Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Jolanta Białkowska

Archiwum autorów


Jolanta Białkowska - Archiwum artykułów na rok 2020:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
COVID-19
Nowe dotacje na bieżącą działalność i utrzymanie miejsc pracy
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
COVID-19
Preferencyjne pożyczki na bieżącą działalność dla firm z branży turystycznej
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
COVID-19
Zawieszenie Wytycznych i uproszczenia w projektach inwestycyjnych
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Pieniądze na odtworzenie potencjału produkcjiNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
COVID-19
Ułatwienia dla pożyczkobiorców w programie Pierwszy Biznes
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
COVID-19
Wydłużone terminy w procesie odwoławczym
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Pozwolenie wodnoprawne jako niezbędny załącznik do wnioskuNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Środki na nawadnianie gospodarstwNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA
Zawieszenie Wytycznych a dofinansowanie wynagrodzeń
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
COVID-19
Dopłata do odsetek a koszty kwalifikowalne kredytu objętego gwarancją Biznesmax
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
COVID-19
Łagodzenie wpływu pandemii na realizację projektów
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Zwrot środków dofinansowania w przypadku zwolnienia pracownika
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
COVID-19
Dofinansowanie wynagrodzenia u pracownika przychodem zwolnionym z pdof
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Liczba personelu na potrzeby ustalenia statusu MŚPNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
COVID-19
Środki na zakup testów na obecność COVID-19 i środków ochronnych
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Dofinansowanie wynagrodzeń nie dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Kredyt obrotowy z dopłatą do odsetek
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Rozliczenie wydatków niezrealizowanych działań projektowych
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Kwalifikowalność wynagrodzenia a COVID-19
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
TARCZA
Brak odpowiedzialności beneficjenta za nieprawidłowość w projekcie
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
TARCZA
Wsparcie antykryzysowe w formie pożyczek i gwarancji
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Dotacja na zajęcia pozalekcyjne on-lineNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Środki EFS na dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia dla przedszkolakówNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
TARCZA
Gwarancja spłaty kredytu dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP a stan regulowania podatków i ZUS
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Wynagrodzenia dofinansowane z dwóch źródeł
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z pandemią koronawirusa
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Zmiany w dopłacie do kredytu w związku z COVID-19
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS w związku z COVID-19
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
COVID-19
Dotacja na sprzęt medyczny i środki ochrony
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Inwestycje w gospodarstwach rolnych na nowych zasadachNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Liczba personelu przeliczona na etaty dla określenia statusu firmyNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
COVID-19
Wypłata stypendium stażowego a opieka nad dzieckiem
Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Koszty kwalifikowalne infrastruktury badawczo-rozwojowejNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Podmioty zwolnione z zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektuNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Szczepionka przeciwko wirusowi sfinansowana w 95%Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Środki na testy, badania i szczepionkęNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Świadczenia opieki zdrowotnej gwarantowane ze środków publicznych a finansowanie EFSNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Zwolnienie z podatku dochodowego przy dywersyfikacji produkcjiNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
TARCZA
Różnice w ustalaniu statusu przedsiębiorstwa
Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
TARCZA
Zawieszenie działalności z powodu pandemii koronawirusa a zwrot dotacji
Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Nowości w kryteriach ustalania kolejności przysługiwania pomocyNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
TARCZA
Pandemia koronawirusa jako siła wyższa przy realizacji projektu
Nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
A1 dla delegowanego pracownika a brexitNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Niższe odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowychNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Środki na inwestycje związane z racjonalizacją technologiiNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Dotacje na zalesianie i tworzenie terenów zielonychNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
TARCZA
Zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w związku z COVID-19
Nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Infrastruktura badawczo-rozwojowa ze wsparciem EFRRNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Opieka zdrowotna przy zwolnieniu z podatku dochodowegoNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Sankcje za udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu z beneficjentemNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Jak rozliczyć koszty pośrednie w projekcie EFS?Nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi i brak weryfikacji angażowania personeluNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Rozpoczęcie nowej inwestycji a korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowegoNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Ustalenie wartości zamówienia na potrzeby operacji inwestycyjnejNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Dwuetapowe wsparcie na opracowanie strategii wzorniczej i nową inwestycjęNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Maksymalny termin zapłaty za towar w transakcjach handlowychNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Rozliczanie projektu kwotami ryczałtowymi w zależności od wysokości dofinansowaniaNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Zwolnienie z podatku i minimalna ilość punktów za spełnienie kryteriów jakościowychNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Odsetki za opóźnienie w płatnościachNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Pomoc de minimis na opracowanie strategii rozwoju firmyNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Premia na działalność gospodarczą a utworzenie miejsc pracyNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacjiNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Minimalne wymogi dla modernizacji energetycznej budynkuNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Poniesienie kosztów usług doradczych przed złożeniem wnioskuNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Przedmiot projektu wpisany w Krajową Inteligentną SpecjalizacjęNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Strategia rozwoju i audyt energetycznyNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Środki na