Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 94 (1448) z dn. 23.11.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Inwentaryzacja należności drogą potwierdzenia salda str. 1
Sukcesja gwarancji wynikających z interpretacji podatkowych str. 1
Dopłata pracodawcy do obiadu pracownika bez składek ZUS str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Nowe rozporządzenie dotyczące OC firm audytorskich str. 2
Wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego str. 2
UOKiK o informowaniu o cenie towaru str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Czas na przeprowadzenie kontroli obiektów wielkopowierzchniowych str. 2
Ubezpieczenie chorobowe str. 3
Przychód netto str. 3
Limity przychodów emerytów i rencistów w 2017 r. str. 3
Kupującemu trzeba wydać paragon str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Korekta składek za zleceniobiorcę, który rozpoczął studia wyższe str. 4
Informacja do ZUS o zmianie nazwiska str. 4
Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych w czasie urlopu wychowawczego str. 4
Druki i składki ZUS po wznowieniu działalności firmy str. 4
Okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Przyspieszenie amortyzacji używanego laptopa str. 5
Opodatkowanie wartości paczki od związku zawodowego str. 5
Jednorazowa amortyzacja na nowych zasadach str. 5
Użyczenie lokalu na potrzeby firmy str. 5
Koszty pracownicze w dwóch firmach str. 5

VAT i akcyza

Nabycie usług gastronomicznych i noclegowych a odliczenie VAT str. 6
Skutki w VAT wycofania samochodu do majątku prywatnego str. 6

Prawo pracy w praktyce

Późniejsze odpracowanie wyjścia prywatnego nie dla wszystkich str. 7
Ekwiwalent za urlop a świadczenie rehabilitacyjne str. 7
Nadgodziny za pracę w dniu świątecznym str. 7
Termin dochodzenia roszczenia ze stosunku pracy str. 7

Składki ZUS

ZUS a zawarcie fikcyjnej umowy o pracę str. 8
Wpływ wysokości podatku z działalności gospodarczej na ubezpieczenie w KRUS str. 8
Obniżona składka zdrowotna w raporcie ZUS RCA str. 8
Nie można dobrowolnie opłacać składki na Fundusz Pracy str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Okres pobierania świadczeń chorobowych a staż emerytalno-rentowy str. 9
Gdy ZUS odmówi zasiłku opiekuńczego z powodu błędnego wypełnienia wniosku str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Sposoby na sprawdzenie sytuacji podatkowej kontrahenta str. 10
Czas trwania pokontrolnego postępowania podatkowego str. 10
Odsetki od długu wynikającego z błędu rachunkowego str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Świadczenie przedemerytalne dla zwalnianego z przyczyn dotyczących zakładu pracy str. 11
Niezdolność do pracy osoby zatrudnionej na umowę zlecenia str. 11
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie str. 11
Data złożenia wniosku o emeryturę str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych str. 12
Ujęcie w księdze faktury korygującej błędną cenę str. 13
Nie każdą księgę podatkową należy drukować na koniec miesiąca str. 13
Czy potwierdzone przez dłużnika saldo przerywa bieg przedawnienia roszczenia? str. 13
Odroczenie terminu wypłaty dywidendy - wpływ na bilans i rachunek przepływów pieniężnych str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Świadczenia rodzinne po przekroczeniu progu dochodowego str. 14
Unijne środki na rozwój zielonej energii str. 15
Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji solarnej str. 15
Koszty kwalifikowalne przebudowy instalacji tradycyjnej na OZE str. 15
Wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej firmy i OZE str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Rozliczenie w kosztach nieściągalnej wierzytelności str. 16
Obowiązek zwrotu przelewu nie wygasa przez zajęcie konta str. 16
Rozumienie instytucji dochodu utraconego dla celów 500+ str. 16

Spółki i wspólnicy

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki jawnej str. 17
Strata spółki z o.o. przekształconej w spółkę komandytową str. 17
Spółka udziałowca to nie działalność konkurencyjna str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Sprzedaż apteki wraz z zezwoleniem jest możliwa str. 18
Wystawienie alkoholu w witrynie sklepu skutkuje utratą zezwolenia str. 18
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości kontenerów wykorzystywanych na budowie str. 18
Kompleksowe wsparcie na infrastrukturę i prace rozwojowe str. 19
Dofinansowanie na wdrożenie programu zdrowotnego str. 19
Preferencyjna pożyczka na szybki internet str. 19
Środki na rozbudowę firmy str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Podatkowo-składkowe rozliczenie pracowniczych świadczeń jubileuszowych str. 20
Zapewnienie okularów do pracy przy komputerze str. 20

Firma dla początkujących

Źródła zewnętrznego finansowania firmy str. 21
Założenie własnej firmy po zakończeniu działalności w spółce a składki ZUS str. 21
Sposób zaokrąglania kwot wykazywanych w deklaracji VAT-7 str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wprowadzenie do firmy prywatnego samochodu str. 22
Dotacja z urzędu pracy a przychód podatkowy str. 22
Obniżone odsetki podatkowe nieprzekraczające 8,70 zł str. 22
Skutki w VAT sprzedaży używanego sprzętu str. 22
Korzystanie z zasiłku opiekuńczego a okres wyczekiwania na "chorobowe" str. 22

Prawnik radzi

Wpływ zmiany dłużnika na poręczenie długu str. 23
Grzywna i areszt dla świadka str. 23
Udostępnianie akt sprawy w toku postępowania str. 23
Nieterminowe spłacanie rat kredytu str. 23
Wznowienie znaków granicznych str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Alimenty - porady i orzecznictwo  
Korzyści związane z zatrudnianiem bezrobotnych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60