Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 95 (1345) z dn. 28.11.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

VAT-UE będą składane tylko za miesiąc i elektronicznie str. 1
Termin potrącenia wynagrodzenia dla płatnika za wpłatę podatku str. 1
Zasady inwentaryzacji ciągłej zapasów str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Świadczenie rehabilitacyjne str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Nowa Konstytucja Biznesu str. 2
Złożenie oświadczenia FATCA str. 2
Wzrasta stawka płacy minimalnej w Niemczech str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem str. 2
Zlecenie ze studentem str. 3
Zasiłek z ZUS str. 3
Ewidencja amortyzacji str. 3
Dane na fakturze po centralizacji w zakresie rozliczeń w podatku VAT str. 3
Jedno świadczenie dla wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Postępowanie przy zwrocie nadpłaconych składek emerytalno-rentowych str. 4
Zakończenie działalności w spółce cywilnej i założenie własnej firmy a składki ZUS str. 4
Składki ZUS od dwóch umów o pracę zawartych z jedną osobą str. 4
ZUS DRA osoby podlegającej dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podróż biznesowa przedsiębiorcy w kosztach firmy str. 5
Prawo do kwartalnych zaliczek str. 5
Koszty u emeryta na etacie str. 5

VAT i akcyza

Zasady rozliczania nadwyżki podatku VAT str. 6
Skutki zapłaty za fakturę VAT RR z opóźnieniem str. 6
Termin wystawienia faktury zaliczkowej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Czas pracy niepełnosprawnych w 2017 r. str. 7
Świadectwo pracy po umowie na okres próbny str. 7
"Dyscyplinarka" dla pracodawcy z odszkodowaniem str. 7
Zastosowanie błędnego wypowiedzenia umowy na czas określony str. 7

Składki ZUS

Urlop bezpłatny wpływa na składki z innych tytułów str. 8
Jak skorygować rozliczenia z ZUS w związku z przekroczeniem rocznego limitu? str. 8
Praca za granicą przez część miesiąca i urlop wypoczynkowy a składki ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Emeryci i renciści na etacie z prawem do świadczeń chorobowych str. 9
ZUS Rp-7 w formie wydruku komputerowego str. 9
Do zasiłku opiekuńczego wystarczy oświadczenie str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Konsekwencje przedłużenia terminu zwrotu VAT str. 10
Skutki zajęcia zwrotu podatku przez komornika str. 10
Elektroniczna forma ZAP-3 str. 10
Ponowna korekta deklaracji podatkowej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Sprzedaż dla stowarzyszenia a kasa rejestrująca str. 11
Refakturowanie nie zawsze jest możliwe str. 11
Odliczenie VAT przy zakupie apartamentu str. 11
Opodatkowanie VAT napiwku str. 11
Skutki w VAT sprzedaży towarów przed likwidacją działalności str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wycena bilansowa należności str. 12
Ewidencja kosztów prenumeraty prasy na 2017 r. str. 13
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe str. 13
Zapasów obcych nie ujmuje się w bilansie str. 13
Ujęcie w księdze przychodu z tytułu odsetek od lokaty str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Wzrost minimalnej płacy - skutki w składkach ZUS str. 14
VAT z tytułu importu towarów str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Przychód byłego zleceniobiorcy z zaległych składek ZUS str. 16
Miejsce opodatkowania usługi z zakresu projektowania budowlanego str. 16
Premia roczna ze składką do ZUS str. 16

Spółki i wspólnicy

Nieruchomość w majątku wspólników spółki cywilnej str. 17
Niezbędne elementy umowy sprzedaży udziałów str. 17
Czy jeden z dwóch wspólników może być zatrudniony w spółce z o.o.? str. 17
Zwiększenie wkładów do spółki jawnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kary z tytułu nieprawidłowości przy udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON str. 18
Siatka ochronna po zakończeniu prac musi zostać zdemontowana str. 18
Paragon nie jest jedyną podstawą do reklamacji str. 18
Kontrola telepracownika str. 18
Problemy z kwalifikowalnością wydatków str. 19
Potwierdzenie umowy w formie dokumentowej str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Renta z tytułu niezdolności do pracy bez konieczności rozwiązania stosunku pracy str. 20
Podatkowo-składkowe rozliczenie dofinansowania do białej szkoły str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Informacja ewidencyjna do PFRON str. 21
Renta socjalna nie tylko do rąk osoby uprawnionej str. 21
Kiedy przeprowadzać i jak dokumentować inwentaryzację ZFŚS? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Odpis aktu urodzenia dziecka dla celów wypłaty zasiłku macierzyńskiego str. 22
Struktury JPK przy różnych programach komputerowych str. 22
Pełnomocnik do spraw podatkowych a pełnomocnik wpisany do CEIDG str. 22
Tryb rozwiązania umowy na świadectwie pracy str. 22
Składka na FP za pracownika w I roku pracy str. 22

Prawnik radzi

Wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy str. 23
Co zrobić w razie utraty dowodu osobistego? str. 23
Zmiana planu miejscowego i pogorszenie statusu nieruchomości str. 23
Problemy ze spłatą pożyczki a odpowiedzialność karna str. 23
Solidarna odpowiedzialność przy rozdzielności majątkowej str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Wynagrodzenie w gospodarce narodowej w podziale na województwa str. 24

Dodatki

Rozliczanie VAT przy odwrotnym obciążeniu  
Uprawnienia pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60