Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 89 (1443) z dn. 6.11.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zniesienie rocznego limitu podstawy wymiaru składek str. 1
Weryfikacja zgłoszenia VAT-R a prawo do odliczenia VAT str. 1
Amortyzacja samochodu udostępnionego pracownikowi str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Z prac KSR str. 2
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny str. 2
Nowe zasiłkowe formularze ZUS str. 2
Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Program "MALUCH+" 2018 str. 2
Urlop macierzyński str. 3
VAT do usług wynajmu str. 3
Refundacja składek ZUS str. 3
Kiedy menedżer jest podatnikiem VAT? str. 3
Statuetka okolicznościowa otrzymana od gminy nie jest przychodem obdarowanego str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Wypłata emerytury za pierwszy niepełny miesiąc str. 4
Opieka nad żoną po porodzie a prawo do zasiłku str. 4
Dodatek do zasiłku rodzinnego na dziecko rozpoczynające naukę w zerówce str. 4
Wysokość odszkodowania z ZUS str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Zaliczka od należności za czas choroby str. 5
Skutki otrzymania przez przedsiębiorcę refundacji składek z PFRON str. 5
Moment przekazania zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników str. 5

VAT i akcyza

Świadczenie usług rachunkowych i audytu a zwolnienie z VAT str. 6
Termin zwrotu VAT przy braku sprzedaży str. 6
Obowiązek podatkowy w VAT od wpłaconej zaliczki str. 6

Prawo pracy w praktyce

Bezpieczeństwo i higiena pracy w porze zimowej str. 7

Składki ZUS

Okoliczności, w jakich zapomoga podlega składkom ZUS str. 8
Rozliczenie składkowo-podatkowe dopłat do pobytu dzieci pracownika w żłobku lub w przedszkolu str. 8
Opłacanie składki na FGŚP za osobę współpracującą z przedsiębiorcą str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Świadczenia przysługujące rodzicom po urodzeniu się dziecka str. 9
Niezdolność do pracy przed i po ustaniu zatrudnienia str. 9
Emerytura powszechna po wcześniejszej tylko na wniosek str. 9
Chorobowe przy obliczaniu renty str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Obniżone odsetki podatkowe po korekcie JPK_VAT str. 10
Odsetki za zwłokę za czas trwania postępowania podatkowego str. 10
Tryb zaskarżenia decyzji podatkowej str. 10
Zaświadczenie o posiadanym NIP str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Sprzedaż oprogramowania komputerowego a kasa fiskalna str. 11
Dokumentowanie sprzedaży psów hodowlanych str. 11
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy najmie str. 11
Obowiązek składania "zerowych" deklaracji VAT-7 str. 11
Rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wypełnianie arkusza spisowego str. 12
Ewidencja odsprzedaży waluty do banku str. 13
Zasady podpisywania rocznego sprawozdania finansowego str. 13
Ujęcie w księdze zakupu i wymiany opon zimowych w samochodach osobowych str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Termin, w jakim ZUS powinien rozpoznać wniosek o emeryturę str. 14
Prowadzenie działalności w SSE str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Koszty nasadzeń drzew a wartość początkowa budynku str. 16
Umowa o współpracy nie podlega opodatkowaniu PCC str. 16
Skutki w VAT obrotu wirtualnymi walutami str. 16

Spółki i wspólnicy

Zawieszenie działalności przez spółkę jawną str. 17
Gdy zarząd ma zdecydować o wyrażeniu zgody na zbycie udziału str. 17
Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Szykują się zmiany w tworzeniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych str. 18
Choroba osoby wyznaczonej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie kontroli str. 18
Okoliczności, w jakich próbki produktów należy włączyć do protokołu str. 18
Przepisy bhp stosowane do pracowników delegowanych str. 19
Powierzenie wykonywania pracy str. 19
Pomoc de minimis na bon na innowacje str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rozliczenie podatkowo-składkowe studiującej niani str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Zawiadomienie ZUS o pracy pobierającego emeryturę pomostową str. 21
Informacja w ZUS DRA o zwolnieniu emeryta z opłacania składki zdrowotnej z racji prowadzonej firmy str. 21
Poinformowanie o remanencie likwidacyjnym str. 21
Wypełnianie pozycji 36 we wniosku Wn-D str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR str. 22
Czas pracy niepełnoetatowca str. 22
Sposób opodatkowania przychodów ze zlecenia str. 22
Były pracownik a liczba ubezpieczonych w ZUS DRA str. 22
FGŚP za osobę wykonującą umowę zlecenia str. 22

Prawnik radzi

Charakter prawny opinii biegłego str. 23
Zbycie spółdzielczego prawa do lokalu str. 23
Sprzedaż spadku a zwolnienie się z długów str. 23
Okoliczności, w jakich można sprzedać wynajęty lokal mieszkalny str. 23
Termin na realizację roszczenia przez poręczyciela str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w interpretacjach organów podatkowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60