Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 92 (1446) z dn. 16.11.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Od 1 stycznia 2018 r. niektórzy stracą ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłku str. 1
Podpis na fakturze VAT RR jest obowiązkowy str. 1
Koszt wstępnej opłaty w leasingu operacyjnym str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Podzielona płatność podatku VAT str. 2
Działalność innowacyjna str. 2
Zmiany w ustawach podatkowych str. 2
Wydłużenie okresu zawieszenia stosowania podatku od sprzedaży detalicznej str. 2
Zmiany w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę str. 2
Internet dla szkół str. 2
Zmiany w oświacie str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend str. 2
Dwa dni opieki na dziecko str. 3
Zwolnienie lekarskie str. 3
Składki ZUS opłacone za pracownika a koszty pracodawcy str. 3
Ewidencja sprzedaży u podatników uczestniczących w systemie TAX FREE str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS członka rady nadzorczej wynagradzanego ryczałtowo str. 4
Bez zmian w opłacie składek na FGŚP za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych str. 4
Miesięczna granica podstawy wymiaru nie dotyczy składki wypadkowej str. 4
Spółka jako płatnik składek za zatrudnionego pracownika str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatkowe rozliczenie zatrudnienia krewnego str. 5
Wydatki na utylizację zepsutego towaru str. 5
Samochód służbowy parkowany w miejscu zamieszkania str. 5

VAT i akcyza

Odwrotne obciążenie i metoda kasowa - rozliczenie w VAT str. 6
VAT przy wniesieniu aportu do spółki str. 6
Obowiązek przesyłania JPK_VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Dłuższy urlop po uzupełnieniu dokumentów str. 7
Wysokość kodeksowej odprawy emerytalnej str. 7

Składki ZUS

ZUS od świadczeń dla odchodzących z pracy str. 8
Rozliczenie składek za zleceniobiorcę, który przestał pracować na etacie str. 8
Skreślenie z listy studentów a wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Nowe formularze wniosków o rentę str. 9
Jednodniowa przerwa w niezdolności do pracy a prawo do zasiłku str. 9
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego także dla ojca dziecka str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Termin wydania opinii zabezpieczającej str. 10
Przedłużenie terminu zwrotu VAT str. 10
Sposoby podpisywania przez osobę prawną e-deklaracji i JPK_VAT str. 10
Kilkuzłotowa zaległość podatkowa str. 10
Uzasadnienie korekty rozliczenia str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego po raz pierwszy str. 11
Ustalenie połowy okresu wypowiedzenia zmieniającego str. 11
Egzekucja komornicza z odprawy rentowej i ekwiwalentu str. 11
Zatrudnienie w systemie zadaniowym w instytucji kultury str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wycena w bilansie wartości niematerialnych i prawnych str. 12
Zastosowanie konta "Rozliczenie zakupu" w ewidencji księgowej str. 13
Dokumenty księgowe w języku obcym str. 13
Zakup środka trwałego z usługą transportową - ujęcie w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Przerwy w opłacaniu składek w raportach ZUS str. 14
Rozliczenie w ZUS pracownicy wykonującej zlecenie w czasie urlopu wychowawczego str. 14
Korekta sprzedaży dokumentowanej paragonami str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Brak efektów pracy nie zawsze uzasadnia wypowiedzenie str. 16
Klauzule wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi str. 16
Usługi konserwatora zabytków są zwolnione z VAT str. 16

Spółki i wspólnicy

Informacje o zadłużeniu zamieszczane w KRS str. 17
Gdy spółkę komandytową reprezentuje spółka z o.o. str. 17
Zmiana nazwy po wystąpieniu wspólnika ze spółki str. 17
Wyższa dywidenda dla wspólnika str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zmiany w prawie uderzą w firmy transportowe bez licencji str. 18
Prawo uczelni do zwolnienia z podatku od nieruchomości str. 18
Kody niepełnosprawności na orzeczeniu str. 18
Staż pracy farmaceuty str. 18
Pakiet ułatwień w projektach aplikacyjnych str. 19
Umowa cywilnoprawna a baza personelu str. 19
Możliwość rozpoczęcia realizacji operacji przed zawarciem umowy str. 19
Pomoc de minimis na unowocześnienie rozwiązań produkcyjnych str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Najem mieszkań - rejestracja działalności i opodatkowanie VAT str. 20

Firma dla początkujących

Czasem trzeba wystąpić o decyzję środowiskową str. 21
Przyjęcie kolejnego wspólnika do spółki cywilnej a zgłoszenie w ZUS str. 21
Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed założeniem działalności str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Świadczenia chorobowe dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę i umowę zlecenia str. 22
Kwartalna zaliczka na podatek dochodowy str. 22
Rozliczenie faktury korygującej sprzedaż in minus str. 22

Prawnik radzi

Rachunek wspólny może zostać zajęty przez komornika str. 23
Podważenie umowy zawartej z małoletnim str. 23
Solidarna odpowiedzialność dłużników str. 23
Rejestr Testamentów str. 23
Wspólność majątkowa a dziedziczenie po małżonku str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Opłaty sądowe str. 24

Dodatki

Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60