Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 98 (1452) z dn. 7.12.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Jeszcze do końca roku możliwe odliczenie VAT z 2013 r. str. 1
ZUS od pakietu świadczeń medycznych dla pracownika na urlopie bezpłatnym str. 1
W 2018 r. nowa KŚT 2016 str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Świadczenie rehabilitacyjne str. 2
Zwolnienie z opłaty składek ZUS i NFZ dla młodych przedsiębiorców str. 2
Stawki karty podatkowej w 2018 r. str. 2
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Zimą trzeba zadbać o odśnieżanie dachów str. 2
Kod w ZUS RCA str. 3
Staż do emerytury str. 3
Opłata parkingowa str. 3
Nie będzie obniżki VAT na artykuły dziecięce str. 3
Wyposażenie motocyklisty w kosztach firmowych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Świadczenie rehabilitacyjne z niezwaloryzowaną podstawą wymiaru str. 4
Student na zleceniu bez prawa do zasiłku opiekuńczego str. 4
Świadczenie przedemerytalne nie pomniejsza emerytury str. 4
Wcześniejsze ustanie prawa do renty szkoleniowej str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatek od umowy zlecenia ze stawką godzinową str. 5
Przychód przedsiębiorcy z odszkodowania str. 5
Rozliczenie wydatku związanego z wymianą opon str. 5
Wypłata z firmowego rachunku walutowego na prywatne cele a różnice kursowe str. 5
Amortyzacja podczas przerwy w najmie str. 5

VAT i akcyza

Zasady korygowania deklaracji VAT str. 6
Opodatkowanie usług zakwaterowania str. 6

Prawo pracy w praktyce

Bilans urlopowy na przełomie roku str. 7
Rozkład czasu pracy na więcej niż przeciętnie 5 dni w tygodniu str. 7
Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wypoczynkowego str. 7
Czas pracy niepełnosprawnego pracownika przy pilnowaniu str. 7

Składki ZUS

ZUS przedsiębiorcy po przejściu na emeryturę str. 8
Korekta danych w ZUS ZCNA str. 8
Raporty ZUS za osobę współpracującą pobierającą zasiłek macierzyński str. 8
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Poszerzenie grona osób z gwarantowaną wysokością emerytury str. 9
Podwyższenie dodatku specjalnego bez wpływu na zasady ustalania wynagrodzenia chorobowego str. 9
Nagroda kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, gdy pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym str. 9

Postępowanie przed fiskusem

W 2018 r. wzrosną grzywny za przewinienia skarbowe str. 10
Zapłata przez podatnika kosztów upomnienia str. 10
Wniosek o ulgę podatkową w czasie postępowania egzekucyjnego str. 10
Pełnomocnictwo do podpisywania JPK_VAT str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wypowiedzenie umowy z powodu częstych chorób pracownika str. 11
Rodzaj umowy o pracę w świadectwie pracy str. 11
Odprawa emerytalna w równoległych stosunkach pracy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie str. 12
Odpisywanie w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu str. 13
Wyciąg bankowy ze strony internetowej banku str. 13
Zapisy w księdze związane ze zwrotem zaliczki str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

E-faktury wystawiane przez podatników VAT str. 14
Obowiązkowe przejście od 2018 r. z księgi podatkowej na księgi rachunkowe str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Montaż bramy garażowej w budynku mieszkalnym z 8% VAT str. 16
Zwrot kosztów egzekucyjnych po uchyleniu decyzji str. 16
Wystąpienie ze spółki na podstawie porozumienia jest ryzykowne str. 16

Spółki i wspólnicy

Finansowe aspekty posiadania udziałów w spółdzielni str. 17
Zbycie udziału w spółce a odpowiedzialność za długi str. 17
Koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Polisa OC w działalności przedsiębiorstwa str. 18
Doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego str. 18
Zawieszenie działalności firmy z datą przyszłą str. 18
Zgoda klienta na przesyłanie mu informacji handlowych SMS-em str. 18
Ulga podatkowa na badania i rozwój po zmianach str. 19
Pełnomocnik z urzędu w sprawie o zapłatę str. 19
Reklamacja z rękojmi a obowiązek zapłaty ceny str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Prawne i księgowe aspekty przekształcenia indywidualnej działalności w spółkę z o.o. str. 20

Firma dla początkujących

Składki społeczne opłacane z etatu bez wpływu na ulgę dla początkującego przedsiębiorcy str. 21
Usługi mediacji a zwolnienie z VAT str. 21
Spółkę z o.o. należy w odpowiednim czasie zgłosić do KRS str. 21
Informacja o zatrudnionych i pracujących w formularzu CEIDG-1 str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Zachowanie przez pracownika terminu na doręczenie ZUS ZLA str. 22
Duplikat faktury a prawo do odliczenia VAT str. 22
Podatnik zwolniony z VAT nie składa deklaracji str. 22
Dofinansowanie z ZFŚS a staż pracy w danym zakładzie str. 22

Prawnik radzi

Dla celów PCC przy sprzedaży liczy się wartość rynkowa str. 23
Nakaz rozbiórki zniszczonego budynku str. 23
Zgubienie nakazu zapłaty a wszczęcie egzekucji komorniczej str. 23
Wpływ unieważnienia ojcostwa na alimenty str. 23
Zakup nieruchomości od spadkobiercy nieujawnionego w księdze wieczystej str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Czas pracy w 2018 roku  
Opodatkowanie firmowych nieruchomości  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60