Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 96 (1450) z dn. 30.11.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Moment powstania przychodu z usług szkoleniowych str. 1
Dopłata do ubezpieczenia lekowego oraz szczepionki przeciwko grypie bez składek ZUS str. 1
Ocena podczas spisu przydatności zapasów str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Ograniczenie handlu w niedziele str. 2
Likwidacja górnego limitu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych str. 2
Dane podatkowe największych firm str. 2
Ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych str. 2
Analiza wykorzystywania banków do popełniania przestępstw skarbowych str. 2
Opłata paliwowa w 2018 r. str. 2
ZUS ostrzega przed oszustami str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Koszty najmu lokalu str. 3
Ciąża a praca w nocy str. 3
Uprawnieni do wypłaty zasiłków w 2018 r. str. 3
Definicja pierwszego zasiedlenia niezgodna z dyrektywą w sprawie VAT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Trzynastka w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy str. 4
Renta wypadkowa bez konieczności dokumentowania 5-letniego stażu pracy str. 4
Wniosek o emeryturę i pełnomocnictwo wysłane pocztą str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Prawa i obowiązki podatnika pdof przy zawieszonej działalności str. 5
Przerwa w używaniu leasingowanego samochodu str. 5
Amortyzacja używanej naczepy str. 5
Powstanie przychodu ze sprzedaży firmowego mieszkania str. 5

VAT i akcyza

Faktura wystawiona dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności str. 6
Rozliczanie w VAT prywatnego najmu lokali str. 6
Miejsce opodatkowania usługi restauracyjnej str. 6
Naprawa samochodu obywatelowi Niemiec str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wypowiedzenie zmieniające w czasie urlopu wychowawczego str. 7
Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych str. 7
Zapis o systemie czasu pracy w umowie o pracę str. 7
Obligatoryjny charakter kodeksowej odprawy emerytalnej str. 7

Składki ZUS

Raporty ZUS za pracownika na urlopie ojcowskim str. 8
Składki na FP i FGŚP za zatrudnionego emeryta str. 8
Przejście pracownika z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek a rozliczenia z ZUS str. 8
ZUS ZWUA za pracownika na bezpłatnym str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Świadczenie przedemerytalne również dla rencisty str. 9
Okres zasiłkowy ciężarnej ubezpieczonej str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Wspólnicy odpowiadają za długi podatkowe spółki cywilnej str. 10
NIP po przekształceniu spółki z o.o. w komandytową str. 10
Przechowywanie dokumentów po korekcie zeznania podatkowego str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

ZUS członka rodziny przedsiębiorcy zatrudnionego na niepełnym etacie str. 11
Dodatek funkcyjny w rocznej podstawie wymiaru składek str. 11
Dobrowolne składki zleceniobiorcy finansuje też zleceniodawca str. 11
Rozliczenie w drukach ZUS nieterminowo wypłaconej pensji str. 11

Rachunkowość dla każdego

Zapasy na dzień bilansowy str. 12
Ujęcie w księgach kosztu prenumeraty prasy podatkowej na 2018 r. str. 13
Ewidencja zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania z PFRON str. 13
Podatnicy kontynuujący działalność bez "podwójnego" remanentu str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

1 stycznia 2018 r. rusza Rejestr Należności Publicznoprawnych str. 14
Niedozwolone klauzule stosowane wobec konsumentów str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Ulga tylko przy nabyciu pierwszej kasy rejestrującej str. 16
Warunki doręczania pism urzędowych drogą elektroniczną str. 16
Interpretacja podatkowa w sprawie potencjalnego unikania opodatkowania str. 16

Spółki i wspólnicy

Kontrowersje wokół PCC od przekształceń spółek str. 17
Termin do wypłaty wynagrodzenia za umarzane udziały str. 17
Negatywna ocena członków zarządu a uchwała o udzieleniu absolutorium str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Korzyści dla prowadzących zakłady pracy chronionej str. 18
Odrzucenie oferty niezgodnej z treścią SIWZ str. 18
Praktyki studenckie i absolwenckie w prywatnych firmach str. 18
Nowości w unijnych znakach towarowych str. 19
Koszty usunięcia z lokalu byłego pracownika str. 19
Maksymalna wysokość odsetek w umowach str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Sprzedaż internetowa - rozliczenie VAT oraz ujęcie w księdze podatkowej str. 20

Firma dla początkujących

Rozliczenie z ZUS za pierwszy miesiąc prowadzenia firmy str. 21
Podstawa zasiłku bez wynagrodzenia z poprzedniej firmy str. 21
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki a zwolnienie z VAT str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Błędne dokumenty rozliczeniowe należy korygować str. 22
Wynagrodzenie za pracę przez część miesiąca str. 22
Dane na fakturze za usługę wykonaną w przedszkolu str. 22
VAT do dostawy komputerów dla szkół str. 22

Prawnik radzi

Zezwolenie na zajęcie pasa drogi str. 23
Nie tylko taksa u notariusza str. 23
Śmierć pozwanego w trakcie postępowania str. 23
Małżonek pozbawiony prawa do spadku str. 23
Zasady opodatkowania zasiedzenia str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa  
Weryfikacja spółki przy zawieraniu transakcji  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60