Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 99 (1349) z dn. 12.12.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Stare interpretacje nie ochronią przed decyzją klauzulową str. 1
Na koniec roku należy dokonać korekty odpisu na ZFŚS str. 1
Rezygnacja z bilansowej metody ustalania różnic kursowych str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bezrobocie w listopadzie br. str. 2
Ułatwienia w dochodzeniu należności od dłużników str. 2
Przyspieszenie procedur administracyjnych str. 2
Stopy procentowe NBP bez zmian str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Świadectwo pracy str. 3
Bilans dla banku str. 3
Pożyczka z ZFRON str. 3
Opiekunowie osób niepełnosprawnych z prawem do świadczenia przedemerytalnego str. 3
Obowiązek podatkowy w VAT od wynajmu lokalu użytkowego str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Nowe zasady rozwiązywania sporów z konsumentami str. 4
Postępowanie w sprawie polubownego rozwiązania sporu przedsiębiorca-konsument str. 4
Domniemanie wady rzeczy przy uszkodzeniu mechanicznym str. 4
Zmiany w zakresie stron internetowych e-sklepów str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Limit 15.000 zł a koszty podatkowe str. 5
Moment powstania przychodu z firmowego najmu str. 5
Koszty ZUS osoby współpracującej str. 5

VAT i akcyza

Korekta danych na fakturze dotycząca formy płatności str. 6
Zagospodarowanie terenów zieleni a stawka VAT str. 6
Elementy spisu z natury w związku z likwidacją działalności str. 6
Rozliczenie VAT w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Podstawa wynagrodzenia minimalnego z różnych składników str. 7
Data podpisania i wejścia w życie porozumienia o podwyżce str. 7
Nocna zmiana pracownika niepełnosprawnego str. 7

Składki ZUS

Zasiłek z etatu nie wpływa na ubezpieczenia z działalności str. 8
Zawieszenie firmy po zakończeniu okresu ulgowego ZUS str. 8
Zaliczkę wypłaconą zleceniobiorcy trzeba oskładkować str. 8
Gdzie ubezpieczyć cudzoziemca pracującego za granicą? str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zróżnicowanie wysokości świadczeń chorobowych str. 9
Czy chorą żonę można uznać za domownika mogącego zaopiekować się chorym dzieckiem? str. 9
Dodatek pielęgnacyjny przy zamianie renty na emeryturę str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kto dziedziczy długi podatkowe podatnika? str. 10
Status przedsiębiorcy w 2017 r. w kontekście stosowania JPK str. 10
Skarga na indywidualną interpretację podatkową str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Kto jest płatnikiem zasiłku macierzyńskiego po przedłużeniu umowy do dnia porodu? str. 11
Kiedy podjąć wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego? str. 11
Po wypadku w drodze do pracy bez prawa do jednorazowego odszkodowania str. 11
Wykazanie pobranego zasiłku opiekuńczego w ZUS Rp-7 str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wycena bilansowa zobowiązań str. 12
Ewidencja zakupu laptopa z oprogramowaniem Office str. 13
Ustalenie przychodu ze sprzedaży do obowiązku badania sprawozdania str. 13
Ujęcie w księdze kosztów usługi dowozu towarów do nabywcy str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Co z firmą po śmierci przedsiębiorcy? str. 14
Jakie przychody emerytów i rencistów nie podlegają rozliczeniu? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Cel wynajmu mieszkania przesądza o stawce VAT str. 16
Koszty zakupu artykułów spożywczych dla pracowników str. 16
Ulgowe składki ZUS dla przedsiębiorcy ubezpieczonego w KRUS str. 16

Spółki i wspólnicy

Czy dzielić zysk w spółce jawnej? str. 17
Gdy jeden ze wspólników uregulował dług rozwiązanej spółki cywilnej str. 17
Przekształcenie indywidualnej działalności to też kontynuacja obowiązków str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Sezon świąteczny w handlu str. 18
Regulamin wykorzystania środków ZFRON str. 18
Ustalanie podatku, gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia str. 18
Upublicznianie informacji dotyczących wydatkowania ZFRON str. 18
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców str. 19
Ochrona wynagrodzenia ze zlecenia str. 19
Kilometrówka nie dla pełnomocników procesowych str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Nieumorzona wartość budynku likwidowanego w związku z nową budową str. 20
Za nieudokumentowaną niezdolność do pracy w dni wolne brak zasiłku oraz wynagrodzenia str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów str. 21
Druki składane w ZUS w razie likwidacji firmy str. 21
Rozliczenie WNT przez podatnika zwolnionego z VAT str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Transakcja objęta odwrotnym obciążeniem a ulga na złe długi str. 22
Skutki powrotu do zwolnienia z VAT str. 22
Zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej str. 22
Raport ZUS RCA za zmarłego pracownika str. 22
Składki na FP i FGŚP za pracownika na zleceniu str. 22
Wysokość dofinansowania z PFRON str. 22

Prawnik radzi

Zwrot alimentów od osoby niezobowiązanej do alimentacji str. 23
Koszty dojazdu świadka na rozprawę str. 23
Sprzątanie chodnika obowiązkiem właściciela posesji str. 23
Poświadczenie dziedziczenia a śmierć jednego ze spadkobierców str. 23
Co zrobić, gdy sąd nadmiernie zwleka z rozstrzygnięciem sprawy? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60