Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 90 (1444) z dn. 9.11.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Torebki foliowe płatne od 1 stycznia 2018 r. str. 1
Prawo do odliczenia VAT przy braku rejestracji str. 1
Wyznaczenie dnia wolnego za święto 11 listopada br. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Kary za przekroczenie poziomu hałasu w 2018 r. str. 2
Ubezpieczenie pracujących przy zbiorach - na nowych zasadach str. 2
Nowa aplikacja mObywatel str. 2
Termin złożenia wniosku o refundację wynagrodzeń młodocianych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Ustalanie właściwego ustawodawstwa dotyczącego przedsiębiorcy str. 2
Świadczenie dla ciężarnej str. 3
Dotacja na firmę str. 3
Konwencja MLI a opodatkowanie dochodów zagranicznych str. 3
Sposób dokumentowania dostawy w VAT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Wpisanie osoby fizycznej do rejestru dłużników str. 4
Wykreślenie dłużnika z rejestru str. 4
Sposób wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty str. 4
Analiza wiarygodności płatniczej przedsiębiorcy str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczenie kosztów budowy drogi dojazdowej do firmy str. 5
Kiedy gratyfikacje członka zarządu są kosztem spółki? str. 5
Wydatki na alkohol a koszty podatkowe str. 5
Podatkowe skutki sprzedaży zaniechanej inwestycji str. 5
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika prowadzącego działalność gospodarczą str. 5

VAT i akcyza

Duplikaty faktur w świetle przepisów o VAT str. 6
Możliwość otrzymania częściowego zwrotu nadwyżki VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Niższy wiek emerytalny czasami wydłuży ochronę str. 7
Wysokość odprawy ekonomicznej zależna od stażu pracy str. 7
Wynagrodzenie za czas zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem str. 7
Podwyższenie wymiaru etatu w trakcie miesiąca str. 7

Składki ZUS

Korekta zakresu ubezpieczeń i składek za zleceniobiorcę str. 8
Składki ZUS za niepełnoetatowca oddelegowanego do pracy za granicę str. 8
Ustalenie obowiązku opłacenia do ZUS odsetek za zwłokę str. 8
ZUS synowej przedsiębiorcy str. 8
Sposób opłacania składek ubezpieczeniowych po 1 stycznia 2018 r. str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wpływ dochodu z działalności rolniczej na uprawnienia do świadczeń dla rodzin str. 9
Świadczenie chorobowe po zmianie umowy zlecenia na umowę o pracę str. 9
Limity zarobku na świadczeniu przedemerytalnym str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak i kiedy organ podatkowy udostępnia akta sprawy? str. 10
Zwolnienie od obowiązku zapłaty odsetek podatkowych str. 10
Podpis pod "czynnym żalem" str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Termin upływu 3. miesiąca świadczenia rehabilitacyjnego str. 11
Regulamin pracy skraca informację dodatkową str. 11
Zasady korzystania z części urlopu rodzicielskiego str. 11
Wysokość normalnego wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny str. 11

Rachunkowość dla każdego

Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I) str. 12
Zasady i terminy przechowywania dokumentów księgowych str. 13
Koszty szkolenia pracowników w zakresie obsługi maszyny a jej wartość początkowa str. 13
Ewidencja odsetek od należności str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Pomoc w ZUS dla płatników zalegających z płatnościami składek str. 14
Nakaz zapłaty i pozew do e-sądu str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Opodatkowanie należności za pracowniczą podróż służbową str. 16
Skutki przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie str. 16
ZUS osoby wykonującej pracę w warunkach zorganizowanej produkcji str. 16

Spółki i wspólnicy

Wyliczenie wartości udziału kapitałowego str. 17
Termin przedawnienia roszczenia o wypłatę zysku spółki cywilnej str. 17
Odwołanie od uchwały rady nadzorczej str. 17
Odpowiedzialność prokurenta str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców str. 18
Sprzedaż biżuterii w opakowaniach a obowiązek prowadzenia kampanii ekologicznych str. 18
Zabezpieczenia w umowie kredytu i pożyczki str. 19
Dofinansowanie usług rozwojowych str. 19
Przerwy w pracy kierowcy spędzane w kabinie pojazdu str. 19
Ulepszenie produktu sfinansowane dotacją str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Zasady wnoszenia opłat elektronicznych w systemie viaTOLL i ich ewidencja księgowa str. 20

Firma dla początkujących

Nowe warunki w regulaminie wynagradzania str. 21
Opodatkowanie usług wykonywanych powierzonym samochodem str. 21
Refakturowanie opłat za media a przychód z najmu str. 21
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorcy w razie zawieszenia wcześniejszej działalności str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Różnice w uwzględnianiu przychodu dla celów zawieszalności renty socjalnej i rodzinnej str. 22
Pracownik nie musi informować pracodawcy o swojej niepełnosprawności str. 22
Najem prywatnego budynku a możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT str. 22

Prawnik radzi

Rynkowa wartość spadku w zeznaniu podatkowym str. 23
Treść wniosku o stwierdzenie nabycia spadku str. 23
Obrona konieczna ma swoje granice str. 23
Notarialne poddanie się egzekucji str. 23
Kara za utrudnianie prowadzenia egzekucji str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Ustalanie miejsca opodatkowania usług i dostaw towarów  
Zatrudnianie pracowników mobilnych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60