Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 89 (1339) z dn. 7.11.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zmiany w zakresie odliczania VAT w przypadku WNT str. 1
Niekonstytucyjna kwota wolna od podatku jednak bez zmian? str. 1
Wybór daty przeprowadzenia spisu z natury str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Egzaminy na aplikacje w 2017 r. str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Aplikacja JPK dla małych i średnich przedsiębiorców str. 2
Przedłużenie okresu wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA str. 2
Termin złożenia wniosku o refundację wynagrodzeń młodocianych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na 2017 r. str. 2
Składka na FGŚP str. 3
Likwidacja firmy str. 3
Rehabilitacja z ZUS str. 3
Podstawa opodatkowania VAT przy aporcie str. 3
Nadzór budowlany może interweniować w przypadku inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Samochód zastępczy na czas serwisowania środka trwałego str. 4
Moment powstania przychodu w sklepie ze sprzętem medycznym str. 4
Zwrot składek ubezpieczeniowych u ryczałtowca str. 4
Obciążanie kosztów firmowych zrefundowanymi wydatkami str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczenie podatkowe zimowych wydatków pracodawcy str. 5
Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym w kosztach uzyskania przychodów str. 5
Czesne za studia pracownika w kosztach podatkowych pracodawcy str. 5

VAT i akcyza

VAT przy sprzedaży mieszkania wraz z garażem i komórką lokatorską str. 6
Rozliczenie kosztów transportu w przypadku WDT str. 6
Dłużnik w upadłości a ulga na złe długi str. 6
Termin odliczenia VAT od zaliczki str. 6

Prawo pracy w praktyce

Umowa zlecenia w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego str. 7
Wynagrodzenie w razie rozwiązania umowy str. 7
Czas pracy pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności str. 7
Nieobecność pracownika po zakończeniu okresu zasiłkowego str. 7

Składki ZUS

Preferencje dla przedsiębiorcy w składce zdrowotnej str. 8
Kod tytułu ubezpieczenia dla dobrowolnych ubezpieczeń zleceniobiorcy str. 8
Rozszerzenie wpisu o kolejną działalność a składka zdrowotna str. 8
Zgłoszenie w ZUS pracownika zatrudnionego w spółce str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Renta rodzinna dla dziecka po ukończeniu 16. roku życia str. 9
Świadczenie 500+ już tylko na bieżąco str. 9
Emerytura pomostowa a kwota bazowa str. 9
Przerwanie chorobowego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Termin wezwania do usunięcia naruszenia prawa str. 10
Papierowa forma pełnomocnictwa ogólnego str. 10
JPK u średniego przedsiębiorcy str. 10
Cofnięcie skargi na decyzję str. 10
Obniżone odsetki do 8,70 zł str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Od kiedy zwolnienie z FP i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu rodzicielskiego? str. 11
Korekta błędnej daty zgłoszenia do ubezpieczeń na ZUS ZUA str. 11
Czy można sprawdzić w ZUS składki zleceniobiorcy? str. 11
Składki za zleceniobiorcę będącego emerytem str. 11
Dane identyfikacyjne do ZUS pracownika prowadzącego firmę str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ustalenie daty zapisu księgowego str. 12
Ewidencja księgowa zaliczki wpłaconej na poczet badania sprawozdania finansowego za 2016 r. str. 13
Jak ująć w księgach niskocenną drukarkę? str. 13
Przy otwarciu drugiego sklepu nie trzeba zaprowadzać odrębnej księgi podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Podatki lokalne w 2017 r. str. 14
Najniższa podstawa zasiłku dla pracownika w pierwszym roku pracy str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Opodatkowanie świadczenia niepieniężnego str. 16
PCC od pożyczki między spółkami str. 16
Kiedy faktura nie uprawnia do odliczenia VAT? str. 16

Spółki i wspólnicy

Warunki wypowiedzenia umowy spółki jawnej str. 17
Od kiedy komandytariusz ma status wspólnika? str. 17
Czy wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny przeciwko małżonkowi wspólnika? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Grant z tytułu zatrudnienia telepracownika str. 18
Dialog techniczny w postępowaniu o udzielenie zamówienia str. 18
Podatek od nieruchomości za instalację fotowoltaiczną str. 18
Nowe programy sektorowe dla przedsiębiorców str. 19
Odsetki za opóźnienie wobec fundacji i stowarzyszeń str. 19
Ewidencjonowanie ilości godzin na zleceniu przy nowej stawce minimalnej str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Rozłożenie na raty nienależnego dofinansowania z PFRON str. 21
ZUS RSA z okresem choroby obejmującym przepracowany dzień roboczy str. 21
VAT od usługi wykonanej poza Polską str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ponowny wniosek o emeryturę po odmowie tego świadczenia przez ZUS str. 22
Wymiar urlopu przy niepełnym etacie i pracy przez część roku str. 22
Obowiązki związane z zatrudnieniem cudzoziemca str. 22
Warunki ubiegania się o zwrot VAT w terminie 25 dni str. 22

Prawnik radzi

Postępowanie sprawdzające przy dodatku mieszkaniowym str. 23
Wskazanie rodziców adopcyjnych str. 23
Obliczanie opłaty sądowej od pozwu o zapłatę str. 23
Podział spadku w sądzie albo w drodze umowy str. 23
Wyrównanie dorobków nie stanowi wyrównania majątków str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60