPKNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Rezerwowy zarządca sukcesyjnyNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Tytuł pobytowy a zatrudnienie cudzoziemcaNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach na PFRONNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Zwrot zapłaconego podatku w transporcie kombinowanymNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ustalanie efektu zachęty a moment przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawnościNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Nowy obowiązek raportowania do ZSMOPLNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Opłata za emisję spalin w przypadku samochodu leasingowanegoNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Udzielenie prokury przez jednoosobowego przedsiębiorcęNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Istotne możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcyNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Nazwa skrócona firmy uwidaczniana w formularzu CEIDG-1Nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Obowiązki środowiskowe przedsiębiorców w marcuNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Pomoc indywidualna ZFRONNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu a powstanie zobowiązania podatkowegoNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Prokura z zastrzeżeniem, że prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnymNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Ustalanie limitu pomocy de minimisNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Zatrudnienie studentki z zagranicyNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Likwidacja firmyNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Uwzględnienie w deklaracji podatkowej budynku do rozbiórkiNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Brak symbolu niepełnosprawności w orzeczeniuNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Czas złożyć raport do KOBiZENr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Gabinet kosmetycznyNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Pracownicy nieobjęci Pracowniczymi Planami KapitałowymiNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Rozliczanie opłaty recyklingowej za torby folioweNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Terminy zawierania umów w ramach PPKNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Tytuł prawny do lokalu zgłaszanego w CEIDGNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
NiepełnosprawnośćNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Wpis w dzienniku budowy a zakończenie budowyNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Opodatkowanie placu postojowego przy budynkuNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Państwowa Inspekcja Sanitarna musi zatwierdzić food truckiNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Udział związków zawodowych we wdrażaniu PPKNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wydatkowanie środków zgromadzonych na ZFRONNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zarządca sukcesyjnyNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zgłoszenie do CEIDG miejsc prowadzenia działalności gospodarczejNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Filmowanie z użyciem dronaNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Opłata recyklingowaNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Regulamin ZFRONNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Rezygnacja z pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnegoNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Czas pracyNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Dokonywanie on-line zmian w CEIDGNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Rejestracja firmy przez pełnomocnikaNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Wnioskowanie o dofinansowanie z PFRON a terminowość ponoszenia kosztów płacy w 2019 r.Nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Rejestracja firmyNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Sankcja za brak włączonego lokalizatoraNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Wypełnianie deklaracji na podatek transportowyNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Zbycie przedsiębiorstwa a sprawozdanie do Urzędu Zamówień PublicznychNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Kontrolerzy podczas czynności kontrolnych mogą korzystać z dronówNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Moment uzyskania orzeczenia a efekt zachęty w przypadku nowo zatrudnionego niepełnosprawnegoNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiejNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Pomoc członków rodziny w niedziele niehandloweNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Działalność nierejestrowaNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Zmiany w ograniczaniu handluNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Pracodawcy muszą przygotować się na Pracownicze Plany KapitałoweNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Rezygnacja z otrzymywania informacji o obniżeniu wpłat na PFRONNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Terminy wdrażania Pracowniczych Planów KapitałowychNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Wysokość przychodu z działalności nierejestrowejNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Powstanie zobowiązania podatkowego przy przekształceniu budowli w budynekNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Złożenie rocznej deklaracji DEK-R do PFRONNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Zwrot środków do PFRON w razie utraty statusu ZPChrNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcyNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Prokurent może zostać zarządcą sukcesyjnymNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Zarządca sukcesyjny powołany przez wspólnika spółki cywilnejNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Zgłoszenie do CEIDG informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnegoNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Zmiany w zakresie wykonywania działalności przez fizjoterapeutówNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości boksów magazynowychNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Sposób wypłaty wynagrodzenia pracownikowi niepełnosprawnemuNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Zasady bezpieczeństwa produktów kosmetycznych od 2019 r.Nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.