Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Karolina Paszkowska

Archiwum autorów


Karolina Paszkowska - Archiwum artykułów na rok 2019:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
Dofinansowanie z PFRON w księgach rachunkowychNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Ewidencja księgowa zakupu materiałów reklamowychNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Umowa kupna-sprzedaży podstawą zapisu w księdzeNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Ewidencja aportu w księgach otrzymującegoNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Likwidacja licencjiNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasieNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Ujęcie w księgach polis ubezpieczeniowychNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Nakłady na prace badawcze i rozwojowe w księgachNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Stowarzyszenie a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowychNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Ujęcie w księdze podatkowej kosztów badań lekarskichNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Utarg opłacony kartami płatniczymi w księgachNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Zakup części zamiennych do środków trwałych w księgachNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Darowizna towarów handlowych a zapisy w księdzeNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Data wprowadzenia faktur do ksiąg rachunkowychNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Ujęcie w księgach zaokrągleń podatku VATNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Zapisy w księgach wierzyciela dotyczące ulgi na złe długiNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Rachunkowość w firmie osoby fizycznejNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ewidencja księgowa wykupu przedmiotu leasinguNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Różnice kursowe w księdze podatkowejNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ujęcie w księgach zakupu wody mineralnejNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Zapisy w księgach dotyczące zwrotu dotacjiNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Koszty szkolenia pracowników w księdzeNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Ujęcie w księdze przekwalifikowania towaru na środek trwałyNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Ujęcie w księgach spłaty pożyczki od udziałowca spółki z o.o.Nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Opakowania kaucjonowane w księgach rachunkowychNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Informacje uszczegółowiające w nocie podatkowejNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgachNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Składki ZUS w księdze podatkowejNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Sprzedaż części samochodowych a zapisy w księdzeNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ujęcie w księgach duplikatu faktury z 2018 r.Nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ewidencja księgowa dotycząca materiałów w przerobieNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Paragony podstawą zapisu w księdzeNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Pierwsza pozycja w księdze podatkowejNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Zapisy w księdze dotyczące zwrotu towarów do dostawcyNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowejNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Koszty zakupu towarów w księdze podatkowejNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Paragony za autostrady jako dowody księgoweNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Podpisanie skorygowanego sprawozdania finansowegoNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Ubezpieczenie grupowe w księgach rachunkowychNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Ujęcie odsetek od kredytu w księdze podatkowejNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Koszty używania prywatnego samochodu przedsiębiorcy w księdzeNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Przechowywane ksiąg w biurze rachunkowymNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ujęcie w księdze podatkowej różnic kursowychNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ujęcie w księgach wpływu należności z zastosowaniem split paymentNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach osobowych i u osób fizycznychNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Transakcje dokonywane kartami płatniczymi w księgachNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Ewidencja księgowa wydatków na przegląd techniczny samochoduNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Korekta przychodów ze sprzedaży w księdze podatkowejNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Nieużywane środki trwałeNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ujęcie w księgach odsetek od pożyczek udzielanych pracownikomNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ujęcie w księgach zakupu serwera z oprogramowaniemNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Poprawianie błędnych zapisów w księgach rachunkowychNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Składki ZUS przedsiębiorcy a zapisy w księdzeNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Ujęcie w księdze kosztów wynajęcia stoiska podczas targówNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Ewidencja i wycena produkcji w tokuNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Ewidencja księgowa zaniechania budowy środka trwałego i jego sprzedażyNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Ewidencja odsetekNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiGNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Przedsiębiorstwo wielozakładowe a księga podatkowaNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Uregulowanie zobowiązania firmy przez pracownika w księgachNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Wydatki na samochód będący towarem handlowymNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Ewidencja księgowa przyjęcia do magazynu i wydania odpadów użytkowychNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Opłaty za przejazd autostradą w księdze podatkowejNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Ujęcie w księgach likwidacji programu komputerowegoNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Ujęcie w księgach opakowań zwrotnychNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowychNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ewidencja kompensaty należności i zobowiązań w walucie obcejNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Spis z natury na dzień likwidacji działalnościNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ujęcie w księgach sprzedaży akcjiNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Kredyty bankowe w księgach rachunkowychNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Darowizna materiałów w księgach rachunkowych otrzymującegoNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.Nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
