Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 91 (1445) z dn. 13.11.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Stratę podatkową można weryfikować przez 5 lat str. 1
Struktura logiczna e-faktury od 1 stycznia 2018 r. str. 1
Przygotowanie zapasów do spisu z natury str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Stopy procentowe NBP bez zmian str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Zmiany w gospodarce odpadami str. 2
Odwrotne obciążenie do dostawy dysków twardych str. 2
Bezrobocie w październiku br. str. 2
Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE w 2018 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Urlop wychowawczy str. 3
Podatek transportowy str. 3
Odzież robocza str. 3
Przychód i koszty przy sprzedaży promocyjnej str. 3
Dopłata pracodawcy do przejazdów oskładkowana str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Prawidłowa klasyfikacja towaru a VAT str. 4
Rozliczenie VAT od prezentów przekazywanych kontrahentom str. 4
Określenie obowiązku podatkowego w VAT od usług budowlanych str. 4
Prawo do odliczenia VAT z deklaracji złożonej po ustawowym terminie str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatkowe rozliczenie kontraktu menedżerskiego str. 5
Różnice kursowe przy fakturze wystawionej w PLN, a zapłacie w euro str. 5
Przychód z wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku str. 5
Wydatek na zakup gwarancji zapłaty wadium str. 5

VAT i akcyza

VAT przy zmianie przeznaczenia samochodu str. 6
Skutki dla nabywcy braku na fakturze adnotacji "metoda kasowa" str. 6
Sprzedaż terenu niezabudowanego a VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Czas pracy niepełnoetatowca w 2018 r. str. 7
Zmiana etatu a informacja dodatkowa str. 7
Rezygnacja z regulaminów pracy i wynagradzania w dużych firmach str. 7

Składki ZUS

Zmiany wysokości składek ZUS z powodu wzrostu wynagrodzeń str. 8
Składki z umowy zlecenia wykonywanej w okresie urlopu str. 8
Data zgłoszenia członka rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zasiłek chorobowy oraz jego wysokość po przerwie w niezdolności do pracy str. 9
Błędna data urodzenia dziecka w ZUS ZLA str. 9
Prawo do emerytury a ponowne zatrudnienie str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Zasady przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. str. 10
Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych str. 10
"Czynny żal" w związku z korektą deklaracji str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Podatek od należności pracownika będącego członkiem rady nadzorczej str. 11
Obowiązki płatnika w stosunku do pracowniczego odszkodowania str. 11
Opodatkowanie nagrody dla pracownika kontrahenta str. 11
Koszty u pracownika użytkującego prywatnie służbowe auto str. 11

Rachunkowość dla każdego

Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II) str. 12
Ewidencja księgowa wydatków pracodawców na zakup karnetów sportowych str. 13
Ujęcie w księdze faktury dokumentującej nabycie towarów do odsprzedaży i artykułów na własne potrzeby str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Proponowane zmiany do ustawy o VAT str. 14
Rozliczanie faktur korygujących w podatku dochodowym w praktyce str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Koszty podatkowe w przypadku rabatu udzielonego z góry str. 16
Podstawa opodatkowania VAT aportu str. 16
Rekompensata z tytułu planowanego rozwiązania umowy a ZUS str. 16

Spółki i wspólnicy

Rachunek bankowy dla wspólników spółki cywilnej str. 17
Możliwość przesunięcia terminu wypłaty dywidendy spółki z o.o. str. 17
Wątpliwości przy ustalaniu reprezentacji spółki z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kolejne zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych str. 18
Podstawy wykluczenia wykonawcy posiadającego zaległości podatkowe str. 18
Kontrola tylko w dni robocze dla przedsiębiorcy str. 18
Ulgi przy zwrocie dotacji na nowych zasadach str. 19
Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków europejskich str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Podzielenie się uprawnieniem do opieki nad dzieckiem do lat 14 str. 20
Ujęcie w kosztach bilansowych i podatkowych wartości likwidowanej inwestycji str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Wynagrodzenie godzinowe na druku ZUS Z-3 str. 21
Obowiązek złożenia informacji VAT-27 str. 21
Wykorzystanie informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Nadgodziny i dodatki nocne w podstawie ekwiwalentu urlopowego str. 22
Podstawa chorobowego dla nowo zatrudnionego pracownika str. 22
Druga umowa a ulga w składkach na FP i FGŚP str. 22
Zaliczka pracownicza po przekroczeniu progu podatkowego str. 22

Prawnik radzi

Własność i koszty utrzymania pojazdu jednego z małżonków str. 23
Porządek na chodniku przy posesji str. 23
Nieprawdziwe informacje we wniosku o wypłatę odszkodowania z polisy AC str. 23
Odszkodowanie dla właściciela lokalu str. 23
Czy można pomóc osobie spisującej własnoręczny testament? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem  
Wydatki na samochody w rozliczeniach z US i ZUS  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60