Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 99 (1453) z dn. 11.12.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas str. 1
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg do końca 2017 r. str. 1
PIT za 2017 r. bez pomocy pracodawcy str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Stopy procentowe NBP bez zmian str. 2
System ochrony dokumentów publicznych str. 2
Pracodawcy będą musieli zwrócić niewykorzystane środki z ZFRON str. 2
Organy podatkowe będą sporządzać sprawozdania z podatków lokalnych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Przerwa śniadaniowa str. 3
Wniosek o refundację str. 3
Dodatkowe świadczenia a przychód podatkowy str. 3
Skutki w VAT sprzedaży gruntów przez rolników str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Składki ZUS z etatu i urlopu wychowawczego po zakończeniu stosunku pracy str. 4
Okres zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP str. 4
Rozliczenie wynagrodzenia w raportach ZUS po śmierci pracownika str. 4
NN-ka w raporcie ZUS RSA str. 4
ZUS automatycznie nie wyrejestrowuje z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Grudniowe wydatki w firmowych kosztach podatkowych str. 5
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej str. 5
Wydatek niestanowiący kosztu a różnice kursowe str. 5

VAT i akcyza

Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów o VAT str. 6
Możliwość poprawienia przez nabywcę błędnej daty dostawy na fakturze str. 6

Prawo pracy w praktyce

Roczna korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych str. 7
Zgłoszenie nocnej pracy do Państwowej Inspekcji Pracy str. 7
Urlop tylko na dzień roboczy str. 7

Składki ZUS

ZUS od pensji za grudzień wypłaconej w styczniu str. 8
Składki ZUS skazanego wykonującego nieodpłatnie pracę str. 8
Opłacanie składek społecznych od wyższej podstawy a składka zdrowotna str. 8
Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Skuteczne wycofanie złożonego wniosku o emeryturę str. 9
Limit zasiłku opiekuńczego nie zależy od liczby dzieci str. 9
Świadczenie 500+ dla nowego członka RSP str. 9
Spóźniony wniosek o rentę rodzinną str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Wynagrodzenie płatnika w przypadku wpłaty niepełnej kwoty podatku str. 10
Umorzenie niewyegzekwowanej zaległości podatkowej str. 10
Czas trwania kontroli podatkowej str. 10
Opłata skarbowa za PPS-1 str. 10
Zawyżona opłata za interpretację str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wykonanie usług elektronicznych na rzecz zagranicznej organizacji pozarządowej str. 11
Stawka VAT na usługę przeprowadzenia imprezy okolicznościowej str. 11
Powstanie obowiązku podatkowego w VAT przy przedpłacie str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ujęcie na dzień bilansowy kapitałów (funduszy) własnych str. 12
Rozliczenie inwentaryzacji materiałów dokonanej przed dniem bilansowym str. 13
Ewidencja w księgach rachunkowych drobnych różnic z zaokrągleń VAT str. 13
Przeprowadzenie spisu z natury w jednostkach likwidujących działalność gospodarczą str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Obowiązek bezgotówkowych rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami str. 14
Od nowego roku wzrost najniższej podstawy zasiłku str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Odliczenie VAT od zakupu sprzed formalnej rejestracji str. 16
ZUS od wynagrodzeń uzyskanych przez pracowników ze zlecenia str. 16
Prowadzenie firmy a prawo do ryczałtu od prywatnego najmu str. 16

Spółki i wspólnicy

Reforma instytucji kuratora osób prawnych str. 17
Wspólnicy pozwani zamiast spółki str. 17
Posiedzenie zarządu poza granicami Polski str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Konstytucja Biznesu coraz bliżej str. 18
Czas pracy stażysty str. 18
Odpoczynek kierowcy na terenie Niemiec str. 18
Zasady prowadzenia świątecznych wyprzedaży str. 19
Sprzedaż gotowego lokalu a prowadzenie rachunku powierniczego str. 19
Przedterminowe rozwiązanie umowy o współpracy str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Nabycie prawa do renty socjalnej przez pracownicę w ciąży str. 20
Rozwiązanie umowy z pracownikiem w związku z przejściem na emeryturę a zasiłek chorobowy str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Wniosek o rentę wypadkową str. 21
Potwierdzenie rejestracji na potrzeby VAT str. 21
Zgłoszenie nowego sposobu reprezentacji i prokurenta spółki z o.o. do KRS str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Sprawdzenie kontrahenta dla celów VAT str. 22
Wynagrodzenie dla prokurenta str. 22
Ujmowanie w ZUS Rp-7 okresu choroby str. 22
Przerwa w niezdolności do pracy a wypełnianie ZUS Z-3 str. 22
Wydatki limitowane w kosztach ewidencją przebiegu str. 22

Prawnik radzi

Kierowanie pojazdem pod wpływem substancji odurzającej str. 23
Licytacja komornicza nie dla każdego str. 23
Zasady przeprowadzenia i rozliczenia zbiórki publicznej str. 23
Umowa darowizny a obowiązki obdarowanego str. 23
Wycofanie się z umowy o pożyczkę konsumencką str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Jednolity plik kontrolny w 2018 roku  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60