Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 95 (1449) z dn. 27.11.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Wartość początkowa składnika otrzymanego w darowiźnie
str. 1
Czy zniknie obowiązek składania deklaracji VAT? str. 1
Inwentaryzacja zapasów przez podmiot zewnętrzny str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Posiedzenie KSR str. 2
Główny Inspektor Transportu Drogowego obejmie pieczę nad Krajowym Systemem Poboru Opłat str. 2
Skuteczniejsze działania naprawcze i usprawniające zarządzanie jakością powietrza str. 2
Rolnicy mogą ponownie składać wnioski o pomoc str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Nowe kryterium dochodowe dla pobierających rentę socjalną str. 2
Zgłoszenie w ZUS emeryta str. 3
Okres składkowy dla ZUS str. 3
Zakup gruntu str. 3
Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego str. 3
Stawki VAT na ciastka mogą być różne str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Środki na modernizację energetyczną budynku str. 4
Prace przygotowawcze jako rozpoczęcie inwestycji str. 4
Udokumentowanie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości str. 4
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach a pomoc publiczna str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Wycofanie samochodu osobowego z firmy w podatku dochodowym str. 5
Koszt zakupu niewykorzystanego biletu lotniczego str. 5
Mandat pracownika a koszty pracodawcy str. 5

VAT i akcyza

Obowiązek podatkowy w VAT dla czynności wykonywanych w sposób ciągły str. 6
Miejsce opodatkowania VAT usługi projektowej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r. str. 7
Dodatek za pracę w nocy przy zmianie czasu na zimowy str. 7
Wykorzystany urlop rodzicielski w świadectwie pracy str. 7
Likwidacja stanowiska pracy a okres wypowiedzenia i odprawa str. 7

Składki ZUS

Ulga w składkach w okresie współpracy z pracodawcą str. 8
ZUS od wypłat dokonanych w związku z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego str. 8
Składka na FP przedsiębiorcy po powrocie z zasiłku z tytułu urodzenia dziecka str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Ponowne ocenianie ustalonego kapitału początkowego str. 9
Odrębny wniosek o zasiłek rodzinny str. 9
Chorobówka należna za cały miesiąc str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Pełnomocnik do podpisywania e-deklaracji str. 10
Zasady stosowania podwyższonych odsetek podatkowych str. 10
Księga podatkowa prowadzona w arkuszu kalkulacyjnym a JPK str. 10
Opłata za skargę kasacyjną str. 10
Kolejna korekta tej samej informacji JPK_VAT str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Usługi świadczone dla unijnego kontrahenta przez podatnika zwolnionego z VAT str. 11
Zasady stosowania 0% stawki VAT przy sprzedaży na rzecz podróżnych str. 11
Powrót do zwolnienia z VAT str. 11
Opodatkowanie sprzedaży złomu akumulatorów str. 11

Rachunkowość dla każdego

Długoterminowe aktywa finansowe w bilansie str. 12
Różnica pomiędzy ZFŚS a stanem jego rachunku bankowego str. 13
Rabaty w księgach rachunkowych sprzedawcy str. 13
Obowiązek prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Czas na przygotowanie się do rozliczenia PIT za 2017 r. str. 14
Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r. str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Zakup zagranicznego apartamentu i ulga mieszkaniowa str. 16
Cesja kosztów najmu pojazdu zastępczego bez PCC str. 16
Termin rozliczenia faktury "in plus" korygującej sprzedaż str. 16

Spółki i wspólnicy

Prowadzenie egzekucji przeciwko spółce z o.o. str. 17
Przekształcenie spółdzielni w spółkę a możliwość wypłaty dywidendy str. 17
Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę ceny za sprzedane udziały str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kontrola celno-akcyzowa w ramach systemu SENT str. 18
Likwidacja apteki a postępowanie z zapasami leków str. 18
Termin wydania interpretacji indywidualnej str. 18
Dokumentacja pracodawcy postawionego w stan likwidacji str. 18
Stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy str. 19
Nabywanie walut obcych przez spółkę cywilną str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Urlop wypoczynkowy w trakcie zwolnienia lekarskiego a składki ZUS oraz uprawnienia emerytalno-rentowe str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Wniosek o rentę socjalną str. 21
Wykreślenie z CEIDG nieaktualnego PKD str. 21
Obowiązek złożenia formularza VAT-ZD str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Zaprzestanie dokonywania amortyzacji str. 22
Składki ZUS za nianię w przypadku zwolnienia lekarskiego matki str. 22
Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej str. 22
Sprzedaż środka trwałego a utrata zwolnienia podmiotowego z VAT str. 22
Wynagrodzenie urlopowe po zawarciu kolejnej umowy o pracę str. 22

Prawnik radzi

Doręczenie decyzji w postępowaniu administracyjnym str. 23
Oznaczenie zabudowanej działki str. 23
Pies dla osoby niepełnosprawnej str. 23
Zwolnienie dłużnika z długu str. 23
Zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Wynagrodzenie w gospodarce narodowej w podziale na województwa str. 24

Dodatki

Zabezpieczenie społeczne w wymiarze transgranicznym  
Zasady uzyskania i stosowania interpretacji podatkowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60