Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 62 (1728) z dn. 3.08.2020  »  Kary za przedwczesne rozwiązanie umowy z VAT

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Aleksandra Węgielska

Kary za przedwczesne rozwiązanie umowy z VAT

Kwoty pobrane przez podmiot gospodarczy w przypadku przedterminowego rozwiązania, z przyczyn leżących po stronie klienta, umowy o świadczenie usług przewidującej przestrzeganie okresu lojalności w zamian za przyznanie temu klientowi korzystnych warunków handlowych, należy uznać za wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług. Tak uznał TS UE w wyroku z dnia 11 czerwca 2020 r., w sprawie C-43/19.

TS UE rozstrzygał sprawę spółki portugalskiej, świadczącej usługi w dziedzinie łączności elektronicznej, telefonii stacjonarnej i bezprzewodowego dostępu do internetu. W ramach swojej działalności spółka ta zawiera z klientami umowy o świadczenie usług, przy czym niektóre z nich przewidują specjalne klauzule promocyjne podlegające warunkowi lojalności tych klientów przez minimalny z góry określony okres lojalności. Nieprzestrzeganie przez klientów tego okresu z powodów leżących po stronie klientów pociąga za sobą zapłatę przez nich kwot przewidzianych w umowach. Spółka uznała, że kwoty te nie podlegają VAT. Jednak inaczej uznawały portugalskie organy podatkowe. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu, który postanowił zadać pytanie prejudycjalne w tej sprawie. Przy czym Sąd podkreślił, że podobna sprawa była już rozstrzygnięta przez TS UE w wyroku z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie C-295/17, jednak jak wskazał, kwoty sporne były w niej obliczane inaczej niż w przypadku spółki portugalskiej.

TS UE uznał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT, podatkowi VAT podlega odpłatne świadczenie usług wykonywane na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze. W rozumieniu tego przepisu świadczenie usługi następuje "odpłatnie" tylko wtedy, jeżeli pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymywane przez usługodawcę stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie wartości wyodrębnionej usługi świadczonej usługobiorcy. Tak jest w przypadku, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem.

W omawianej sprawie, jak zauważył TS UE, sporne w postępowaniu głównym kwoty są obliczane według określonego umownie wzoru z zachowaniem warunków przewidzianych w prawie krajowym. Z informacji tych wynika, że kwoty te nie mogą być wyższe od kosztów poniesionych przez usługodawcę w ramach świadczenia tych usług i muszą być proporcjonalne do korzyści przyznanej klientowi, która jako taka została wskazana i określona w umowie zawartej z tym usługodawcą. Kwoty te nie odpowiadają zatem automatycznie ani wartości świadczeń, które pozostały do wykonania w dniu rozwiązania umowy, ani kwotom, jakie usługodawca otrzymałby w trakcie pozostałej części okresu lojalności w braku takiego rozwiązania.

Zdaniem TS UE wspomniane kwoty należy uznać za stanowiące część ceny za usługę, którą usługodawca zobowiązał się świadczyć klientom i która stanowi część miesięcznych opłat, w przypadku gdy klienci nie przestrzegają okresu lojalności. W tych okolicznościach cel tych kwot jest podobny do celu miesięcznych opłat, które, co do zasady, byłyby wymagalne, gdyby klienci nie skorzystali z korzyści handlowych, uzależnionych od przestrzegania tego okresu lojalności.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Nowy wzór informacji VAT-UE

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

TARCZA
Przesunięcie terminów podatkowych w związku z pandemią

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Uproszczenie przepisów dotyczących rozliczeń VAT

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020

Wpłaty do PPK

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

TARCZA
Objaśnienia podatkowe MF w związku z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020

COVID-19
Bon turystyczny na każde dziecko

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020

Wpłaty do PPK

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

Obsługa bonu turystycznego przez PUE ZUS

Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020

Wyrównanie emerytur dla urodzonych w 1953 r.

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020

Przejście z OFE do ZUS

Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020

COVID-19
Wyjaśnienie MF w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego 25 marca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

TARCZA
Rozliczenie darowizny covidowej w zeznaniu

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

Dane dużych podatników CIT

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Wyrównanie emerytur dla urodzonych w 1953 r.

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

Obowiązek informacyjny wobec członków zarządu osoby prawnej

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020

Zasiłek pogrzebowy

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Stawka VAT na czasopisma specjalistyczne

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

Moment obciążenia kosztów podatkowych pracowniczą podróżą służbową

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

ZUS od dzieła

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

Wydłużenie do 26 lipca 2020 r. okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020

Znakowanie mięsa

Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.