termomodernizację budynkuNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Środki na utworzenie laboratorium jako nowego działu w firmieNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Zmniejszenie wkładu własnego do projektuNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Dwa źródła wsparcia na te same kosztyNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Kilka rekompensat a odzyskanie należnościNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Nowy model biznesowy z ekspansją na zagraniczne rynkiNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RPNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Nakłady przy zwolnieniu podatkowym na inwestycjęNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Przeniesienie działalności do innego kraju a prawo do świadczeń zdrowotnychNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Środki na inwestycje w gospodarstwie bez wkładu własnegoNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Warunki uzyskania rekompensaty za wzrost ceny energiiNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Opracowanie nowego lub ulepszonego produktu za dotacjęNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Podział płatności na części a terminy zapłatyNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Taryfikator korekt kosztów pośrednich a zmiany w personelu administracyjnymNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Ulga na start w ZUS a premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczejNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Dotacja na opracowanie innowacjiNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczejNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Dotacja na innowację opracowaną przez podmiot zewnętrznyNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Informacja o zakończeniu oceny projektuNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Koszty prac rozwojowych i inwestycji w jednym wnioskuNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Kwalifikowalność robót budowlanych w pomieszczeniach administracyjnychNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Dotacja na wypromowanie produktów lub usług na rynkach światowychNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Zaliczka na realizację operacji inwestycyjnejNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Budowa placu zabaw rozliczana kwotami ryczałtowymiNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Budowa żłobka i działania edukacyjne w jednym projekcieNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Dotacja na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnymNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Finansowanie opieki nad dziećmi z różnych źródełNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Nowości we wsparciu dla przedsiębiorstw rolno-spożywczychNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Strategiczne programy badawcze i projekt B+RNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Środki na wdrożenie regionalnego programu zdrowotnegoNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Umowa konsorcjum na potrzeby ulepszenia produktuNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zmniejszenie podstawy opodatkowania, gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązaniaNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Pomysł na biznes i miliony dla start-upówNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Rekompensata za opóźnienie w płatnościachNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu a ulga podatkowaNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Obowiązkowe oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy przy transakcji asymetrycznejNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Prawa majątkowe do wyników prac badawczo-rozwojowychNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości i innowacje z Norweskiego Mechanizmu FinansowegoNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Ograniczenie zatorów płatniczych w nowych regulacjachNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Reguły nadawania numeru identyfikacyjnego dla producenta rolnegoNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Rozwiązanie przy braku efektów prac badawczo-rozwojowychNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Środki na wdrożenie innowacji produktowej w firmieNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Dotacje na projekty B+R realizowane wspólnie z jednostkami naukowymiNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Dotacje na przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnychNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Konsekwencje nieupublicznienia informacji o wyborze wykonawcyNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Koszty objęte pomocą inwestycyjną na efektywny system ciepłowniczyNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Nowe granty na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektuNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Powiązania z zagraniczną spółką a limit pomocy de minimisNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Warunki porozumienia na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnegoNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Wymiana kotłów grzewczych dofinansowana ze środków unijnych i krajowych w 100%Nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Kumulacja limitów pomocy de minimisNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Sytuacja ekonomiczna podmiotów powiązanych dla udzielenia pomocy publicznejNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Premia technologiczna dla celów podatku dochodowegoNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Środki na budowę infrastruktury telekomunikacyjnejNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Zmiana umowy z wykonawcąNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę a kontynuowanie realizacji operacjiNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Regionalna pomoc inwestycyjna na spłatę części kredytuNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Rozliczenie kosztów racjonalnych usprawnieńNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Wdrożenie rezultatów projektu B+R poza RPNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Dotacja na dodatkowe panele fotowoltaiczneNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Wpłaty na PPK kwalifikowalne w projekcie unijnym i uldze B+RNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Zakup środka transportu w kosztach kwalifikowalnych operacjiNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Pakiet bezzwrotnego wsparcia na rozwijanie przedsiębiorczości w ramach PROWNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Stawka kosztów pośrednich przysługująca partnerom beneficjentaNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Środki na uzbrojenie terenu pod inwestycjęNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Wsparcie dla zwalnianych pracowników w projekcie outplacementowymNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Dopłata do energii a przychód podatkowyNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Dotacje dla branży komputerowejNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Promocja produktów refundowana w ramach PROWNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Limit pomocy de minimis a podział firmyNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Określenie dochodu dla zwolnienia podatkowego przy nowych inwestycjachNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Weryfikacja złożonych ofert i powiązanie z oferentemNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.