Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 91 (1341) z dn. 14.11.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Podwykonawcy budowlani z odwrotnym obciążeniem str. 1
Czynności sprawdzające bez kontroli krzyżowych str. 1
Jak przebiega spis z natury zapasów? str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Będą elektroniczne pracownicze akta osobowe str. 2
Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej str. 2
Posiłki profilaktyczne w okresie zimowym str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Zamawiający nie może żądać od wykonawcy umów o pracę str. 2
Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2017 r. str. 2
Dzieło z pracownikiem str. 3
Księgi pomocnicze str. 3
Wolne stażysty str. 3
ZUS wyjaśnia
Nieoskładkowane przychody a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof
str. 3
Ryczałt samochodowy w przychodach pracowniczych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Wydatki na nabycie nowej linii technologicznej str. 4
Przeliczenie kosztu, gdy data faktury jest późniejsza niż data wykonania usługi str. 4
Wykazanie w bilansie dostaw w drodze str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Sporne koszty społecznej odpowiedzialności biznesu str. 5
Podatkowe skutki sprzedaży własnej wierzytelności str. 5
Indywidualna stawka amortyzacyjna nie ulega zmianie str. 5
Wartość początkowa samochodu i kurs waluty str. 5

VAT i akcyza

Okoliczności złożenia przez sprzedawcę informacji VAT-27 str. 6
Korekta w VAT w przypadku WNT str. 6
Nadpłata podatku VAT a deklaracja VAT-7 str. 6
Przekazywanie pliku JPK_VAT przy wynajmie lokali użytkowych str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wysokość współczynnika urlopowego w 2017 r. str. 7
Praca w nadgodzinach przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności str. 7
Świadectwo pracy tylko przy zakończeniu umowy str. 7

Składki ZUS

Oskładkowanie nagród wypłacanych na koniec roku str. 8
Składki ZUS od rekompensaty finansowej dla pracownika str. 8
Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy str. 8
Wyrejestrowanie pracownika z ZUS na czas urlopu bezpłatnego str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Kiedy zmiana zasad przyznawania premii wpływa na podstawę wymiaru zasiłku? str. 9
Pogorszenie stanu zdrowia a prawo do dodatkowego odszkodowania str. 9
Wniosek o emeryturę pomostową str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak odroczyć termin złożenia informacji o ewidencji VAT? str. 10
Wniosek o interpretację podatkową po kontroli rozliczeń str. 10
Zaświadczenie o długach zabezpieczonych zastawem skarbowym str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Ustalanie okresu korzystania z urlopu wychowawczego str. 11
Okres zatrudnienia po przedłużeniu umowy do dnia porodu str. 11
Jakich danych pracodawca ma prawo żądać od pracownika? str. 11
Badania lekarskie stażysty nie do wykorzystania dla pracownika str. 11

Rachunkowość dla każdego

Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II) str. 12
Skutki księgowe informacji z banku o stanie konta walutowego str. 13
Przerób obcy towarów czy produkcja? str. 13
Zakup palet do pakowania sprzedanych towarów str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Ustalanie okresów wypowiedzenia umowy o pracę str. 14
Jak przetwarzać dane osobowe w firmie? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Nieodpłatne poręczenie a przychód podatkowy str. 16
VAT przy bezumownym korzystaniu z nieruchomości str. 16
ZUS od odszkodowania wypłaconego byłemu członkowi zarządu str. 16

Spółki i wspólnicy

Planowane zmiany w prawie spółek str. 17
Spłata kredytu po rozwiązaniu spółki cywilnej str. 17
Procedura odwołania prokurenta w spółce z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Ochrona wykonawcy w zamówieniach krajowych str. 18
Odszkodowanie z tytułu odrzuconego wniosku o dotację str. 18
Refundacja wyposażenia stanowiska pracy a zakup samochodu str. 18
Zatrudnienie cudzoziemca na dłużej niż 6 miesięcy str. 18
Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową str. 19
Upadłość kontrahenta a przedawnienie roszczenia str. 19
Zwrot weksla po wykonaniu zobowiązania str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Składki ZUS i PIT od niskopłatnego zlecenia str. 20
Brak opłacanych składek emerytalno-rentowych za pracownika a prawo do świadczeń str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Zaświadczenie o odbyciu praktyk absolwenckich str. 21
Korekta VAT, gdy dłużnik uregulował należność str. 21
Jak uzyskać potwierdzenie salda należności z tytułu dostaw? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Umowa najmu nie może obciążać podatkiem od nieruchomości str. 22
Zaliczka od wynagrodzenia chorobowego str. 22
Jak liczyć okres przechowywania dokumentacji księgowej? str. 22
Dopłata pracodawcy do polisy grupowego ubezpieczenia na życie a ZUS str. 22

Prawnik radzi

Skuteczne doręczenie w postępowaniu cywilnym str. 23
Podatek za grunt leśny str. 23
Co z mieszkaniem małżonków po rozwodzie? str. 23
Umowy dotyczące spadku są nieważne str. 23
Rozłożenie na raty grzywny i kosztów sądowych str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT w 2017 r. str. 24
Mały podatnik str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Mały podatnik str. 24
Księgi rachunkowe str. 24
Podatek leśny w 2017 r. str. 24
Podatek rolny w 2017 r. str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Czas pracy w 2017 roku  
Zewnętrzne źródła finansowania firmy w podatku dochodowym  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60