Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 97 (1451) z dn. 4.12.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Obowiązek prowadzenia e-ewidencji VAT od 2018 r. str. 1
Brak obowiązku poboru zaliczki na podatek od wynagrodzenia powołanego prokurenta str. 1
Korekta odpisu na ZFŚS na koniec roku str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Zmiana nazw ulic bez wymiany dokumentów str. 2
Zaniechanie poboru podatku dochodowego str. 2
Większe możliwości w zakresie płatności bezgotówkowych str. 2
Ocena stanu gotowości do reformy systemu ochrony danych osobowych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Propozycja jednakowych zasad zniżek OC w Unii str. 2
Towar z wyprzedaży również podlega reklamacjom str. 2
Złożenie VAT-27 str. 3
Próg istotności str. 3
Wyższe świadczenia chorobowe za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia str. 3
Rozliczenie wydatków związanych z inwestycją w obcym środku trwałym str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Zakład budżetowy a limity pomocy de minimis str. 4
Budowa ścieżki rowerowej dofinansowana w 85% str. 4
Środki na remont ośrodka kultury str. 4
Nadzór i doradztwo w wydatkach kwalifikowalnych projektu str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Moment utraty prawa do ryczałtu str. 5
Sponsorowanie klubu sportowego str. 5
Skutki wykonania usług między firmami małżonków str. 5

VAT i akcyza

Rezygnacja przez rolnika z rozliczania VAT str. 6
Kwota nabycia przy sprzedaży samochodu w procedurze marży str. 6
VAT od zakupu usługi kateringowej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Dodatki za pracę w nocy w 2018 r. str. 7
Nowa umowa o pracę w czasie zwolnienia chorobowego str. 7
Wymiar urlopu zgodnie z normą str. 7

Składki ZUS

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego str. 8
ZUS z działalności rozpoczętej przez byłego prezesa spółki z o.o. str. 8
Składki ZUS w czasie choroby zleceniobiorcy str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Świadczenia dla przedsiębiorcy po wypadku przy pracy str. 9
Wniosek o zasiek opiekuńczy na okres krótszy niż wynika z ZUS ZLA str. 9
ZUS przyzna emeryturę częściową str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Przesłanki zwolnienia od kosztów sprawy sądowoadministracyjnej str. 10
Doręczenie postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności str. 10
Aktualizacja NIP-8 przez internet str. 10
Termin zgłoszenia nowej osoby odpowiedzialnej za wymiar podatków str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Pracownicze karty na posiłki a składki ZUS str. 11
ZUS od wartości udostępnionego pracownikowi lokalu mieszkalnego str. 11
Oskładkowanie premii rocznej str. 11
Zgłoszenie obcokrajowca w ZUS str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wycena bilansowa należności krótkoterminowych str. 12
Cena nabycia jako podstawa ustalenia wartości początkowej środka trwałego str. 13
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie str. 13
Odsetki od lokaty w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Problemy kadrowe w wyjaśnieniach resortowych str. 14
Wpływ osiąganych przychodów na prawo i wysokość świadczeń z ZUS str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Przekazywanie wpłat na ZFRON po utracie statusu ZPChr str. 16
Rodzic rozliczy się z dzieckiem dopiero po rozwodzie str. 16
Zbycie przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania VAT str. 16

Spółki i wspólnicy

Sposób reprezentacji spółki z o.o. str. 17
Zatrudnienie wspólnika w dwuosobowej rodzinnej spółce z o.o. str. 17
Do zmiany umowy potrzeba wszystkich partnerów str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Ochrona danych osobowych w przetargach str. 18
Kontrola opłacania abonamentu RTV w hotelu str. 18
Odrębne opodatkowanie przyczep i naczep str. 18
Czynności wliczane do czasu pracy kierowców str. 18
Zmiany w pomocy na ratowanie i restrukturyzację firm str. 19
Wsparcie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej str. 19
Nowy system oceny wniosków umożliwiający ich poprawę str. 19
Dotacja na kampanię medialną str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Wybór form płatności i obowiązki w VAT przy sprzedaży internetowej str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

ZUS RSA za pracownicę zatrudnioną do dnia porodu str. 21
Korygowanie błędnych danych nabywcy str. 21
Wniosek o zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem powyżej 14. roku życia str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wymiar urlopu w równoległym zatrudnieniu str. 22
Aktualne zasady założenia spółki z o.o. w trybie S24 str. 22
Sprzedaż środka trwałego a kasa rejestrująca str. 22
VAT przy wyprzedaży towarów przed zawieszeniem działalności str. 22

Prawnik radzi

Kosztowny podział nieruchomości gruntowej str. 23
Skrócenie czasu trwania środka karnego str. 23
Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane str. 23
Różnice między zapisami zwykłym i windykacyjnym str. 23
Zakres mediacji w postępowaniu rozwodowym str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Rozliczanie świątecznych świadczeń dla pracowników  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60