Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 98 (1348) z dn. 8.12.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Urząd skarbowy decyduje o odroczeniu terminu złożenia JPK_VAT str. 1
Należności za podróże służbowe kierowców - wyrok TK str. 1
Elektroniczny spis z natury str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Opłata paliwowa w 2017 r. str. 2
Niższy wiek emerytalny str. 2
Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej str. 2
Szczepionki finansowane przez państwo str. 2
Ułatwienie sprzedaży żywności wytworzonej przez rolników str. 2
Przesunięcie terminu uruchomienia CEPIK 2.0 str. 2
Nowe wzory druków w procesie budowlanym str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Pakiet zmian dla przedsiębiorców str. 2
Wyższy odpis na ZFŚS w 2017 r. str. 2
Wyższe świadczenia od marca 2017 r. str. 2
Dokumentowanie WNT str. 3
Zamknięcie ksiąg str. 3
5-letni termin na wydanie przez ZUS decyzji o zwrocie świadczeń str. 3
Potwierdzenie nieściągalności wierzytelności str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Ewidencja gruntu otrzymanego w drodze darowizny str. 4
Jak zaksięgować weksel obcy otrzymany w celu zapłaty należności? str. 4
Ujęcie w księgach i bilansie nakładów na wartości niematerialne i prawne str. 4
Rozliczenie zysku w stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Opłaty i prowizje bankowe w rachunku kosztowym firmy str. 5
Kosztowa klasyfikacja wydatków sfinansowanych dotacją otrzymaną na uruchomienie firmy str. 5
Sposób zgłoszenia wyboru formy opodatkowania str. 5

VAT i akcyza

Korygowanie deklaracji VAT str. 6
Termin, w jakim możliwy jest powrót do zwolnienia z VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Umowa o pracę nie tylko na piśmie str. 7
Rodzaj umowy łączącej strony str. 7
Nadgodziny kierowników i kadry zarządzającej str. 7

Składki ZUS

Podstawa wymiaru składki wypadkowej menedżera str. 8
Składka na FP przy zmianie wymiaru czasu pracy str. 8
Wspólny adres zamieszkania a ubezpieczenie w ZUS str. 8
Odsetki za zwłokę od wpłat za kilka miesięcy str. 8
Korekta składki na FGŚP str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Utrata dochodu dla celów uzyskania świadczeń rodzinnych str. 9
Czy trzeba rozwiązać umowę o pracę wykonywaną za granicą, aby otrzymać emeryturę? str. 9
Podstawa do chorobowego nie zawsze z 12 miesięcy str. 9
Zasiłek opiekuńczy bez okresu wyczekiwania str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Data złożenia e-deklaracji str. 10
Zaliczenie zwrotu podatku na przyszłe zobowiązania podatkowe str. 10
Forma informacji podsumowującej VAT-UE str. 10
Przechowywanie dokumentów podatkowych str. 10
Opłata za spłatę podatku w ratach str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Zakup maszyny na współwłasność a odliczenie VAT str. 11
Dokumentowanie sprzedaży ulepszeń w obcej nieruchomości str. 11
Korekta deklaracji z powodu błędnego rozliczenia importu usług str. 11
Termin zwrotu VAT w przypadku braku sprzedaży str. 11

Rachunkowość dla każdego

Tworzenie rezerw na dzień bilansowy str. 12
Ewidencja kosztów obsługi kredytu inwestycyjnego str. 13
Jak zaksięgować koszty naprawy powypadkowej samochodu i wynajmu pojazdu zastępczego? str. 13
Ujęcie w księdze przekwalifikowania towaru na środek trwały str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Odprawy na zakończenie zatrudnienia str. 14
Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby pomocy publicznej str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Pracodawca może wybrać między kryteriami do zwolnienia str. 16
Wybór formy opodatkowania nie podlega sprostowaniu str. 16
Bank nie może jednostronnie ustalać kursu waluty str. 16

Spółki i wspólnicy

Jak skutecznie wypowiedzieć swój udział w spółce cywilnej? str. 17
To członek zarządu, a nie księgowa odpowiada za zaległości spółki str. 17
Hipoteka na rzecz spółki wykreślonej z KRS str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kto płaci podatek w przypadku spółki cywilnej? str. 18
Tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji w ZPChr str. 18
Zwrot leku do apteki str. 18
Temperatura w miejscu pracy str. 18
Rola wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym str. 19
Wsparcie na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń str. 19
Dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego str. 19
Szkolenie objęte pomocą de minimis czy publiczną? str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Przekazanie dzieła sztuki wraz z prawami autorskimi w formie darowizny str. 20
Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego a składki ZUS z działalności gospodarczej str. 20

Firma dla początkujących

Jak uzyskać 80.000 zł pożyczki na własną firmę? str. 21
Forma i termin zapłaty składek ZUS str. 21
Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Odliczenie VAT od zaliczki na zakup nieruchomości str. 22
Ustalenia lekarza orzecznika ZUS a prawo do renty str. 22
Raporty ZUS w razie przejścia z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek str. 22
Praca w porze nocnej dla niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym str. 22

Prawnik radzi

Zaskarżenie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę str. 23
Majątek dziecka przynoszący dochód str. 23
Nieterminowe regulowanie opłat za energię str. 23
Ograniczenia w zajęciu przez komornika rachunku bankowego str. 23
Niewykonywanie służebności a jej wygaśnięcie str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24

Dodatki

Wsparcie z budżetu państwa dla rodzin z dziećmi  
Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60