Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 93 (1447) z dn. 20.11.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Forma przechowywania faktur a prawo do odliczenia VAT str. 1
Gwarantowana wysokość emerytur przyznanych z urzędu str. 1
ZUS od dodatkowego wynagrodzenia na zakup usług medycznych str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Prawo dla przedsiębiorców str. 2
Przepisy wprowadzające Pakiet Konstytucji Biznesu str. 2
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców str. 2
CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy str. 2
Nowa ustawa dla przedsiębiorców zagranicznych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wzmocnienie ochrony podatników przed nieuczciwymi kontrahentami str. 2
Produkcja suszu tytoniowego pod nadzorem str. 2
Zameldowanie w formie elektronicznej str. 2
Wsparcie w prowadzeniu działalności innowacyjnej str. 2
Składka na FP i FGŚP str. 3
Zasiłek dla ojca str. 3
Części zamienne str. 3
Świadczenia dla członków zarządu a obowiązki płatnika pdof str. 3
Opodatkowanie VAT usług turystyki str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Koszty sprzedaży środka trwałego w części sfinansowanego dotacją str. 4
Opodatkowanie prywatnego najmu przez jednego z małżonków str. 4
Pracownicza delegacja w kosztach pracodawcy str. 4
Przychód pracownika ze sfinansowanego przez pracodawcę fit-szkolenia str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczanie nakładów na firmowy budynek str. 5
Kosztowe rozliczenie opłaty adiacenckiej str. 5
Przychód podatkowy przy kilku dostawach towarów udokumentowanych fakturą zbiorczą str. 5

VAT i akcyza

0% stawka VAT do zaliczki otrzymanej na poczet eksportu str. 6
Utrata prawa do rozliczania VAT metodą kasową str. 6
Drukowanie dobowego raportu z kasy fiskalnej przy braku sprzedaży str. 6
Przejazd zagraniczną autostradą - czy trzeba wykazać import usług? str. 6

Prawo pracy w praktyce

Szkolenia bhp dla pracownika biurowego str. 7
Wynagrodzenie za dyżur przy stawce akordowej str. 7
Informacja o odprawie emerytalnej w świadectwie pracy str. 7
Wypadek w czasie podróży służbowej str. 7

Składki ZUS

Składki od świadczeń przekazanych na koniec roku str. 8
Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po obronie pracy dyplomowej str. 8
Ubezpieczenie w razie wykonywania zlecenia i prowadzenia gospodarstwa rolnego str. 8
Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych z NFZ str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Obliczanie podstawy wymiaru renty str. 9
Praca na emeryturze a prawo do świadczeń chorobowych str. 9
Dodatek wyłącznie dla sieroty zupełnej str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Czynności sprawdzające, czyli wstępna kontrola podatników str. 10
Zapłata podatków z konta spółki cywilnej str. 10
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Miejsce opodatkowania usługi projektowej str. 11
Ujemna wartość podatku w deklaracji VAT-7 str. 11
Poprawienie danych nabywcy w ewidencji VAT i JPK_VAT str. 11

Rachunkowość dla każdego

Środki trwałe na dzień bilansowy str. 12
Akredytywa dokumentowa w księgach rachunkowych str. 13
Ewidencja przychodu z tytułu powypadkowej naprawy samochodu str. 13
Ujęcie wynagrodzeń w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Dodatkowe uprawnienia pracownicze dla niepełnosprawnych str. 14
Sąd rejestrowy będzie zbierał adresy określonych osób str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Warunki uprawniające do odliczenia VAT str. 16
Zapłata na konto faktora a informacja o obniżeniu wpłaty str. 16
Opodatkowanie działalności prowadzonej w dwóch formach str. 16

Spółki i wspólnicy

Zgoda na umowę z funkcjonariuszem spółki kapitałowej str. 17
Zamknięcie spółki z o.o. w likwidacji str. 17
Wypłaty zysku wspólnik może domagać się tylko od spółki str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Nowa opłata recyklingowa od 2018 r. str. 18
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wind towarowych str. 18
Informacja o obrotach i przychodzie kontrolowanego przedsiębiorcy str. 18
Limity płatności gotówkowych w przypadku fundacji str. 18
Korekta informacji INF-D-P a kwota w pozycji 13 wniosku Wn-D str. 18
Nowości w programach pomocowych str. 19
Zasiedzenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym str. 19
Obowiązek wyjawienia majątku przez dłużnika str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Gdy pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie po wypłacie wynagrodzenia za pracę str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Obowiązek złożenia formularza VAT-Z str. 21
Pismo o przywrócenie terminu w PFRON str. 21
Wniosek o świadczenie przedemerytalne str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Opodatkowanie zakupu stali użytej w procesie inwestycyjnym str. 22
Ponowne skorzystanie z urlopu wychowawczego po rezygnacji z tego urlopu str. 22
Wniosek o zwrot nadpłaconych składek str. 22
Prośba pracownika o przekazywanie zasiłku na konto a wypełnianie ZUS Z-3 str. 22

Prawnik radzi

Ulga mieszkaniowa może zostać utracona str. 23
Odwołanie umowy dożywocia nie jest możliwe str. 23
Zaskarżenie do sądu uchwały wspólnoty mieszkaniowej str. 23
Skutki braku upoważnienia pełnomocnika do działania str. 23
Pozwy o rozwód i separację złożone w tym samym czasie str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenie przedemerytalne str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Wszystko o stawce godzinowej na zleceniu  
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60