WYSZUKIWARKA - JAK SZUKAĆ?

  1. Jak szukać?
  2. Wyszukiwanie proste
  3. Wyszukiwanie złożone
  4. Zakres wyszukiwania
  5. Wyszukiwanie zaawansowane
  6. Strona wyników wyszukiwania
  7. Szukaj w wynikach

1. Jak szukać?

Korzystanie z wyszukiwarki polega na:
a) wpisaniu szukanej frazy w polu wyszukiwarki lub wybraniu frazy z wyświetlonej listy podpowiedzi,
b) określeniu zakresu wyszukiwania zgodnie z opisem w pkt 4,
c) kliknięciu przycisku "szukaj" lub wciśnięciu klawisza ENTER.

2. Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie proste umożliwia znalezienie artykułów zawierających wszystkie wyrazy szukanej frazy, które mogą wystąpić w różnych zdaniach. W trakcie wyszukiwania uwzględniana jest odmiana wyrazów.
Przykład: Poszukiwanie frazy podatek dochodowy spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów, w których treści występują wyrazy "podatek" i "dochodowy" wraz z ich odmianą.

Jak szukać - Wyszukiwanie proste

3. Wyszukiwanie złożone

Wyszukiwanie złożone umożliwia poszukiwanie artykułów zawierających szukaną frazę w sposób zależny od rodzaju użytego symbolu specjalnego w treści frazy.
W wyszukiwaniu złożonym można wyodrębnić następujące sposoby wyszukiwania artykułów zawierających szukaną frazę:
a)
wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem cudzysłowu [" "] - w wyszukiwaniu takim będą szukane treści artykułów, w których szukana fraza występuje przynajmniej raz w całości, bez uwzględnienia odmiany występujących wyrazów, dokładnie w takiej postaci, w jakiej została wpisana przez użytkownika,
Przykład: Poszukiwanie frazy "podatek dochodowy" spowoduje odnalezienie artykułów, w których treści przynajmniej raz występuje fraza "podatek dochodowy" bez odmiany.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

b)
wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem apostrofu [' '] - w wyszukiwaniu takim będą szukane treści artykułów, w których szukana fraza występuje przynajmniej raz w całości, z uwzględnieniem odmiany występujących wyrazów,
Przykład: Poszukiwanie frazy 'podatek dochodowy' spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów, w których treści szukana fraza wraz z jej odmianą występuje przynajmniej jeden raz, np.: "podatek dochodowy", "podatku dochodowego", "podatkiem dochodowym" itp.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

c)
wyszukiwanie z użyciem symbolu gwiazdki [*] - wyszukiwanie takie polega na poszukiwaniu artykułów, których teksty zawierają przynajmniej jedną frazę dopasowaną do szukanego wzorca. Symbol gwiazdka (*) oznacza dowolny tekst,
Przykład: Poszukując frazy podat* roln* wyszukiwarka będzie szukała tekstów, w których występują przynajmniej raz frazy, takie jak: podatek rolny, podatku rolnego, podatkami rolnymi, podatków rolnych, podatkowi rolnemu, itp.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

4. Zakres wyszukiwania

Jak szukać - Zakres wyszukiwania

Zakres wyszukiwania obejmuje:
a)
wszystkie numery - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów ze wszystkich roczników Gazety Podatkowej,
b)
wybrany numer rocznika - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów znajdujących się w wybranym roczniku Gazety Podatkowej,
c)
aktualny numer - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów znajdujących się w aktualnym numerze Gazety Podatkowej.

5. Wyszukiwanie zaawansowane

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia określenie dodatkowych zaawansowanych parametrów mających wpływ na wyniki wyszukiwania. Są to:
a)
wyszukiwanie w tytule, w tytule i treści lub samej treści artykułów - opcja ta umożliwia zawężenie zbioru wyników wyszukiwania do wyświetlenia listy artykułów zawierających szukaną frazę w tytułach i treści lub samych tytułach. Opcja jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy wynikiem wyszukiwania jest bardzo duża ilość artykułów,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

b)
wyszukiwanie według źródła wyszukiwania - umożliwia przeszukiwanie Gazety Podatkowej razem z dodatkami lub osobno,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

c)
wyszukiwanie w wybranym roczniku wydania Gazety Podatkowej - umożliwia zawężanie zbioru wyników szukania do artykułów pochodzących z wybranego rocznika publikacji Gazety,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

d)
wyszukiwanie w dziale Gazety Podatkowej - umożliwia zawężanie zbioru wyników szukania do artykułów pochodzących z wybranego działu Gazety. Lista działów jest aktywna po wybraniu opcji źródło wyszukiwania: Gazeta Podatkowa bez dodatków,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

e)
wyszukiwanie po rodzaju artykułu - umożliwia zawężanie zbioru wyników szukania do artykułów pochodzących z wybranego rodzaju artykułu Gazety,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

f)
sortowanie wyników wyszukiwania - sortowanie wyników wyszukiwania umożliwia odpowiednie uszeregowanie wyników w zależności od wybranego kryterium,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania można posortować według kryterium: trafności (najbardziej dopasowane do szukanej frazy), chronologii tj. według daty wydania artykułu (od najmłodszych do najstarszych lub odwrotnie) lub według kolejności alfabetycznej (od A do Z lub Z do A).

6. Strona wyników wyszukiwania

a)
Podsumowanie wyników
Podsumowanie wyników, zawiera informację o szukanej frazie, źródle wyszukiwania, ilości znalezionych artykułów zawierających szukaną frazę oraz ilości stron z wynikami wyszukiwania.

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

b)
Stronicowanie wyników
W przypadku dużej ilości znalezionych artykułów wyniki wyszukiwania przedstawione są na podstronach, pomiędzy którymi możemy przełączać się za pomocą belki stronicowania.

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

Belka stronicowania znajduje się w górnej i dolnej części strony z wynikami wyszukiwania. Belka wyświetla numerację podstron wraz z wyróżnionym numerem aktualnie wyświetlanej strony.
c)
Prezentacja wyników
Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w postaci listy tytułów artykułów z podaniem źródła i daty publikacji. Lista wyników domyślnie posortowana jest według trafności znalezionych artykułów. Dodatkowo po prawej stronie listy wyników wyszukiwania wyświetlane są artykuły płatne, tematycznie powiązane z wyszukiwaną frazą, których źródłem są Czasopisma.

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

d)
Zaznaczanie szukanej frazy
Wyszukiwana fraza jest zaznaczana w treści znalezionych artykułów na dwa sposoby:
  • fragment tekstu dopasowanego do frazy - na żółtym tle, pogrubioną czcionką koloru czerwonego, zaznaczane są fragmenty tekstu dokładnie odpowiadające szukanej frazie,
  • słowa z szukanej frazy - na żółtym tle, kolorem czarnym, zaznaczane są słowa składające się na szukaną frazę.

7. Szukaj w wynikach

Opcja szukaj w wynikach w nowej wyszukiwarce została wyłączona. Obecnie w nowych mechanizmach wyszukiwarki, aby szukać w wynikach wystarczy dopisywać na końcu szukanej frazy kolejne słowa zawężające wyniki wyszukiwania. Przygotowana realizacja znacznie usprawnia korzystanie z wyszukiwarki.

Przykład:

Działanie w starej wyszukiwarce
Działanie w nowej wyszukiwarce
było

szukanie frazy: samochód osobowy
szukaj w wynikach: w firmie
 
 
 
aktualnie

szukanie frazy: samochód osobowy

dopisujemy kolejne słowo do frazy: w firmie

szukanie frazy: samochód osobowy w firmie