Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 89 (1234) z dn. 5.11.2015

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015SPIS treści :

?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Przepisy o naliczaniu składek ZUS za osoby oddelegowane za granicę niekonstytucyjne str. 1
MPiPS wyjaśnia
Ustalanie stażu zakładowego dla potrzeb wypowiedzenia
str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Od nowego roku PKWiU 2015 str. 2
Informacja o papierosach i tytoniu za 2015 r. str. 2
W 2016 r. niższe normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych str. 2
Reklama suplementów diety nie może wprowadzać w błąd str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Wypłata z bankomatu str. 3
Świadczenie przedemerytalne str. 3
AC leasingowanego samochodu bez ograniczeń kosztowych str. 3
VAT dla usług budowlanych dotyczących budynku mieszkalnego i infrastruktury towarzyszącej str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Prawidłowość odliczenia VAT na przełomie lat 2013/2014 str. 4
Termin odliczenia VAT z faktury zawierającej zastrzeżenie własności str. 4
Dokumenty korygujące WNT str. 4
Sprzedaż samochodu osobowego w systemie VAT marża str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczenie przekazania prywatnego majątku do firmy str. 5
Środek trwały po zlikwidowaniu działalności str. 5
Pakiet medyczny dla przedsiębiorcy a koszty firmowe str. 5

VAT i akcyza

Warunki ubiegania się o zwrot nadwyżki VAT w terminie 25-dniowym str. 6
Miejsce świadczenia przy sprzedaży biletów na targi str. 6
Odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z różnymi pojazdami str. 6

Prawo pracy w praktyce

Badania lekarskie pracowników-kierowców str. 7
Zmiana czasu trwania umowy o pracę str. 7
Wynagrodzenie za jeden dzień pracy w miesiącu str. 7
Wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego str. 7

Składki ZUS

Student-zleceniobiorca a składki ZUS str. 8
Ubezpieczenie i składki za teściową zatrudnioną na etacie str. 8
Składki ZUS za pracownika będącego cudzoziemcem str. 8
Nieterminowo opłacona składka zdrowotna str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Okoliczności uniemożliwiające przyznanie zasiłku opiekuńczego str. 9
Odsetki przy nieterminowym rozpoznaniu wniosku o rentę str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Wpis w sprawie dotyczącej odsetek od zaliczek na podatek str. 10
Błąd w tytule wpłaty podatku str. 10
Upomnienie po uregulowaniu podatku str. 10
E-deklaracje spółki cywilnej str. 10
Zajęcie przez fiskusa drugiego konta a przedawnienie podatku str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Czas pracy po powrocie z urlopu rodzicielskiego str. 11
Informacja o chorobie w świadectwie pracy str. 11
Wysłanie pracownika na urlop w czasie wypowiedzenia zmieniającego str. 11
Sposoby określenia limitu godzin pracy dla niepełnoetatowca str. 11

Rachunkowość dla każdego

Faktoring w księgach rachunkowych str. 12
Ujęcie w księgach importu towarów str. 13
Pierwszy rok obrotowy a połączenie ksiąg rachunkowych str. 13
Przychody brane pod uwagę przy ustalaniu obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zakończenie użytkowania kasy rejestrującej str. 14
Podatek od nieruchomości przy współwłasności str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Spółki jawne rozliczają PCC wyłącznie według polskich regulacji str. 16
Podstawa opodatkowania VAT przy aporcie str. 16
Zwrot zasiłku dla bezrobotnych a uprawnienia do emerytury str. 16

Spółki i wspólnicy

Czy można sprzedać udziały w spółce cywilnej? str. 17
Na kim ciąży obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej? str. 17
Darowizna udziałów w spółce z o.o. na rzecz innego wspólnika str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kampanie edukacyjne wprowadzających produkty w opakowaniach str. 18
Wsparcie na wdrożenie innowacji technologicznej str. 19
Wyposażenie stanowiska pracy i stypendium z EFS str. 19
Pieniądze na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej str. 19
Dotacja na rozbudowę i nowe miejsca pracy str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Zakup towarów udokumentowany fakturą VAT RR str. 20

Firma dla początkujących

Opłaty poniesione w związku z zawiązaniem spółki z o.o. a koszty str. 21
Ubezpieczenie przedsiębiorcy zatrudnionego na niepełnym etacie str. 21
Pierwsze e-rozliczenie przedsiębiorcy str. 21
Zgłoszenia do PIP i Sanepidu str. 21
Kod tytułu ubezpieczenia podaje się wyłącznie w drukach ZUS str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ewidencja księgowa kompensaty w walucie obcej str. 22
Kto wypłaca świadczenia chorobowe? str. 22
Podatek od pracowniczej zapomogi str. 22
Korekta deklaracji DEK-I-0 str. 22

Prawnik radzi

Elementy odblaskowe dla pieszego str. 23
Przedmiot majątku wspólnego objęty zapisem windykacyjnym str. 23
Spółka cywilna małżonka w ustroju wspólności ustawowej str. 23
Kompetencje straży gminnej w zakresie środków przymusu str. 23
Zaskarżenie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Opłata produktowa za produkty na rok 2016 str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT str. 24
Mały podatnik str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Świadczenia opiekuńcze str. 24

Dodatki

Kontakty przedsiębiorcy z ZUS. Kontrola, zaświadczenia i korekta dokumentów  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60