Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 66 (1628) z dn. 19.08.2019  »  Jak zaksięgować wyciąg bankowy w euro?

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015, strona 15
dział: Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Autor: Monika Kuźbińska

Jak zaksięgować wyciąg bankowy w euro?

Otrzymaliśmy wyciąg bankowy w euro. Widnieją na nim dwie operacje - zapłata za fakturę (z dnia 10 lutego 2015 r.) oraz pobranie opłaty za prowadzenie rachunku walutowego (z dnia 28 lutego 2015 r.). Według jakich kursów należało przeliczyć te operacje? (pytanie nr 915462)

W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote na dzień ich przeprowadzenia zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), tj. odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.


Każdą operację figurującą na wyciągu bankowym należy przeliczyć na złote odrębnie, według właściwego dla danej operacji kursu waluty.


W przypadku zapłaty zobowiązania z rachunku walutowego do wyceny przyjmuje się kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania zapłaty. Nie można w tym przypadku wyceny dokonywać według kursu faktycznie zastosowanego, gdyż przy zapłacie zobowiązania nie dochodzi do sprzedaży lub kupna waluty. Operację pobrania przez bank prowizji za prowadzenie rachunku walutowego przelicza się z kolei na złote po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień jej pobrania. Na operacjach tych powstaną różnice kursowe, gdyż rozchód waluty z rachunku walutowego następuje po kursach innych niż kursy przyjęte do wyceny waluty w momencie jej wpływu na konto walutowe.

Warto zwrócić uwagę, że jednostki, które dla celów podatkowych rozliczają różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, do wyceny rozchodu waluty z własnego rachunku walutowego mogą również przyjąć jedną z metod, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości, tj. metodę FIFO, LIFO oraz kursów przeciętnych. W takiej sytuacji przeliczenie na złote następuje po kursie historycznym i w związku z tym nie powstają różnice kursowe od własnych środków pieniężnych.

Przykład

Założenia

 1. Z wyciągu bankowego za luty 2015 r. wynikało, że w dniu:

a) 10 lutego br. jednostka zapłaciła zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego w kwocie 2.000 euro (pomija się ustalanie różnic kursowych od zobowiązania w walucie obcej),
 

b) 28 lutego bank pobrał prowizję za prowadzenie rachunku walutowego w kwocie 15 euro.

 1. Do wyceny tych operacji jednostka przyjęła następujące kursy waluty:

a) do zapłaty zobowiązania kurs z dnia 9 lutego br., który wynosił 4,1760 zł/euro,
 

b) do pobranej prowizji kurs z dnia 27 lutego br., który wynosił 4,1495 zł/euro.

 1. W dniu zapłaty zobowiązania jednostka posiadała na rachunku walutowym 3.000 euro wycenione w dniu wpływu waluty na konto po kursie 4,1812 zł/euro. Do końca miesiąca nie było żadnych wpływów na rachunek walutowy.
 2. Jednostka ewidencjonuje koszty wyłącznie na kontach zespołu 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - zapłata zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego:
(2.000 euro × 4,1760 zł/euro) = 
8.352,00 zł 21 13-1
2. WB - pobranie przez bank prowizji za prowadzenie rachunku walutowego:
(15 euro × 4,1495 zł/euro) = 
62,24 zł 40 13-1
3. PK - rozliczenie na koniec miesiąca różnic kursowych od własnych środków pieniężnych:       
  a) w związku z zapłatą zobowiązania:
   2.000 euro × (4,1812 zł/euro - 4,1760 zł/euro) = 
10,40 zł 75-1 13-1
  b) w związku z pobraniem prowizji:
   15 euro × (4,1812 zł/euro - 4,1495 zł/euro) = 
0,48 zł 75-1 13-1

Księgowania

Jak zaksięgować wyciąg bankowy w euro
Najpopularniejsze w dziale „Z dyskusji na www.forum.gofin.pl”

Przychody pracownicze z używania firmowej komórki

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Opłaty za najem mieszkania w firmowych kosztach

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Zmiana terminu płatności za fakturę a ulga na złe długi

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Skutki rezygnacji z odliczenia VAT wynikającego z faktury

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu do PUESC-SENT

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Wysokość świadczenia za okres pobytu w szpitalu

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Ewidencja wykupu samochodu z leasingu operacyjnego

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Wystawienie faktury przed dostawą towaru

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Odliczenie VAT przy sprzedaży zwolnionej

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

UPL-1 dla prezesa zarządu spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Przerejestrowanie na mały ZUS po zakończeniu ulgowych składek

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Odliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Zapisy w księgach wierzyciela dotyczące ulgi na złe długi

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Różne stawki VAT do tej samej usługi

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Koszty rozliczane w kilometrówce

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Zakup w procedurze marży

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Dwie wypłaty w miesiącu a zajęcie komornicze

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Ewidencja księgowa zapłaty za firmowe zakupy prywatnymi pieniędzmi pracownika

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Termin odliczenia VAT z faktury zaliczki

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Mechanik bez kasy rejestrującej

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Wznowienie działalności zawieszonej ponad dwa lata temu

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Darowizna na rzecz szkoły a VAT

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Przejście ze skali na liniowy w trakcie roku

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Kosztowe rozliczenie zakupu firmowego mieszkania

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Skutki zniszczenia kasy rejestrującej

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Ewidencja należności w euro otrzymanej na rachunek walutowy

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalnych

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Zasiłek macierzyński dla uczennicy i jego podwyższenie do 1.000 zł

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.