E-sprawozdanie spółki cywilnejNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Ewidencja kosztów obsługi prawnej dotyczącej likwidacji spółki z o.o.Nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Zakup towarów handlowych a zapisy w księdzeNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Uproszczenia w zakładowym planie kontNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ekwiwalent za pranie w księdzeNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Ujęcie w księdze kosztów związanych z prowadzeniem firmy w domuNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Ewidencja potrącenia komorniczego z wynagrodzenia pracownikaNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zakończone prace rozwojowe w księgachNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zakupiona licencja a ewidencja wyposażeniaNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ewidencja kosztów związanych z podróżami służbowymi pracownikówNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przygotowanie raportu kasowegoNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Ewidencja przerobu obcego półproduktówNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowychNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Ewidencjonowanie przychodów w księdzeNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Koszty dotyczące używania samochodów osobowych w księdzeNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Ujęcie w księdze opłaty recyklingowej za reklamówkiNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracownikówNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Dotacja na rozpoczęcie działalności a zapisy w księdze podatkowejNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ewidencja księgowa dotycząca wynajmu lokaliNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ewidencja wydatków na paliwoNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Posezonowa wyprzedaż towarów w księgach rachunkowychNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Podpisanie e-sprawozdaniaNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Przyznany rabat a zapisy w księdzeNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
VAT naliczony w bilansieNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Faktura wystawiona do paragonu a zapisy w księdzeNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Ustalenie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowychNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Ewidencja księgowa podatku od przychodów z budynkówNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanieNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Prezentacja w bilansie kredytu inwestycyjnegoNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Sporządzenie sprawozdania z działalnościNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Sprzedaż środka trwałegoNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownikaNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Koszty dotyczące pracowników w księdze podatkowejNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Podpisy na e-sprawozdaniu finansowymNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Ujęcie w księdze podatku od nieruchomościNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Ewidencja księgowa wydatków na odnowienie podpisu elektronicznegoNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Koszty usług podwykonawców w księdze podatkowejNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Ujęcie wadium w księgach wnoszącegoNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Księga podatkowa w formie papierowejNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. II)Nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)Nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
E-sprawozdanie finansowe osoby fizycznejNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Kaucja za opakowania a zapisy w księdzeNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Wydanie produktów do budowy środka trwałego a zamknięty krąg kosztówNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Ujęcie w księdze refundacji z PFRON składek ZUS właścicielaNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Zapisy w księdze dotyczące niskocennego środka trwałegoNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Zwrot środków ZFRONNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Dotacja na przełomie roku w księgachNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)Nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Odpisanie przedawnionej należności wyrażonej w walucie obcejNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)Nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ewidencja księgowa refaktury za energię na przełomie rokuNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowegoNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Duplikat faktury z poprzedniego roku w księdzeNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Odpisy amortyzacyjneNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Ujęcie w księgach zwrotu towaru na przełomie rokNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego w bilansieNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Dowody będące podstawą zapisów w księdzeNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Ewidencja księgowa kosztów remontu obcego środka trwałegoNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Środki zablokowane w ramach gwarancji bankowej w bilansieNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Ujęcie w księdze sprzedaży maszyny sfinansowanej dotacjąNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Sporządzanie uproszczonego rachunku zysków i stratNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Koszty usług na przełomie roku w księdzeNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Wartość zniszczonych towarów w księdze podatkowejNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i stratNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ewidencja księgowa dotycząca sprzedaży uszkodzonego samochoduNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Ewidencja księgowa pożyczki od udziałowcaNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Niewpłacony kapitał zakładowy w bilansieNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Niezakończone usługi w spisie z naturyNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Ujęcie w księgach zwrotu opłaty za pełnomocnictwoNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i stratNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Ewidencja faktury z grudnia 2018 r. za usługę wykonaną w styczniu 2019 r.Nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Przedsiębiorstwo przekazane w formie darowiznyNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Ewidencja księgowa dotycząca lokaty overnightNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Przychody z działalności operacyjnej w rachunku zysków i stratNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Ewidencja księgowa sprzedaży gruntu zaliczonego do towarówNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Ujęcie w księgach faktury w walucie obcej od dostawcy krajowegoNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Uwzględnienie spisu z natury przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy za grudzieńNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Założenie księgi podatkowej w 2019 r.Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Ewidencja księgowa zakupu świątecznych upominków dla kontrahentówNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Leasing zwrotny w ewidencji księgowejNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Przychód na przełomie roku w księdze podatkowejNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Ujęcie w księgach zakupu dzieła sztukiNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Rozrachunki z właścicielem na dzień bilansowyNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Ujęcie księgowe umorzenia należnościNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.